Tunnelbanestationer

Ren luft under jord

Professionell luftrening kan få det att fungera

Säker andning på språng

Oavsett om man ska resa, ta sig till arbetet eller fritidsnöjet så använder människor kollektivtrafiken i form av exempelvis tunnelbanestationer. Men spårnötning och bromsdamm skickas upp i luften av inkommande tåg. Ända sedan utbrottet med COVID-19 har luftföroreningar hamnat på en ny nivå med virus som förflyttar sig på aerosoler genom luften. Visa att du bryr dig om människors hälsa genom att minska risken för COVID-19-cirkulation. Ett effektivt luftreningssystem skyddar människorna på daglig basis och minskar risken för ditt företag.

 

 

 

Mobila luftrenare med HEPA* H14-filter eller HEPA-uppgraderingar för ditt luftkonditioneringssystem

Testa OurAir SQ (för större lokaler på upp till 200 m² per enhet) eller OurAir TK (för mindre lokaler på upp till 70 m² per enhet) som är våra nya fristående plug-and-play luftreningssystem för antiviral och renad luft. Separat testade HEPA* H14-filter fångar upp mer än 99,995 % av alla virus, bakterier och andra skadliga mikroorganismer. Oavsett om du behöver hitta korrekta metoder och systemkonfigurationer för en HEPA*-uppgradering av luftkonditioneringssystemet eller en isolerad lösning så är MANN+HUMMEL din kompetenta partner.

*I enlighet med ISO 29463 och EN 1822