Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

  

Juridiskt meddelande

Upphovsrätt och varumärken

Upphovsrätt 2021 MANN+HUMMEL. Alla rättigheter reserverade. All text, bilder, grafik och ljud/video/animationsfiler, inklusive det sätt på vilket de är ordnade, omfattas av upphovsrätt och annan lagstiftning som omfattar skydd av immateriella rättigheter (t.ex. varumärkeslagstiftning). De får inte kopieras, modifieras eller användas på andra webbplatser för kommersiella ändamål eller i syfte att spridas. Dessutom innehåller vissa MANN + HUMMEL-webbsidor material som är föremål för upphovsrätt från tredje part och har gjorts tillgängligt för användning på denna webbplats.

Licensrättigheter

Vi litar på att du förstår att MANN+HUMMEL måste skydda sina immateriella rättigheter, vilket inkluderar patent, varumärken och upphovsrätt. Som ett resultat kan dessa webbsidor inte bevilja någon form av licensrättigheter till MANN +HUMMELs immateriella rättigheter.

Ansvar

MANN+HUMMEL är ytterst noga när man skapar sina webbsidor och ser till att de uppdateras regelbundet. MANN+HUMMEL kan dock inte garantera problemfri tillgång till den information som tillhandahålls (bilder, text, priser osv.) eller att den är fullständig, korrekt och uppdaterad. MANN+HUMMEL förbehåller sig rätten att göra ändringar i eller komplettera den information som lämnas.

I den mån det är rättsligt tillåtet är MANN+HUMMEL inte ansvarigt för någon direkt eller indirekt förlust eller skada – inklusive förlust av vinst – som uppstår från eller i samband med informationen på denna webbplats.

Ovanstående gäller även alla länkar som avses på dessa webbsidor, direkt eller indirekt. MANN+HUMMEL ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av åtkomst, nedladdning och sparande av dessa sidor eller länkar.

Du meddelas härmed av MANN+HUMMEL att vi inte har någon kontroll över layouten och innehållet på de länkade sidorna. Följaktligen kan vi inte ta något ansvar för riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som tillhandahålls där eller för att se till att den är uppdaterad. Som ett resultat av detta tar vi härmed avstånd från allt innehåll på alla sidor som är länkade till vår webbplats.

Informationen och uppgifterna på dessa sidor utgör inte någon form av garanti eller garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd. I synnerhet utgör de inte något underförstått löfte eller garanti avseende egenskaper och skick, säljbarhet, lämplighet för specifika ändamål eller icke-överträdelse av lagar och icke-intrång i patent.

Informationen utgör inte något erbjudande till försäljning. Alla noterade priser är utan skyldighet.