Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

    

Filter för elproduktion

Kraftgenereringsluftfilter skyddar utrustning som gasturbiner från luftburna föroreningar som kan orsaka påväxt eller skada. Med ren inloppsluft förbättras turbinens prestanda och stilleståndstiden för rengöring eller reparation minskar avsevärt. De används för att separera alla typer av föroreningar, inklusive havssalt, vatten, damm, sand och fina partiklar.