Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

     

Digitala lösningar på MANN+HUMMEL

Renare luft och optimerade HVAC-system tack vare smart övervakning av luftkvaliteten

Visste du att inomhusluften kan vara upp till fem gånger mer förorenad än utomhusluften? Detta beror till stor del på otillräcklig ventilation. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är luftföroreningar ett stort hot mot miljöhälsan. Luftkvalitetsindex (AQI) i stadsområden ligger på oroväckande höga nivåer, med ett rekordstort antal sjukskrivningar på grund av sjukdomar i andningsorganen. Dessutom påverkar dålig luftkvalitet inte bara hälsan - den kommer också med ett högt pris.

Med en rådande brist på kvalificerad arbetskraft återfinns en bristfällig hantering av filterbyten. Detta på grund av att arbetskraften ofta behöver avsättta tid till manuella och tidskrävande rutinuppgifter, till exempel övervakning av luftfilter. Begränsningar i kontroller för löpande underhåll kan även leda onödiga filterbyten eller försenade byten, vilket medför ökade kostnader för material och energi. 

qlair, tillhandahåller vi en sofistikerad plattform för hantering av inomhusluftkvalitet (IAQ) som är utformad för holistisk luftkvalitets- och filterhantering. Med vår lösning kan ni spara resurser och samtidigt förenkla processen för underhåll av luftfilter och utvärderingar av luftkvaliteten. Vår programvara integreras med sensorer och luftkvalitetsdetektorer och erbjuder professionell, centraliserad övervakning av luftkvaliteten. Kärnan i vår plattform är realtidsmätning av luftföroreningar inomhus, vilket möjliggör intelligent, behovsstyrd ventilation. Detta leder till förbättrad energieffektivitet, vilket gör vår plattform till ett idealiskt val för moderna och miljövänliga företag.

Fördelarna med Qlair

  • Enkel HVAC-optimering: tack vare minimala krav på eftermontering
  • 15-25% minskning av de totala driftkostnaderna för filter - med hjälp av smart ventilationsstyrning. Genom färre manuella och tidsbaserade filterinspektioner och genom att fastställa optimala bytesintervall
  • 15-40% lägre energiförbrukning tack vare behovsstyrd ventilation
  • Exakt beräkning av RFL (Remaining Filter Lifetime - återstående filterlivstid) genom prediktivt filter- och HVAC-underhåll, för att uppnå dina hållbarhetsmål.
  • Automatiserade instrumentpaneler för prestanda, med rekomenderade åtgärder från AI. För uppfyllande av branschens riktlinjer för byggnaders hälsa.
  • Omedelbar upptäckt av funktionsfel hos filter och luftbehandlingsaggregat direkt när de uppstår

qlair är ett banbrytande verktyg för prediktivt underhåll av luftfilter genom att utnyttja kraften i den mest exakta övervakningen av inomhusluftens kvalitet och högprecisionsmätningar. Vår lösning är lämplig för en rad olika tillämpningar, inklusive utbildningsinstitutioner, vårdinrättningar, kontorslokaler och hotell. Dessutom omfattar Qlairs kapacitet även industriella miljöer, inklusive produktionsmiljöer.

Oavsett om du överväger att eftermontera befintliga HVAC-system eller om du ännu inte har implementerat övervakning av luftkvaliteten i rummet. Erbjuder Qlair dig mer energieffektivitet genom sin innovativa metod för att förbättra luftkvalitetshanteringen och underhållet av kommersiella byggnader. Vår plattform erbjuder ett smart sätt att optimera HVAC-system och samtidigt säkerställa betydligt renare luft och ökad säkerhet - allt till en lägre kostnad. Kontakta oss idag för en kostnadsfri demonstration av vår produkt och upptäck hur Qlair kan revolutionera din luftkvalitetshantering.