Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

    

ATEX-filter

Pro ATEX-serien

Utrustning som används i potentiellt explosiva miljöer måste uppfylla de krav som anges i ATEX-direktiven för att minska risken för arbetstagare och miljön i stort. Luftfilter är en viktig del av detta. Men förutom att skapa en miljö fri från explosionsrisken måste luftfilter också ge en säker miljö fri från föroreningar.