Fitnesslokaler

Virusfri luft på gymmet med renad luft via HEPA

Professionella luftrenare med HEPA*-filter

Tillhandahåll säker inandningsluft och minska risken för infektioner under träningen på gymmet

I synnerhet på platser som orsakar förhöjd puls och ett behov av mer syre, sker in- och utandning särskilt djupt. Om detta sker i slutna lokaler med många personer som tränar tillsammans, ökar risken signifikant för Sars-Cov-2-infektioner. Att hålla avstånd eller bara använda varannan steg- eller fitnessmaskin är inte tillräckligt för att förhindra eventuella infektioner. Virus som förflyttar sig på aerosoler kan stanna kvar i luften under flera timmar och fortfarande vara smittsamt. Följaktligen måste man vidta effektiva åtgärder för att minska spridningen av COVID-19. Professionella filter är en mycket bra lösning på det här problemet.

 

 

Mobila luftrenare med HEPA* H14-filter eller HEPA-uppgraderingar för ditt luftkonditioneringssystem

Testa OurAir SQ (för större lokaler på upp till 200 m² per enhet) eller OurAir TK (för mindre lokaler på upp till 70 m² per enhet) som är våra nya fristående plug-and-play luftreningssystem för antiviral och renad luft. Separat testade HEPA* H14-filter fångar upp mer än 99,995 % av alla virus, bakterier och andra skadliga mikroorganismer. Oavsett om du behöver hitta korrekta metoder och systemkonfigurationer för en HEPA*-uppgradering av luftkonditioneringssystemet eller en isolerad lösning så är MANN+HUMMEL din kompetenta partner.

*I enlighet med ISO 29463 och EN 1822

Läs mer