Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

     

Varför använda en luftrenare? Upptäck hälsofördelarna

Förhindra droppöverföring via luften och förbättra kvaliteten av inomhusluften för att bekämpa COVID-19

När livet har blivit så här osäkert är det viktigt att vidta försiktighetsåtgärder för att minska riskerna. En enkel men livsomvälvande åtgärd som du kan vidta för att skydda kollegor, arbetslag eller elever är att installera en antiviral luftrenare som tacklar problemet med sjukdomar som överförs via luftdroppar och föroreningar som transporteras i inomhusluften. Varför köpa en luftrenare? Svaret är lika klart som luften du andas.

 • Antivirala luftrenare som försetts med HEPA* H14-filter eliminerar 99,995 % av alla virus, bakterier och föroreningar.
 • Välj luftrenare med högt luftflöde, låg bullernivå och lågt energiförbruk.
 • Välj våra tillhörande aktiva kolförfilter för att bli av med VOC:er, dåliga lukter och NO2.
 • Subtil, kompakt design som fungerar med all inredning och en låg bullernivå som erbjuder diskret funktionalitet.
 • Rena luften och minska riskerna för infektioner i rum där många människor samlas, arbetar, lär sig nytt eller utövar sporter.

Antivirala luftrenare: Därför tacklar vi inte bara problemet med luftföroreningar inomhus

Du vet redan att det finns oro för hälsan på grund av allergener och skadliga föroreningar i luften vi andas in. Att förebygga luftföroreningar är en viktig folkhälsofråga. Och nu med en global pandemi som sprids främst genom droppinfektioner är insatserna ännu högre.

När vi pratar, hostar och andas så släpper vi ut tusentals osynliga aerosoldroppar i luften. Om dessa innehåller viruset COVID-19 så kan de smitta andra i samma miljö. Dessa droppar kan spridas över ett längre avstånd än det på 1,5 - 2 m som bestämts för social distans och stanna kvar i luften under flera timmar. Vi anser att svaret på hur man reducerar riskerna för att smittas av luftburna virus luftväxling och filtrering samt social distans och täckt mun och näsa.

Så varför ska man använda en luftrenare?

 • Medan många av oss arbetar hemifrån finns det fortfarande en mängd människor som måste befinna sig på sina arbetsplatser, skolor, vårdmiljöer, fritidslokaler ochdetaljhandelsmiljöer
 • En studie från Harvard T.H Chan School of Public Health visade att människor som utsätts för höga koncentrationer (’viral belastning’) av COVID-19 och luftföroreningar var mer benägna att drabbas av allvarliga komplikationer eller avlida av sjukdomen. Genom att reducera eller avlägsna koncentrationen av virusi luften reducerar man sådana risker
 • Smetinfektioner via kontakt med ytor tros ha en mindre framträdande roll för smittöverföring än luftburna partiklar
 • Utöver dina befintliga försiktighetsåtgärder mot droppöverföring av sjukdomar, rekommenderar vi att man använder ePTFE luftrenare med HEPA H14*-filter i byggnaden för att avlägsna patogena organismer från luften
 • Andra metoder för ventilering kan vara otillräckliga eller omöjliga och därmed leda till att skadliga bakterier och virus byggs upp i luften. När man använder en luftrenare får man ett extra lager av försvar via ett grundligt och regelbundet utbyte av luft i lokalen
 • Många människor lider av allergier och luftvägsbesvär som förvärras av luftburna föroreningar och sådana kan vara fem gånger mer koncentrerade i en inomhusmiljö. Ett HEPA H14*-filter eliminerar irritationer och mikroorganismer och ser till att människor kan andas utan problem

Med mer än 80 års erfarenhet av att utveckla och konstruera filtreringslösningar och över 40 års ledande expertis av filtrering i renrum och operationssalar, är vi på MANN+HUMMEL  övertygade om att vi kan hjälpa till att hålla dig trygg med våra lösningar mot luftföroreningar och specialfilter. Bläddra bland och köp våra produkter här.

* enligt ISO 29463 och EN 1822

Mer information

OurAir SQ 500

Mobil luftrenare för rum upp till 40sqm

LÄRA SIG MER

OurAir SQ 1750

Medelstor luftrenare för rum upp till 140sqm

LÄRA SIG MER

OurAir SQ 2500

Stor luftrenare för rum upp till 200sqm

LÄRA SIG MER

Luftrenare test

KIT-studier bekräftar effektiviteten hos OurAir luftrenare

LÄRA SIG MER

Våra referenser

Utforska referenserna till användningen av OurAir luftrenare

LÄRA SIG MER

Ytterligare frågor

Alla måste andas ren luft för att kunna leva bra. Med vårt ansvar som arbetsgivare, lärare, sjukvårdare och yrkesverksamma måste vi se till att människorna i vår omgivning får tillgång till hälsosam, virusfri luft som inte skadar deras hälsa.

Om du använder en luftrenare så har du vidtagit en viktig säkerhetsåtgärd som är bevisad att skydda människorna i din närhet mot osynliga, mikroskopiska hot. Vi presenterar våra luftrenare som utvidgar verktygslådan i kampen mot COVID-19 genom att reducera koncentrationen av luftburna droppar och virus i lokaler och byggnader:

 

OurAir SQ 2500, för större lokaler på upp till 200 m²

 • Försedd med High Energy Particulate Air ePTFE (HEPA) H14*-filter för effektiv reducering av partikelkoncentrationen
 • Luftutbyteshastighet med upp till fem gånger per timme
 • Med en luftflödeshastighet på 2500 m³/t är den här luftrenaren så kraftfull att den även fungerar utomhus
 • Arbetar tystare och mer energieffektivt än andra jämförbara system
 • Mått på 1,004 x 0,0523 x 1,05 m
 • Enkel installation - bara ‘Plug & Play
 • Om du behöver mer täckning kan du sprida ut apparaterna över ett större utrymme
 • Uppgradera ditt förfilter med en aktiv kolbeläggning för att eliminera dåliga lukter, NO2 och VOC:er
 • Aktivera desinfektionssteget UV-C

 

I mindre utrymmen upp till 140m2 använd OurAir SQ 1750

 • Med ett ePTFE HEPA H14*-filter som tar bort 99,995% av virus, bakterier och andra mikroorganismer
 • Den kompakta neutrala designen och de låga ljudnivåerna gör att den smälter in i alla utrymmen
 • Luftväxlingskurs upp till fem gånger i timmen
 • Små dimensioner gör den lätt bärbar: 0,65 x 0,65 x 1,25 m
 • Fungerar och ett luftflöde på 1750 m3/h
 • Inget behov av justeringar av ditt befintliga HVAC-system, bara "Plug &Play"
 • Aktivera UV-C-desinfektionssteget

 

I mindre lokaler på upp till 40 m² rekommenderas man att använda OurAir SQ 500

 • Försedd med HEPA H14*-filter som eliminerar 99,995 % av alla virus och bakterier från luften
 • Luftflödeshastighet på 500 m³/t
 • Tillhandahåller virusfri luft i mindre kommersiella lokaler
 • Låg bullernivå och minimalistisk design
 • Fjärrkontroll, påminnelse om filterbyte, automatiskt läge, barnsäkerhetslås

 

Så här uppgraderar du ett befintligt HVAC-system med ePTFE HEPA*-ersättningsfilter

 • De snabbmonterade ePTFE HEPA H13*-filtren har visat sig utplåna 99,95 % av alla skadliga partiklar
 • Finns även med H14-filter som avlägsnar 99,995 % av alla virus och mikroorganismer
 • Inget behov av att bygga om eller ersätta existerande system
 • Inga extra driftskostnader efter installation
 • Med tvåstegsfilter arbetar systemet med ett energiförbruk på A+
 • Standardmåtten ser till att de passar in i nästan alla system
 • Högkvalitativ luftfiltrering som eliminerar alla typer av patogener från inomhusluften

* enligt ISO 29463 och EN 1822

Enligt Världshälsoorganisationen är droppar via andningsvägar och på kontaktytor de viktigaste källorna till överföring av viruset COVID-19. Droppinfektion hänvisar till infektioner via droppar som kastas ut i luften via andning, nysningar eller hostningar och som sedan absorberas av en annan person via deras ögon, mun eller näsa. Droppar från luftvägarna är små på 5-10 μm (som jämförelse är ett mänskligt hårstrå cirka 75 μm), men större än vissa andra partiklar som finns i luften.

Droppöverföring skiljer sig från luftburen överföring som innebär att partiklar på <5μm stannar kvar i luften i flera timmar och orsakar större spridning. Med tanke på denna kunskap så undrar du kanske 'Vilka försiktighetsåtgärder kan jag vidta för att undvika överföring via luftdroppar?’ eller "Varför använda en luftrenare?’ Svaret är: Som de mest effektiva skydden mot virusöverföringar rekommenderar vi social distans, handtvätt, ansiktsskydd, ventilation och luftrening.

Bör du köpa en luftrenare? Detta är en viktig hälsofråga som kan påverka ditt företag eller skola. Det är viktigt att se på bevisen avseende luftreningens effektivitet. Forskning vid Karlsruhe Institute of Technology har visat att våra luftrenare reducerar avsevärt mängderna av aerosoler i en lokal. Ju färre aerosoler, desto mindre risk för infektionsöverföringar. Oavsett om du väljer en mobil luftrenare eller byter till ett ePTFE HEPA* H13-filter i ditt luftkonditioneringssystem, reducerar våra antivirala produkter virus, bakterier och mikroskopiska partiklar med 99,95 (H13-filter) - 99,995 % (H14-filter).

Svaret på frågan 'Varför är en luftrenare bra?' är enkel: den förbättrar luftkvaliteten inomhus, minskar nivåerna av skadliga föroreningar och förhindrar luftburna och droppöverförda virus som SARS-CoV-2 och säsongsinfluensa. Det kommer att minska personalens sjukfrånvaro, skydda utsatta människor och se till att ditt företag kan fortsätta med en framgångsrik verksamhet.

* enligt ISO 29463 och EN 1822

Luftrenare hjälper till att hålla luften virusfri och förbättra luftkvaliteten i alla inomhusmiljöer. Detta är särskilt viktigt i skolor, kontor, farmaceutiska miljöer, patientrum, flygplatser, hotell, restauranger och pubar, nattklubbar, gym samt behandlingslokaler. Om du vill skydda människorna i din omgivning ska du leta efter en luftrenare som fungerar med storleken av din lokal och har en tillräcklig luftflödeshastighet för att kunna fylla på med ny luft så ofta som fem gånger per timme medan den samtidigt arbetar tyst och energieffektivt.

De bevisade hälsofördelarna och det antivirala skyddet är anledningarna till att vi använder luftrenare. Gör ett positivt val för att hålla din arbetsplats eller skola fri från COVID.