Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

Rumsluftrenare för virusfri luft

"Jag rekommenderar att man använder luftrenare från MANN+HUMMEL som ett sunt komplement till vanliga hygienåtgärder och regelbunden ventilation för att minska koncentrationen av aerosoler och därmed risken för infektioner i vardagen."

Dr. Jürgen Herbers, familjeläkare och medlem av styrelsen för Hausärzteverbands Baden-Württemberg

HEPA-filter

Endast säkert med EN 1822

  • HEPA betyder High Efficient Particle Air Filter.
  • Det finns två HEPA-filterklasser. H13-filter med en effektivitet på 99,95 % och H14-filter med en effektivitet på 99,995 %.

MEN:

  • Termen HEPA är inte varumärkesskyddad och ger ingen indikation på filtrets kvalitet eller effektivitet.
  • Endast HEPA-filter som testats och certifierats enligt standarden EN 1822 filtrerar virus och bakterier på ett tillförlitligt sätt.
  • Standarden garanterar att varje filter testas individuellt enligt strikta riktlinjer.

Läs mer

Profen effektivitet

"I ett verkligt scenario med studenter kunde vi påvisa [...] att partikelkoncentrationen reduceras signifikant när en antiviral luftrenare för inomhusbruk används under faser då man inte kan ventilera."

Prof. Dr. Achim Dittler, Karlsruhe Institute of Technology

KIT bekräftar effektiviteten

Flera studier från Karlsruhe Institute of Technology (KIT) bekräftade att våra rumsluftrenare OurAir TK 850  (föregångare modell av OurAir SQ 1750) och OurAir SQ 2500 avsevärt minskar antalet partiklar i rummet och därmed bidrar till att minska risken för infektion.

OurAir webbutik

OurAir webbutik

Finns i Tyskland

Skicka en begäran

Skicka en begäran

    

Få mer information om hur vår luftrenare skyddar dig

Om du är ny inför fördelarna med antivirala filtreringssystem i lokaler så har vi besvarat några vanliga frågor som du kan ta del och samtidigt upptäcka hur du kommer igång med att rena luften kring dig:

Allt eftersom vintern närmar sig så spenderar vi mer tid inomhus. Detta innebär att det är viktigt att hålla luften virusfri och hjälpa till att bekämpa COVID-19i kontoret, gymmet, restaurangen och skolan. Men hur kan man vara säker på att luftrenare förbättrar luftkvaliteten och skyddar dina kollegor och kunder? 

Ta inte bara vårt ord för det. Karlsruhe Institute of Technology har nyligen genomfört en studie om luftrenarnas effektivitet i både kontrollerade miljöer och verkliga klassrumsmiljöer. Studierna bekräftar att våra rumsluftrenare OurAir SQ 500OurAir SQ 1750 eller OurAir SQ 2500 signifikant reducerar antalet partiklar i rummet och bidrar till att minska risken för infektioner. 

Oavsett lokalens storlek så genererar HEPA*-filter för rum en renare luft. 

*I enlighet med ISO 29463 och EN 1822

Ja, det är de! Förutom virusladdade aerosoler kan våra luftrenare även eliminera bakterier, fria allergener och andra mikroorganismer som orsakar de vanligaste frånvaroanledningarna på kontoret: influensa, förkylningar och allergiska besvär. 

Dr. Jürgen Herbers är en familjeläkare i Pleidelsheim som håller med: "Tyvärr finns det fortfarande många andra patogener som stannar kvar efter coronaperioden och därför vi ser ett akut behov av effektiv luftfiltrering framöver". 

På grund av detta kan våra rumsluftrenare med coronafilter även bidra till lägre infektionsnivåer i framtiden.

Ja, rumsluftrenare är användbara även när ett vaccin har tagits fram och blivit tillgängligt.

Naturligtvis hoppas vi alla att de första vaccinerna ska godkännas inom kort. Men det är bara ett av de första, formella hindren som måste övervinnas. Vaccinerna måste fortfarande produceras, distribueras och slutligen nå befolkningen. Den globala efterfrågan är mycket stor och därför kommer det ta ganska lång tid innan man uppnår en flockimmunitet på 60-70 % av befolkningen genom vaccination. Enligt experter förväntas coronainfektioner att förekomma fram till 2022 och därför är coronafiltrering av så stor vikt. 

Men mobila, stationära och portabla luftrenare är inte en lösning bara för tillfället. De säkrar en sund inomhusluft även efter coronapandemin och reducerar signifikant infektions- / förkylningsrelaterad frånvaro från skolan eller på kontoret. Rumsluftfilter kan exempelvis filtrerar fria allergener i luften och förhindra allergirelaterade symptom under pollensäsongen. Att införskaffa en luftrenare med coronafilter är meningsfullt för alla institutioner som vill hjälpa till att begränsa pandemin och samtidigt ta hänsyn för personalens hälsa. Detta gäller i synnerhet för skolor och daghem. Men det är också en absolut nödvändighet på andra offentliga ställen som kräver arbete på plats och (reducerad) allmän åtkomst (medborgarkontor, polismyndigheter, skolor, arbetsförmedlingar, kliniker och sjukhus, vårdhem och många fler). Även under "normala förhållanden” är rumsluftfilter användbara eftersom de filtrerar bort föroreningar och patogener från luften och förbättrar därmed inomhusluften.

HEPA* (High Efficiency Particulate Air)-filter är partikelfilter som eliminerar mer än 99 % av de minsta partiklarna som damm, kvalsterägg, pollen, rök, bakterier och aerosoler från luften. Det extremt fina filtermediet separerar effektivt de minsta partikelformiga föroreningar från luftflödet och säkrar en mycket ren luft. Även de minsta suspenderade partiklarna (< 0.1 µm) separeras tillförlitligt och säkrar fräsch, ren luft. På grund av deras effektivitet med att eliminera även små, skadliga mikroorganismer används HEPA*-filter i luftrenare inom den medicinska sektorn som i operationssalar och laboratorier. 

HEPA*-filter med virusskydd delas in i filterklasserna H10 till H14 i enlighet med den europeiska standarden EN 1822. Om ett filter har klassats till att eliminera 99,95 % tillhör den filterklass H13 och för 99,995 % filterklass H14. När de används tillsammans med ett aktivt kolförfilter i en luftrenare är de särskilt effektiva mot luftburna aerosoldroppar. 

Om man vill ha ett skydd mot luftburna virus och reducera riskerna för sitt företag, är rumsluftrenaren en enkel, säker och vetenskapligt bevisad lösning. Hos MANN+HUMMEL har vi säkrat en ren luft. 

*I enlighet med ISO 29463 och EN 1822

Hos MANN+HUMMEL har vi utvecklat nya metoder för att separera användbart från skadligt. Vi har 22 000 experter inom filtrering - varav mer än 1000 utgör vår forsknings- och undersökningsavdelning - och alla arbetar tillsammans för att göra vår värld till en renare plats. Medan luftkonditioneringsaggregat traditionellt bara värmer eller kyler ett utrymme, förbättrar våra rumsluftrenare inomhusluften genom att fånga upp oönskade partiklar och eliminera dem från luftcirkulationen

Ett HEPA* (High Energy Particulate Air)-filter är en mekanisk typ av filter. Luften passerar ett enormt homogent skikt av finaste fibrer. Den enorma fiberytan fångar upp betydligt mer partiklar och föroreningar - ända ned till storlekar under 0,1 μm  - och eliminerar dem från luftcirkulationen. Våra fristående enheter och HEPA* H14-filter arbetar tyst och diskret vid borttagning av partiklar från luftcirkulationen. Luften blir ren, hälsosam och fri från partikelföroreningar och kan återcirkuleras i byggnaden. 

*I enlighet med ISO 29463 och EN 1822  

Vad kan en rumsluftrenare göra? Vi vet att covid-19 kan spridas genom luftburna aerosoler och att inomhusluften normalt innehåller större volymer av infekterade aerosoler. Dessa små droppar släpps ut i miljön genom att man andas och pratar innan de sprids över ett helt rum. Genom att minska koncentrationen av virus i luften där effektiv ventilation inte är möjlig, spelar coronafilter liksom antivirala luftrenare för stora rum en viktig roll i att förbättra kvaliteten av inomhusluften

Så om du undrar hur en rumsluftrenare fungerar, består våra filtreringssystem för rumsluft antingen en av allt-i-ett luftrenare eller en uppgradering av ditt luftkonditioneringssystem med HEPA*-filter.

När man har satt in ett ersättningsfilter i luftkonditioneringssystemet (HEPA* H13 är tillräckligt och kommer att leverera 99,95 % virusfri luft) eller helt enkelt pluggat in ett coronafiltre OurAir SQ 500OurAir SQ 1750 eller OurAir SQ 2500 så extraheras 99,995 % av alla virus, bakterier och andra mikroorganismer från luften.

*I enlighet med ISO 29463 och EN 1822 

Världshälsoorganisationen fastslår att nivåerna för olika partikelstorlekar (PM) som når luftvägarna via luften bör inte vara större än 10߂g/m³ för PM2,5 och lika med eller mindre än 20߂g/m³ för PM10.

Enligt indexet för luftkvalitet ger nivåerna för PM2,5 på mellan 0-50 liten eller ingen hälsorisk; 51-100 kan innebära en risk för ett mindre antal personer med känsliga andningssystem; 101-150 motsvarar ohälsosam luftkvalitet för känsliga grupper; och allt över 150 är ohälsosamt och kan vara direkt farligt. Luftfiltret för inomhusbruk som man hittar i en högkvalitativ HEPA*-luftrenare håller byggnadens luftkvalitet på en säker nivå

Om man vill ha ett skydd mot luftburna virus och reducera riskerna för sitt företag, är rumsluftrenare en enkel, säker och vetenskapligt bevisad lösning. Hos MANN+HUMMEL har vi säkrat en ren luft. 

*I enlighet med ISO 29463 och EN 1822

Hälsovådliga partiklar och gaser i luften har en skadlig påverkan på människors hälsa. Och i tider med luftburna virusutbrott råder det ett ökat fokus på kvaliteten av luften som vi andas in. Virologer är överens om att COVID-19 sprids främst genom andningsvägarna, medan överföring via utstryk eller droppar på ytor är mindre vanligt. Renare luft innehåller färre aerosoler som bär på infektiösa partiklar. Om du är bekymrad över den nuvarande luftkvaliteten på din arbetsplats så har vi utvecklat ett antiviralt filtreringssystem för rumsluft med coronafilter som bidrar till att hålla dig frisk. 

Våra lösningar för rumsluftfiltrering ger dig sinnesfrid över att du har gjort allt för att skydda personerna i byggnaden. Den supereffektiva luftrenaren MANN+HUMMEL eliminerar 99,995 % av alla virus, bakterier och andra klass 14-mikroorganismer och byter ut all inomhusluft upp till fem gånger per timme. Detta innebär att du kan fortsätta med en lyckad företagsdrift och låta verksamheten blomstra. Om du vill ha virusfri, ren luft i dina lokaler så är våra produkter lösningen på det. 

Detta ser till att du kan andas lätt: 

  • Den lilla rumsluftrenaren OurAir SQ 500 är lämplig för rum på upp till 40 m² och genererar virusfri luft i mindre kommersiella lokaler.
  • OurAir  SQ 1750 rumsluftrenare för rum upp till 140m2 har ett HEPA H14-filter och rengör luften med ett maximalt luftflöde på 1750 m3/h.
  • OurAirSQ 2500 har ett HEPA H14-* filter och lämpar sig för lokaler på upp till 200 m². Den har en maximal luftflödeshastighet på 2500 m³/t och är därmed så effektiv att den även kan användas utomhus. 
  • HEPA* Uppgradering för HVAC-filtrering består av filterinsatser som passar ditt befintliga rumsluftfiltreringssystem utan ytterligare driftskostnader.

Beroende på storleken av din lokalyta och budget kan du välja en allt-i-ett luftrenare som kan placeras tillsammans med andra enheter eller ett extra luftfilter till ditt värme- och kylsystem. Båda lösningarna håller lokalen i stort sett fri från virus - bara plugga in för omedelbart renare och hälsosammare luft.

*I enlighet med ISO 29463 och EN 1822

Har du fortfarande frågor?

OurAir-teamet hjälper dig gärna – kontakta oss!