Kontamineringar

I vår kropp finns ett antal mekanismer som hjälper oss att stoppa potentiellt farliga partiklar för att skydda kroppen från de skador som de kan orsaka. När partikelstorleken minskar så försämras dock kroppens förmåga att stoppa dem. Partiklar som är mindre än 5 µm når normalt lungorna och mindre partiklar tar sig ut i blodomploppet.

Det är mot den här bakgrunden som man inser hur viktigt det är med luftfiltrering. Genom att filtrera bort de små, skadligaste partiklarna från luften runtomkring oss så skyddar vi kroppen mot de partiklar som den inte kan stoppa på egen hand.

Trots att kroppen själv kan hantera större partiklar (>5 µm) innebär inte att man nödvändigtvis ska utsätta kroppen för dem. I bästa fall är inandning av större partiklar obehagligt men i värsta fall kan även stora partiklar vara farliga.