Ne arıyorsun?
Lütfen bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin

    

Filtre sınıflandırması

Filtrasyon dünyasına ilişkin önemli ve alakalı standartlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

DIN EN 1822

Yüksek verimli hava filtreleri için test yöntemi

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

DIN EN 13501

Önleyici yangından korunma için en yeni standart

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

DIN EN ISO 16890

Hava filtrelerini sınıflandırmak için yeni küresel standart

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

eco16

Güvenli ve temiz havanın basit yolu

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN

Eurovent 4/21

ISO 16890 tabanlı hava filtreleri için yeni enerji verimliliği şeması

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN