Ne arıyorsun?
Lütfen bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin

   

DIN EN 13501 - Yangına karşı engelleyici koruma için en yeni standart

Hava filtreleri bir yangın kaynağı olamazlar, gelgelelim kuru tekstil malzemeleri genellikle toz yüklü olduklarından başka bir yerde başlayan bir yangını hızlandırabilirler. İşte bu nedenle, Avrupa düzeyinde, binalardaki iklimlendirme sistemlerine yönelik filtrelerin EN 13501’e göre test edilmeleri ve E sınıfının (normal olarak yanıcı yapı malzemeleri) özelliklerini yerine getirmeleri zorunludur.

EN 13501 standardı tam olarak nedir?

 • Test yöntemi, E Sınıfı için ISO 11925-2 standardına göre gerçekleştirilir.
 • Küçük bir tutuşturucu aleve maruz kalan bir yapı ürününün yanıcılığını değerlendirir. 
 • Damlama davranışını ve duman gelişimini test eder. 
 • Binadaki insanlar için daha fazla güvenlik sağlar.

Binalardaki iklimlendirme sistemlerine sadece bu standarda uygun olan ve bir binanın yangın yükünü artırmayan hava filtreleri takılabilir. Duman insanlar için başlangıç tehdidi olduğundan, EN 13501 bina sakinlerine daha fazla güvenlik sağlar.

Yangından korunma sertifikalı hava filtrelerinin önemi

MANN+HUMMEL LS&E Hava Filtrasyonu Ar-Ge Direktörü Frank Spehl, HVAC sistemlerinde hava filtreleri için yangından korunma sertifikasının önemini vurguluyor.

Yangının ilerlemesi ve dumanın yayılması

MANN+HUMMEL’in hava filtreleriyle güvenliği sağlayın

MANN+HUMMEL, EN 13501 standardının E sınıfına tamamıyla uygundur. Bir başka deyişle, ISO 11925-2 standardına göre gerçekleştirilen bir harici yangın koruma testinde kanıtlandığı üzere, ne tek tek parçalar ne de komple filtreler, bir binanın yangın yükünü artırmamaktadır.

Fakat bu güvenlik çevreye bedel ödeterek sağlanmıyor. Metal içermeyen filtrelerimizin hepsi, katı atık sahasını azaltacak şekilde tamamen yakılıp küle dönüştürülebildikleri gibi bertaraf edilme işleminden enerji geri kazanımı elde edilmesine olanak verirler.

Kuşkusuz, güvenlik sadece yangına karşı koruma anlamına gelmez, özellikle hava gibi hayati bir kaynak sözkonusuysa. Bu nedenle, hava filtrelerinin sağlık ve güvenliğin çeşitli yanlarını kapsayan sayısız standarda uygun olmak zorundadırlar.

Bütün ilgili standartlara cevap vererek maksimum ürün güvenliği sağlıyoruz. 

 • Havalandırma cihazı: EN 13053, EN 16789-3, VDI 3803-1, Eurovent 4/23, DIN 1946-4
 • Kalite, verimlilik, teknoloji: ISO 16890, EN 1822 / ISO 29463, VDI 3803-4
 • Enerji verimliliği: Eurovent 4/21
 • Hijyen/metabolizma: VDI 6022, VDI 3803-4, DIN 1946-4, EG 1935/2004, ISO 846, EU 10/2011, ADI-içermez
 • Yangına karşı koruma: EN 15423, EN 13501, DIN 53438
 • Yangın güvenlikli demiryolu araçları: EN 45545-2

Endüstri standartları: binalarda yangının engellenmesi

 • EN 15423: Binaların havalandırılması – havalandırma sistemlerinin yangına karşı korunması
 • VDI 3803-4: Hava filtre sistemlerine ilişkin iklimlendirme gereklilikleri (EN 13501 standardına göre E Sınıfı)
 • EN 13501: Yapı ürünlerinin yangında davranışa göre sınıflandırılması (hava filtreleri, EN 13501, E Sınıfı’na göre test edilmeleri gerekmektedir)
 • EN ISO 11925-2: Bina ürünlerinin yangın davranışını, yanıcılığı ve alevlenmeyi test eder