Ne arıyorsun?
Lütfen bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin

    

Vaka çalışmaları

Dünya nüfusunun toplam %92'si Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) güvenlik sınırlarını aşan hava kirliliğinden etkilenmektedir. MANN+HUMMEL'de araştırma ve geliştirme, hava kirleticileri azaltmak için her gün yenilikçi çözümler üzerinde çalışmaktadır. Çalışmalarımızın aşağıdaki örneklerin de gösterdiği gibi başarı sergilemektedir.

HVAC işyükünün %80 azaltılması

Önde gelen araba imalatçılarından biri, olması gerekenden fazla servis işlemi gerektiren bir HVAC sistemine sahipti ve yine de hava kalitesini iyi değildi. Daha sonra işyükü azaltıldı ve PM2.5 hava kirliliği yaklaşık %70 azaldı.

HVAC enerji tüketimini %63 oranında azaltmak

Batı Londra’daki bir alışveriş merkezinde HVAC sisteminden kaynaklanan enerji tüketimi yüksekti. Eco16 programımız sayesinde HVAC enerji tüketimi %63 azaldı.

Önde gelen bir havalimanında enerji tasarrufu

En işlek havaalanlarından biri en yüksek standartlara ulaşmayı hedefliyordu ve HVAC sistemi buna uygun değildi. eco16 program sayesinde HVAC enerji tüketiminde %28 azalma ve işyükünde %85 düşme gerçekleşti.

Önde gelen tekerlek imalatçılarından birinde boya temizliği

Önde gelen tekerlek imalatçılarından birinin tesisinde tahliye ortamında aşırı boya emisyonu vardı. Yardımımız sayesinde hava kalitesi büyük ölçüde iyileşti ve tahliye bacasındaki bütün görünür boya kalıntıları ortadan kalktı.

HVAC hava filtrelerinin maliyetinin hesaplanması

Montajı, enerji tüketimini, bakımı ve bertarafı etkileyen bütün farklı faktörler dikkate alındığında, bir HVAC hava filtresinin kullanımıyla ilgili toplam maliyeti nasıl hesaplayacaksınız? ArGe Müdürümüz araştırıyor.

Elektrostatik elektrik yüklenmesi ve sentetik torba filtreler

Sentetik hava filtreleri ve bunların elektrostatik elektrik yüklenmesi konusunda çok şey yazılıp çiziliyor; ana ne yazık ki bunların çoğu taraflı veya yanlış şeyler. Raporumuzda, elektrostatik elektrik yüklenmesinin filtrelemede oynadığı rol açıklanırken bütün yanlış düşünceler yıkılıyor.

Diğer konular

Hava kirliliği istatistikleri

Burada hava kirliliği hakkında hava filtrasyonun ne kadar önemli olduğunu gösteren yedi istatistik görebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN