Ne arıyorsun?
Lütfen bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin
Enerji verimliliği

Enerji verimli hava filtreleri – bütçeniz, KSS hedefleriniz ve çevre için iyidir

Enerji verimliliği

save energy

HVAC enerji maliyetlerini azaltın

Ticari bir binada kullanılan enerjinin ortalama %501)'si ısıtma, soğutma veya hareket eden hava için harcanmaktadır. Bunun içinde, klima santralinize takılan HVAC hava filtreleri toplam elektrik faturanızın yaklaşık %162)'sinden sorumludur.1#

Ve farklı HVAC hava filtreleri arasında büyük bir fark var. Bazı ürünler, aynı işi yapıyor olmasına ve aynı düzeyde hava kalitesi sunmasına ragmen, diğerlerinin üç katı enerji kullanır.

Hava filtrelerini değiştirmenin tipik olarak herhangi bir güçlendirme çalışması veya aksama gerektirmediğini düşündüğünüzde, enerji tasarruflu hava filtrelerine geçmenin neden ticari bir binada enerji kullanımını azaltmanın en kolay, en hızlı ve en etkili yollarından biri olduğunu görebilirsiniz.

1. Yerinde Enerji Depolama ve Üretim Sistemi ile Talep Yanıtı Olarak Optimal HVAC Kontrolü, Young M.Lee, Raya Horesh Leo Liberti 2015

2. Klimatkatalysatorn 2021, Svensk havalandırma

Bir filtre nasıl enerji tüketir?

Pili veya güç kaynağı olmadığı için bir HVAC filtresinin enerji tüketiminden bahsetmek garip görünebilir. Ancak bir hava filtresi aslında binanızdaki en büyük enerji tüketicilerinden biri olabilir. Bir filtre, bir HVAC sisteminin hava akışına direnç oluşturarak enerji kullanır. Bu direnç basınç düşüşü olarak bilinir ve aynı hacimdeki havayı hareket ettirmek için fanın daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir. Filtre konfigürasyonunun basınç düşüşünü azaltabilirsek, fanın hızını düşürebilir ve HVAC enerjisinden ve paradan tasarruf edebiliriz. Aslında, basınç düşüşünü 1 Pascal azaltmanın, yerel enerji maliyetlerinize bağlı olarak enerji tüketimini 11 kWh veya maliyetleri yılda 2 € ila 3 € azaltabileceği tahmin edilmektedir.

Enerji açısından verimli bir hava filtresi seçme

Neyse ki, Eurovent tarafından işletilen enerji verimliliği şeması ile hava filtrelerini karşılaştırmak hızlı ve kolaydır. Eurovent 4/21, buzdolapları, televizyonlar ve diğer tüketim malları ile kullanılan formata benzer bir yol izler. Şema, hava filtrelerini A+ (en iyi) ile E (en kötü) arasında bir ölçekte sıralamak için bağımsız olarak doğrulanmış performans verilerini kullanır.

Hava filtreleri, ISO 16890 derecelerine göre sınıflandırılır ve daha düşük filtre sınıfları daha fazla enerji verimliliği sağlar. Örneğin, B dereceli bir ePM2,5 %55 filtre, A+ dereceli bir ePM2,5 %90 üründen daha düşük enerji tüketimine sahiptir. Bu nedenle hava kalitesi ve enerji verimliliği arasında doğru dengeyi kurmak önemlidir - hava temizliği açısından aşırı belirlenmiş bir hava filtresi, enerji açısından çok daha pahalıya mal olabilir.

Maliyeti karşılaştırın

Düşük enerjili bir HVAC filtresine geçerek nelerden tasarruf edebileceğinizin daha net bir resmini vermek için, farklı enerji oranlarını karşılaştıran ve bunu diğer cihazlarla karşılaştıran bir hesap makinesi oluşturduk. Aradaki farkı parasal olarak hesaplamak için enerji fiyatınızı da girebilirsiniz.

Daha ucuz bir filtre, HVAC enerjisinde çok daha pahalıya mal olabilir

Ucuz bir hava filtresinin para tasarrufu sağladığı yaygın bir yanılgıdır. Aslında satın alma fiyatı, kullanım ömrü boyunca bir filtreyle ilişkili maliyetin yalnızca %10'u kadardır. Enerji, açık ara en büyük maliyettir ve ortalamada %80'lik bir paya sahiptir. Bu nedenle, "daha ucuz" bir filtre seçmek, uzun vadede çok daha pahalıya mal olabilir. Enerji tasarruflu bir hava filtresi satın almak için biraz daha fazla harcama yapabilirsiniz. Ancak kullanım ömrü boyunca maliyetlerin çok daha düşük olması muhtemeldir.

Bir HVAC hava filtresinin yaşam döngüsü maliyetini hesaplamak, bir dizi faktörü analiz etmeyi içerir. Neyse ki MANN+HUMMEL, piyasadaki en popüler ürünlerin toplam maliyetlerini tam olarak hesaplayabilen özel bir algoritma oluşturmuştur, böylece tam olarak hangi seçimi yapacağınızı bilirsiniz.

FM sağlayıcıları için enerji verimliliği

Hava filtreleriyle enerji tüketimini azaltmak yalnızca son müşteriler için bir avantaj değil, aynı zamanda tesis yönetimi yapan kişilerin belirledikleri enerji azaltma hedeflerine ulaşmalarına ve kendi KSS hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için önemli bir araçtır.

Enerji tasarruflu bir hava filtresine geçin

MANN+HUMMEL, enerji verimli hava filtrasyonunda uzmandır; bu nedenle, diğer tüm üreticilerden daha geniş bir A+ dereceli filtre sınıfı yelpazesine sahibiz. A+ ve A dereceli filtre yelpazemiz için aşağıya bakın:

Filtreleri zamanında değiştirmenin önemi

Bir filtre tozla tıkandıkça basınç düşüşü ve dolayısıyla enerji tüketimi artar. Bu nedenle filtreleri çok kirlenmeden değiştirmek çok önemlidir. Açıkçası, yeni filtrelere yapılan harcamaları ve değiştirme maliyetini azaltmak için mümkün olduğunca fazla çaba harcanmaktadır. Ancak bunu yapmak, önemli ölçüde daha yüksek bir HVAC enerji faturası pahasına gelebilir.