Ne arıyorsun?
Lütfen bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin

  

Veri gizliliği

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve firmamıza olan ilginiz için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin korunması bizim için önemli bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle, veri koruma ile ilgili katı yasal hükümlere uymak elbette bizim için bir konudur. Veri koruması şeffaflıkla başlar. Bu nedenle, hangi kişisel verilerinizi, hangi amaçla kullandığımızı ve aynı zamanda kullanımını nasıl kısıtlayabileceğinizi veya önleyebileceğinizi her zaman bilmeniz bizim endişemizdir. Veri koruma yönetmeliklerimiz, yürürlükteki veri koruma yasalarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.

I. Denetleyici

MANN+HUMMEL Uluslararası GmbH ve Co. KG
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/ Almanya
Tel. +49 7141 980, Faks +49 7141 982545
info@mann-hummel.com

II. Veri Koruma Görevlisinin Adresi

Veri koruma görevlimize aşağıdaki iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz: 
data.protection@mann-hummel.com

MANN+HUMMEL Uluslararası GmbH ve Co. KG
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/ Almanya

III. İşlemenin yasal dayanağı

Kişisel veriler yalnızca yasal olarak izin verildiğinde veya onay verdiyseniz bizim hakkımızda toplanır, işlenir ve kullanılır.

Kişisel verilerin işlenmesi için veri konusunun onayını aldığımız sürece, 6 para. 1a AB Veri Koruma Temel Yönetmeliği (GDPR), kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak görevi görür.

Veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verileri işlerken, Gdpr 6 para. Bu, sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olan işleme işlemleri için de geçerlidir.

Şirketimizin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğu sürece, Gdpr 6 para. Şirket olarak, örneğin AO ve HGB kapsamındaki yasal depolama yükümlülüklerine tabiyiz.

Veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarları kişisel verilerin işlenmesini gerektiriyorsa, GdpR 6 para.

İşleme, şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için gerekliyse ve veri konusunun çıkarları, temel hak ve özgürlükleri eski çıkardan daha ağır basmıyorsa, Gdpr 6 para.

IV. Verilerin alıcısı

Prensip olarak, kişisel verileri yalnızca izniniz veya yasal izniniz varsa işleriz. Bu, verilerin üçüncü taraflara aktarılması için de geçerlidir. Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla üçüncü taraflara aktarmayız.

Verileriniz AB/AEA içinde işlenecek ve kullanılacaktır. Bununla birlikte, belirli süreçler için AB/ AEA dışında işleme de gereklidir. Verileriniz AB/AEA dışında işlenirse, işlemenin Gdpr 44 Gdpr'ye uygun olarak veri koruma yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağız. Kişisel bilgilerinizi, yürürlükteki veri koruma yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak aşağıdaki alıcılarla paylaşabiliriz:

 • web sitesinin işletisinde bize yardımcı olan üçüncü taraflara
 • MANN+HUMMEL Grubu içinde
 • geçerli bir yasal prosedür çerçevesinde

Ayrıca, kişisel verileri hırsızlıktan, diğer kayıplardan, kötüye kullanımdan ve işleme sırasında yetkisiz erişimden korumak için uygun teknik ve organizasyon önlemleri alırız.

V. Haklarınız

Veri sahiplerinin hakları
Kişisel verileriniz işlenirse, GDPR anlamında veri konusu siz olursunuz. Haklarınız GDPR'nin Bölüm III'unda düzenlenmiştir. Denetleyici tarafından işlenen verilere erişim hakkına, düzeltme hakkına, işlemeyi sınırlama hakkına, iptal hakkına, bilgi edinme hakkına, aktarılabilirlik hakkına, işlemeye itiraz etme hakkına, onayınızı geri çekme hakkına ve münhasır otomatik işleme dayalı bir karara tabi olmamak hakkına sahipsiniz. 

Veri konusu olarak haklarınızı kullanmak için lütfen data.protection@mann-hummel.com bir e-posta gönderin.

Denetim makamına itiraz hakkı
Başka bir düzenleyici veya yargı düzenlemesinden bağımsız olarak, özellikle ikamet ettiğiniz üye ülkede, işyerinizin bulunduğu veya kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR'yi ihlal ettiği görüşünde olduğunuzda varsayılan ihlalin gerçekleştiği durumlarda bir denetleme makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Şikayetin bulunduğu denetim otoritesi, şikayetçiye, GDPR 78 GsyİH'ya göre yasal işlem olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin durumu ve sonuçları hakkında tavsiyede bulunur.

Gdpr 77 Yaş Altında, denetim otoritesini seçmeknde özgürdür. Örneğin, şikayetinizi MANN +HUMMEL GmbH'den sorumlu Baden-Württemberg eyaletinin denetim otoritesine iletebilirsiniz.

VI. Değişiklik hakkı rezervasyonu

Bu veri gizliliğini yasal düzenlemelere uygun olarak uyarlama hakkımız saklıdır.

VII. MANN-HUMMEL Hava Filtrasyon Web Sitesi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bu işlemle ilgili genel bilgiler otomatik olarak bir protokol dosyasında saklanır. Bu sadece sistemle ilgili amaçlar için yapılır. Depolanan kullanım verileri diğer kişisel verilerle birlikte depolanmaz. Web sitesine her erişilişde aşağıdaki veri kaydı yapılır:

 • Anonimleştirilmiş IP adresleri
 • İsteğin tarihi ve saati (GMT)
 • Erişim konumu
 • Yoklamanın başarılı olup olmadığını belirten ileti (durum kodu)
 • Aktarılan veri miktarı
 • Erişimin yapıldığı web sitesi
 • Kullanılan web tarayıcısı türünün açıklaması
 • Kullanılan işletim sistemi

Yukarıda açıklanan veriler üçüncü bir tarafa aktarilmez ve yasal bir zorunluluk olmadıkça başka bir analiz yapılmaz.

Temas
Bizimle iletişime geçtiğinizde, sorularınızı işlemek amacıyla ve daha fazla yazışma yapılması durumunda verilerinizi saklayacağız.

Kişisel veriler, sorunuzun işlenmesi için iletişim formumuz aracılığıyla toplanır. Zorunlu bilgiler yıldız işareti (*) ile işaretlenir. Diğer tüm detaylar gönüllülük esasına dayalıdır.

Tüm veriler, talebinizin tam olarak işlenmesinden sonra, amaç artık geçerli olmadıktan ve depolama artık gerekli olmadığında silinecek veya yasal veya başka bir şekilde öngörülen depolama yükümlülükleri varsa işlemeyi kısıtlayacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı:

 • 6 para. 1a GDPR, eğer onay verdiyseniz
 • Md. 6 para. 1b GDPR
 • Sanat 6 para. 1f GDPR, çünkü sorularınızı yanıtlamak meşru menfaatimizedir

 MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG, MANN+HUMMEL Grubu'nun bir parçasıdır. Sorgulamanızın işlenmesi için, verilerinizi ve taleplerinizi MANN +HUMMEL Grubu içinde iletmemiz gerekebilir. Veriler bu kapsamda diğer üçüncü taraflara aktarılacaktır. Veriler yalnızca sorunuzun işlenmesi için kullanılacaktır. İsteğiniz tamamen işlendikten sonra veriler kapsamlı bir şekilde silinir. Bunun istisnası, verilerin yasal bir saklama süresine veya öngörülen diğer saklama yükümlülüğüne tabi olmasıdır.

İş ortaklarımızın kişisel verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: Müşteriler, tedarikçiler ve diğer iş ortakları için veri işleme hakkında bilgi

Tedarikçi ekleme
Tedarikçi eklemesi boyunca şirket verilerini ve ayrıca aşağıdaki kişisel iletişim verilerini toplarız:

 • Ad, soyad
 • Konum
 • E-posta adresi

Tedarikçinin işe alımları boyunca sağlanan veriler yalnızca iş ilişkisini başlatmak amacıyla kullanılır. Daha fazla veri işleme yalnızca bir sipariş verildiyse gerçekleşir. Herhangi bir iş ilişkisi kurulmadığı sürece, vergi kanunu ve ticaret hukukuna göre saklama süreleri sona erdikten sonra, verilerin daha fazla kullanılmasına açıkça izin vermediğiniz sürece verileriniz daha fazla kullanım için engellenir ve silinir.

Başvuran ayrıntıları
Başvuru sürecinin yürütülmesi için gerekli olduğu sürece kişisel verilerinizi işliyoruz. Başvurunuzu elektronik yollarla da yapabilirsiniz. Verilerinizi doğal olarak yalnızca uygulamanızı işlemek amacıyla kullanacağız ve verileri üçüncü bir tarafa aktarmayacağız. Şifrelenmemiş olarak gönderilen e-postaların erişime koruma ile iletilmediğini lütfen gözlemleyin.

İşlediğimiz veri kategorileri aşağıdakileri içerir:

 • Başvuran ana verileri (ad, soyad, adres, konum)
 • Yeterlilik verileri (kapak yazısı, ÖZGEÇMIŞ/özgeçmiş, önceki faaliyetler, mesleki yeterlilik)
 • Referanslar ve sertifikalar (performans verileri, değerlendirme verileri vb.)
 • Oturum açma verileri (e-posta, şifre)

Belirli bir pozisyon için başvurduysanız ve bu pozisyon artık mevcut değilse veya farklı bir pozisyona daha uygun olduğunuzu düşünüyorsak, başvurunuzu şirkette farklı bir departmana iletmek istiyoruz. Bunun için onayınızı almalıyız.

Başvuru süreci sonuçlandıktan sonra, verilerinizi daha uzun süre saklama isteğimizi aktif olarak ifade etmediğiniz veya bir sözleşme yapmadıysanız kişisel verileriniz silinecektir. Yasal dayanak madde 6 par. 1 harf a), b) ve f) GDPR ve § 26 Alman Veri Koruma Yasası (BDSG).

Başvuru sürecinde kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin ek bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: Gizlilik Bildirimi İk

Web semineri
Kişisel verilerinizi, kayıt olduğunuz bizim sunduğumuz web seminerlerini düzenlemek amacıyla gerekli olduğu sürece işliyoruz.

İşlediğimiz veri kategorileri arasında ana veriler (örneğin katılımcının adı ve şirket adı) ve iletişim verileri (örneğin telefon numarası, e-posta adresi, IP adresi) yer almaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: Gizlilik Bilgileri Web semineri

Bülten
Ürünlerimizin güncellemeleri ve teklifleri hakkında sizi bilgilendirecek ücretsiz bültenlere abone olmak mümkündür. Kişisel verileriniz kayıt sırasında size bülten göndermek amacıyla işlenecektir. İşlem CRM sistemimizde yapılmaktadır. Kişisel verileriniz (ad, e-posta adresi) bu amaçla CRM sistemine aktarılır.

Bültene kaydolduğunuzda, kimliğinizi doğrulamak için bir onay e-postası alırsınız (çift katılım). IP adresinizi ve kayıt tarihinizi kaydederiz. Bu depolama alanı yalnızca denetim makamlarına ve üçüncü bir tarafın bir e-posta adresini kötüye kullandığı ve yetkili kişinin bilgisi olmadan bültene kaydolduğı durumlarda kanıt olarak hizmet eder.

Verilerinizin saklanmasına ve bültenin alınmasına verdiğiniz onayı ileride istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal, bültenin kendisindeki bir bağlantı aracılığıyla yapılabilir. İptalden sonra artık bülteni almayacaksınız.

Bültenlerin takma adla kullanımını analiz ediyoruz. Bu amaçla, bültenin teslim edilebilirliğini ve iletilen bültenlerin sayısını kontrol etmek için açılış oranları, sert ve yumuşak sıçramalar kaydedilir. Bu analiz, e-posta adresleriniz gibi kişisel veriler hakkında herhangi bir sonuç çıkarılmasına izin vermez.

VIII. Çerezler

Web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bunlar, tarayıcınızı kapattığınızda otomatik olarak silinen transit çerezlerdir. Bunlar özellikle oturum çerezlerini içerir. Ayrıca kalıcı çerezler kullanıyoruz. Bunlar, kullanılan çereze bağlı olarak değişebilen belirli bir süre sonra otomatik olarak silinir.

Aşağıdaki çerez türleri bizim için kullanılır:

 • Kesinlikle Gerekli Çerezler
 • Performans Tanımlama Bilgileri
 • Pazarlama amaçlı çerezler (pazarlama çerezleri)

çerezlerin kullanımının yasal dayanağıdır:

 • Md. 6 para. 1f GDPR
 • Md. 6 para. 1a GDPR

Web sitemiz, kullanılan çerezler hakkında sizi bilgilendirmek için OneTrust'ın çerez onay teknolojisini kullanır.


Depolama süresi, itiraz ve kaldırma imkanı
Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve kullanıcı tarafından sitemize iletilir. Bu nedenle, bir kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Zaten saklanan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak mümkün olmayabilir.

OneTrust kullanımı (çerez onayı)
Web sitemiz, belirli çerezlerin tarayıcınızda saklanmasına onay almak ve bunları veri koruma uyumlu bir şekilde belgelamak için OneTrust'ın çerez onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı OneTrust, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de iki ana ofisi vardır: Atlanta, GA, ABD (eş karargah), 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 Amerika Birleşik Devletleri, +1 (844) 847-7154, İngiltere (eş merkez), 82 St Johns Street, Farringdon London, EC1M 4JN, +44 (800) 011-9778. Web sitemize girdiğinizde, tarayıcınızda verdiğiniz izinleri veya bu tür izinlerin iptalini saklayan bir OneTrust çerezi saklanır.

Toplanan veriler, siz silmemizi isteyene kadar veya OneTrust çerezinin kendisini silene kadar veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar saklanır. Zorunlu yasal saklama süreleri etkilenmez. OneTrust çerezlerinin veri işlemesine ilişkin ayrıntılara https://www.onetrust.com/privacy/ OneTrust veri koruma bildiriminde ulaşılabilir.

OneTrust Çerez İçeriği teknolojisi, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli izni almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı Md. 6 para. 1 cümle 1c GDPR'dir.

Adobe Analytics
Bu web sitesi, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland ("Adobe") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Adobe Analytics'i kullanır. Adobe Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyaları olan "çerezleri" kullanır. Çerez tarafından web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler bir Adobe sunucusuna iletilirse, ayarlar IP adresinin coğrafi konumlamadan önce anonimleştirilmesini ve kaydedilmeden önce genel bir IP adresiyle değiştirilmesini sağlar. Bu web sitesinin operatörü adına Adobe, bu bilgileri web sitesinin kullanıcılar tarafından kullanımını değerlendirmek, web sitesi faaliyetleri hakkında raporlar derlemek ve web sitesi ve internet kullanımı ile bağlantılı olarak web sitesi operatörüne daha fazla hizmet sunmak için kullanacaktır. Tarayıcınız tarafından Adobe Analytics bağlamında iletilen IP adresi diğer Adobe verileriyle birleştirilmez. Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin depolanmasını önleyebilirsiniz. Ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, aşağıdaki bağlantı altında bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) Adobe'ye gönderilmesini ve bu verilerin Adobe tarafından işlenmesini engelleyebilirsiniz: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Google
Web sitemizde Google Inc şirketinin Java-Script kodu, 1600 Amfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD (bundan böyle: Google) yüklenir. Tarayıcınızda Java-Script'i etkinleştirdiyseniz ve bir Java-Script engelleyici yüklemediyseniz tarayıcınız kişisel verileri Google'a iletebilir. Java-Script kodunun Google'dan yürütülmesini tamamen önlemek için bir Java-Script engelleyicisi yükleyebilirsiniz (örneğin , www.noscript.net veya www.ghostery.com).

Google ReCaptcha
İletişim ve kayıt formlarını iletirken yeterli veri güvenliğini sağlamak için Google ReCaptcha hizmetini kullanıyoruz.  Sağlayıcı Google Inc, 1600 Amfitiyatro Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD ("Google"). Google ReCaptcha, web sitemizde formlara girişin gerçek bir kişi tarafından mı yoksa makine ve otomatik işleme yoluyla mı yapıldığını ayırt etmek için kullanılır. Veri işleme, Meşru menfaatimiz doğrultusunda 6 para. 1f GDPR maddesine uygun olarak gerçekleştirilir. Google hizmeti, IP adreslerinin ve varsa Google'ın ReCaptcha hizmeti için ihtiyaç duyduğu diğer verilerin işlenmesini içerir. Google Inc.'in sapkın veri koruma düzenlemeleri bu konuda geçerlidir. Google Inc. 'in veri koruma yönergeleri hakkında daha fazla bilgiyi https://policies.google.com/privacy? hl=en&gl=en veya www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Haritalar Eklentisi
Web sitemiz, MANN +HUMMEL konumlarını bulmanızı ve görüntülemenizi sağlamak için Google Haritalar hizmetini kullanır. Google Haritalar, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın bir harita hizmetidir.

Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresi ve rota işlevinin bir parçası olarak girilen adres de dahil olmak üzere bilgiler sağlayıcının sunucularına aktarılabilir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Google Haritalar'ı içeren bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız Google sunucularıyla doğrudan bağlantı kurar ve böylece harita içeriği tarayıcınıza gönderilir ve bu site tarafından entegre edilir. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Mevcut bilgilere göre, bu aşağıdaki verileri içerir:

 • Söz konusu web sitesini ziyaretinizin tarih ve saati,
 • Çağrılan web sayfasının internet adresi veya URL'si,
 • Yol planlaması sırasında girilen IP adresi, (başlangıç) adresi

Google Haritalar'ın kullanımı için, Gdpr 6 para. Ancak o zaman çevrimiçi tekliflerimiz kısıtlama olmadan kullanılabilir. Onayınızdan sonra google tarafından bu hizmet aracılığıyla veri işlemeyi artık istemiyorsanız tarayıcı ayarlarınızda JavaScript kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz. Bu durumda Google Haritalar'ın etkileşimli harita işlevinin artık veya yalnızca kısmen kullanılabilir olmadığını lütfen unutmayın.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy.

Çift kilometre
Web sitemiz Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından sağlanan bir hizmet olan Doubleclick'i kullanmektedir. Doubleclick, web sitemizi ziyaret ettiğinizde reklam yayınlamak için kullanılır. Doubleclick, ilginizi çeken ürün ve hizmetlerle ilgili reklamlar sunmak için bu ve diğer web sitelerine yaptığınız ziyaretlerle ilgili bilgileri (ancak adınız veya e-posta adresiniz gibi kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler) kullanır. Bu uygulamalar hakkında daha fazla bilgi almak veya bu bilgilerin Doubleclick tarafından kullanılmamasıyla ilgili seçimlerinizi öğrenmek istiyorsanız, buraya tıklayın: https://policies.google.com/technologies/ads?gl=en&hl=en.

YouTube
Web sitemizde Google LLC şirketinin YouTube hizmeti, 1600 Amfitiyatro Parkway, 94043 Mountain View yükleniyor. Bu hizmeti size multimedya içeriği sunmak için kullanıyoruz. Bu hizmeti kullanmak için, Gdpr 6 para. Tarayıcınız YouTube hizmetini kullanırken kişisel verileri Google'a iletebilir. Ayrıca, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgileri YouTube gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy.

Sosyal Medya Bağlantısı
Web sitemizdeki bağlantıları Facebook, Twitter ve LinkedIn'deki ilgili profillerimize dahil ettik. İlgili sembole tıklayarak, ilgili sosyal medya platformlarındaki profillerimize erişebilirsiniz.

Bu bağlantı, sizden ilgili sosyal medya platformunun operatörlerine herhangi bir veri iletmez. Bu bağlantılardan birine tıklarsanız, sosyal ağın ilgili web sitesine yönlendirilir ve iletilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınıza bağlı olarak, bu yeni bir sekme veya açılır pencere açarak yapılır. Yalnızca URL'yi değiştirdiğinizde, ilgili sosyal ağın operatörü verilerinizi toplar ve işler.
Facebook'ta gizlilik hakkında daha fazla bilgi için şu bağlantıyı izleyin:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter'da veri koruması hakkında daha fazla bilgi için şu bağlantıyı izleyin:
https://twitter.com/en/privacy.

Instagram'ın gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu bağlantıyı izleyin: 
https://help.instagram.com/519522125107875.

Meta Dönüşüm İzleme Pikseli
Square, Dublin 2, İrlanda, kullanıma dayalı çevrimiçi reklamcılığımızın bir parçası olarak, Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal'ın Custom Audiences hizmetini kullanıyoruz.Bu amaçla, Meta reklam yöneticisindeki belirli özelliklere dayalı olarak, daha sonra Facebook veya Instagram ağında reklam gösterilen hedef kullanıcı grupları tanımlamaktayız. Kullanıcılar, sağladıkları profil bilgilerine ve Facebook veya Instagram kullanımları aracılığıyla sağlanan diğer verilere dayanarak Meta tarafından seçiliyor. Bir kullanıcı bir reklama tıklarsa ve daha sonra web sitemize gelirse, Meta, web sitemize yerleştirilmiş meta piksel aracılığıyla kullanıcının sosyal medya gönderisine tıkladığı bilgisini alıyor.

Analiz ve pazarlama amacıyla Meta'ya iletilen kullanım verileriniz, temel olarak, geri dönüşü olmayan ve kişisel olmayan bir sağlama toplamı (hash değeri) üretir. Bu süreçte, web sitemizdeki faaliyetleriniz (ör. gezinme davranışı, ziyaret edilen alt sayfalar vb.) hakkında bilgi toplanır. Meta, sosyal medya eylem gönderilerini coğrafi olarak kısıtlamak için IP adresinizi kullanır.

Meta Özel Hedef Kitleler kullanılabilir ve filtre test kampanyasından sonra gönderileri oynatmak için eylem içeriğiyle etkileşime girmiş olan Facebook ve Instagram profillerini hedefledi.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin Meta tarafından işlenmesi ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi ve gizliliğinizi korumaya yönelik ayar seçenekleriniz için lütfen https://www.facebook.com/policy.php bağlantısındaki Meta'nın gizlilik politikasına bakın. Meta Piksel ve nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Facebook veya Instagram'da size hangi reklamların gösterileceğine ilişkin ayarları Facebook veya Instagram'ın hesap ayarlarından yapabilirsiniz.

Meta piksel yalnızca sizin izninizle ayarlanır. Bilgiye erişim için yasal dayanak, TTDSG Madde 25 (1) uyarınca sizin rızanızdır. Veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca sizin izninizdir. 6 paragraf 1 lit. a GDPR. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

LinkedIn İçgörü Etiketi
Kullanım tabanlı çevrimiçi reklamcılığımızın bir parçası olarak LinkedIn Corp.'un (LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, ABD veya LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda) Insight Tag hizmetini kullanıyoruz. Bu teknolojiyi kullanarak, reklamlarımızın performansı ve web sitesi etkileşimi hakkında bilgi üretebiliriz. Bu amaçla, LinkedIn Insight Etiketi, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde LinkedIn sunucusuna bir bağlantı kuran bu web sitesine gömülüdür. Kampanyalarınızı değerlendirmek ve LinkedIn'deki kampanyalarımız aracılığıyla bize ulaşmış olabilecek web sitesi ziyaretçileri hakkında bilgi toplamak için verilerinizi işliyoruz.

Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve LinkedIn tarafından verilerin daha fazla işlenmesi ve kullanılması hakkında daha fazla bilgi ve gizliliğinizi korumak için ayarlar seçenekleriniz için lütfen aşağıdaki bağlantı https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_EN LinkedIn'in gizlilik politikasına bakın. LinkedIn Insight Etiketi ve nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantı https://business.linkedin.com/marketing-solutions/insight-tag bulabilirsiniz.

LinkedIn Insight Etiketi yalnızca sizin izninizle ayarlanır. Etiketin kullanımı buna göre Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO'ya dayanmaktadır.

Google Reklamları
Google Ads (Google Reklamları) hizmetini kullanıyoruz. Google Reklamları, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD'nin bir çevrimiçi reklamcılık programıdır. AB/AEA ve İsviçre'deki kullanıcılar için sorumlu taraf Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır.

Bu, Google Reklamları yerleştirdiğimiz ve bunun bir parçası olarak Google Yeniden Pazarlama ve Dönüşüm İzleme'yi kullandığımız anlamına gelir. Reklamlar, Google reklam ağının web sitelerindeki arama sorgularından sonra görüntülenir. Ayrıca, arama reklamları için Ads yeniden pazarlama listelerini kullanıyoruz. Bu, web sitemizi daha önce ziyaret etmiş olan kullanıcılar için arama reklamı kampanyalarını özelleştirmemize olanak tanır. Hizmetler aracılığıyla, reklamlarımızı belirli arama terimleriyle birleştirme veya önceki ziyaretçiler için, örneğin ziyaretçilerin web sitemizde görüntülediği hizmetlerin reklamının yapıldığı reklamlar gösterme olanağına sahibiz. Böylece web sitemizin kullanıcılarına Google reklam ağı dahilindeki diğer web sitelerinde ilgi alanına dayalı reklamlar gösterebiliriz (Google Arama'da veya diğer web sitelerinde "Google reklamı" olarak).

İlgi alanına dayalı teklifler için çevrimiçi kullanıcı davranışının analizi gereklidir. Google bu analizi gerçekleştirmek için çerezler kullanır. Bir reklamı tıkladığınızda veya web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Google tarafından kullanıcının bilgisayarına bir çerez yerleştirilir. Bu çerezlerin 90 günlük bir süresi vardır. İlgili çerez aracılığıyla toplanan bilgiler, ziyaretçiyi sonraki bir arama sorgusunda hedeflemek için kullanılır. Kullanılan çerez teknolojisi hakkında daha fazla bilgi, Google'ın web sitesi istatistikleri hakkındaki notlarında ve gizlilik politikasında da bulunabilir. Bu teknolojinin yardımıyla Google ve müşteri olarak biz, bir kullanıcının bir reklama tıkladığı ve web sayfalarımıza yönlendirildiği hakkında bilgi alırız. Bu şekilde elde edilen bilgiler, yalnızca reklam optimizasyonu için istatistiksel değerlendirme amacıyla kullanılır. Ziyaretçilerin kişisel olarak tanımlanabileceği herhangi bir bilgi almıyoruz. IP adresiniz Google'a iletilir, ancak bu web sitesinde Google Analytics IP maskeleme kullandığımız için IP adresiniz anonimleştirilir. Google tarafından bize sağlanan istatistikler, reklamlarımızdan birine tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve varsa, web sitemizde bir dönüşüm etiketi ile etiketlenmiş bir sayfaya yönlendirilip yönlendirilmediklerini içerir. Bu istatistiklere dayanarak, hangi arama terimlerinin reklamımıza özellikle sık tıklandığını ve hangi reklamların kullanıcının iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçmesine yol açtığını izleyebiliriz.

Veriler, Avrupa standardına karşılık gelen bir veri koruma seviyesinin bulunmadığı AEA dışında işlendiği sürece, güvenli bir veri koruma seviyesi oluşturmak için hizmet sağlayıcı ile AB standardı sözleşme maddeleri imzaladık.

Google Ads bağlamında veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Bilgiye erişim için yasal dayanak, TTDSG Madde 25 (1) uyarınca rızanızdır. Veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca verdiğiniz rızadır. 6 paragraf 1 lit. a GDPR. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Ziyaretinizin kullanıcı istatistiklerine dahil edilmesini istemiyorsanız, örneğin tarayıcı ayarlarınız aracılığıyla bu teknolojiler için gerekli çerezin saklanmasını engelleyerek bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca, reklam ayarı aracılığıyla Google reklam türlerini seçme veya Google'daki ilgi alanına dayalı reklamları devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Alternatif olarak, ağ reklamcılığı girişiminin devre dışı bırakma yardımını arayarak üçüncü taraflarca çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz.

Bununla birlikte, biz ve Google, bu siteyi kaç kullanıcının ve ne zaman ziyaret ettiği hakkında istatistiksel bilgiler almaya devam ediyoruz. Eğer siz de bu istatistiklere dahil olmak istemiyorsanız, tarayıcınız için ek programlar kullanarak bunu engelleyebilirsiniz.