Ne arıyorsun?
Lütfen bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin

    

Verimlilik şeması Eurovent 4/21

DIN EN ISO 16890 standardına dayalı olarak hava filtreleri için bir yeni enerji verimliliği tanımı 

1 Ocak 2019, Eurovent enerji verimlilik rejimine yapılan en son güncellemelerin yürürlüğe girdiği tarihtir. Eski test standardı olan EN779:2012 ile ISO 16890:2016 standardı arasındaki geçiş dönemi sırasında geçerli olan planın yerini almaktadır.

Hava filtrelerinin verimliliği için ISO EN 16890 standardının zorunlu hale getirilmesinden bir yıl sonra, şimdi ISO verimlilik sınıflarına göre enerji derecelendirme tanımı da eklendi. Bu, her ISO verimlilik derecelendirmesine özgü Yıllık Enerji Tüketimine (kWh/y) dayanmaktadır. Enerji sınıflarının derecelendirilmesi değişti. En779 standardına dayanan eski sistemde, A+’dan E sınıfına kadar her enerji sınıfı için bir enerji değeri vardı. Yeni derecelendirme sisteminde ise, her sınıf için beş farklı enerji değeri vardır.

Eski sistemde, A sınıfı olarak derecelendirilen bir F7 filtresi, 800-950 kWh arasında bir enerji tüketimine sahipti. Yeni sistemde ise, bir F7 filtresi ePM2.5 %50-65 veya ePM1 %50-65 arasında bir filtre verimliliğine sahip olabiliyor. A Derecesi artık beyan edilen verimlilik derecelendirmesine çok daha ince şekilde bağlıdır. 

Eurovent 4/21 – 2018, ürünlerin belli bir yüzdesini her kategoriye dahil edecek şekilde yapılandırılmıştır; bu nedenle sadece en iyi filtreler daha yüksek sınıflandırmalara ulaşabileceklerdir.

  • A+ Sınıfı: 1%
  • A Sınıfı: 5%
  • B sınıfı: 15%
  • C Sınıfı: 30%
  • D Sınıfı: %50
  • E Sınıfı: 50%

Tanım, EN779 standardına dayanan eski sistemden çok daha kesindir. Bu, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin kullanıcıları açısından filtrelerin enerji tüketimiyle ilgili saydamlığı artırmakta ve filtre seçimini kolaylaştırmaktadır.

Eurovent 4/21 – 2018 – Her ISO verimlilik derecelendirmesine özel Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/y) 

Eurovent sınıflandırma tablosu 1
Eurovent sınıflandırma tablosu 2
Eurovent sınıflandırma tablosu 3

Bu yeniden yapılandırmanın ikincil etkisi, bütün ürünlerin yaklaşık %14’ünün, hatta yeni limitin biraz dışında olanların bile, A sınıfından aşağıya düşürülecek olmasıdır. Unutmayalım, bu ürünlerin performansında herhangi bir bozulma olmamıştır ve yine mükemmel enerji verimliliği sağlamaktadırlar. Şimdi sadece daha iyiye ulaşmak için biraz daha yol almak gerekmektedir.

Ayrıca enerji verimlilikleri bakımından her filtre kalite derecesi arasında farklılığı vurgulanması yerinde olacaktır. A+ olarak derecelendirilen bir F7 filtresi, örneğin B olarak derecelendirilen bir M6 filtresiyle aynı miktarda enerji tüketebilir. Bu nedenle, bir ürünün filtre kalite derecesini artırmak veya satın alma geçmişine göre bir seçim yapmak yerine ihtiyaç şeye göre seçilmesi son önemlidir. Burada önemli olan husus, mümkün olan en düşük enerji tüketiminde doğru düzeyde hava temizliği sağlayacak filtrenin seçilmesidir. Eurovent 4/21 bunun gerçekleştirilmesine oldukça yardımcı oluyor. 

Eurovent 4/21 -2018 – Hava filtreleme enerji verimliliğinin derecelendirilmesi 

Bir filtre, içinden geçen hava akışına karşı bir direnç yaratarak enerji tüketir. Bu basınç farkı, havalandırma fanının havayı hareket ettirmek için daha fazla çalışmak zorunda olması anlamına gelmektedir. Gereken güç, doğrudan doğruya fan motorunun tükettiği enerjiyle bağıntılıdır. Enerji tüketimine katkıda bulunan başka faktörler de vardır; fakat basitçe açıklayacak olursak, eğer filtrenin basınç farkı düşürülürse, fan daha az çalışır ve daha az enerji tüketir.

Eurovent 4/21- 2018, bir hava filtresinin enerji verimliliğinin test edilmesine, sınıflandırılması ve sunulmasına ilişkin birörnek ve doğrulanmış bir yöntem sunarak farklı ürünlerle karşılaştırma yapılmasını basitleştirmektedir.

ISO EN 16890’e göre katılım gösteren (Eurovent onaylı) imalatçıların ürettiği 592 x 592 mm’lik bir yüz boyutuna sahip ince toz filtreleri derecelendirme için uygundurlar. 

Ürünlere, kendilerinden beklenen enerji tüketimine dayalı olarak, A+ (en iyi) ile E (en kötü) arasında altı dereceden biri verilecektir.

Eurovent’te hava filtrelerinin sertifikasyonu için, filtre imalatçıları her filtre için bağımsız laboratuvarlardan aldıkları test raporlarını ibraz edeceklerdir. Eurovent teslim aldığı verileri kontrol ediyor ve üretim tesislerinde rastgele kontroller gerçekleştirmektedir.

Eurovent Certified Performance

Bu ürün performans belgesi, Eurovent Certita Sertifikasyon tarafından, belirlenen tarihte yürürlükte olan ECP FIL - « Hava Filtreleri » sertifikasyon kurallarına göre verilmektedir.