Ne arıyorsun?
Lütfen bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin

     

Hava kirliliği istatistikleri

Her gün haberlerde hava kirliliğiyle ilgili yeni bir haber var gibi görünüyor. İşte bunun neden önemli olduğunu ve bu konuda neler yapabileceğinizi gösteren yedi istatistik.

Kasım 2015'te Shenyang'daki hava kirliliği DSÖ'nün güvenli seviyesiden 56 kat daha yüksek bir seviyeye ulaştı1.

Dünya Sağlık Örgütü, çapı 2,5 mikrometreden küçük havadaki partiküller olan PM2,5'in maksimum güvenli seviyesini 24 saatlik bir süre içinde 25 μg/m³ ve yıllık ortalama2 olarak 10 μg/m³ olarak kabul etmektedir. Böylece Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang'daki kirlilik 2015 sonunda 1400 μg/m³'ü aştığında, DSÖ günlük güvenli limitinden 56 kat daha yüksekti. Görüş mesafesinin sadece 100 metre olduğu ve yerel hastanelerde solunum şikayeti olan hasta sayısında bir akın olduğu bildirildi.

 

Hava kirliliği yılda 5,5 milyon insanın ölümüne neden olmaktadır - dünya çapında dördüncü en büyük ölüm riskidir3.

Küresel Hastalık Yükü projesi, her yıl beş buçuk milyondan fazla insanın hava kirliliği sonucu erken öldüğünü ortaya koydu. Bunların büyük çoğunluğu, sırasıyla 1,6 milyon ve 1,3 milyon can kaybının düşük hava kalitesi nedeniyle kaybedildiği Çin ve Hindistan'da gerçekleşti. Bu da hava kirliliğini obezite, yetersiz beslenme, alkol ve uyuşturucu kullanımı öncesinde dördüncü en büyük ölüm riski haline getiriyor.

 

PM2.5'in azaltılması, araba kazalarını ve pasif içiciliği ortadan kaldırmaktan daha fazla yaşam süresinin uzamasında faydalı olacaktır.

İngiltere hükümetinin yaptığı bir araştırma, hava kirliliğinin yaşam süresi üzerindeki etkisini araştırdı. Araştırma, trafik kazalarının ortadan kaldırılmasının yaşam süresini iki ay uzatacağı ve pasif içiciliği ortadan kaldırmanın yaşam süresinde iki buçuk aylık bir artışa neden olacağını ortaya kondu. Ancak PM2.5'in ortadan kaldırılması değil, 10 μg/m³' azaltılması bile yaşam süresini yedi buçuk ay artıracaktır.

 

Delhi'de üç gün geçirmek, ABD Başkanı Obama'nın yaşam süresinden altı saat götürdü.

Başkan Obama, 2015 yılında Hindistan'ın başkentine yaptığı bir devlet ziyareti sırasında, şehir sakinlerinin her gün karşı karşıya kaldıkları kirli havayı soluyarak üç gün kaldı. PM2.5 seviyeleri, kaldığı süre boyunca ortalama 76 - 85 μg / m³ arasındaydı ve bu da ziyaretin her günü için Başkan'ın yaşam süresinden iki saatlik bir azalmaya neden oldu.

 

Büyük Sis, 1952'de 4.000 Londralının hayatına mal oldu.

1952'de Aralık'ta dört gün boyunca Londra'ya kalın bir sis indi. Bölge sakinleri ve elektrik santralleri daha soğuk havalarla başa çıkmak için artan kömür stoklarını yakıyordu. Ve bu bir antisiklonla birleşerek soğuk, kirlilik dolu havanın sıcak bir hava tabakasının altında sıkışmasına neden oldu. Görüş mesafesi birkaç metreye kadar düştü ve olaydan sonraki haftalarda yaklaşık 4.000 kişi kirliliğe bağlı hastalıktan öldü. Ölüm oranları aylar sonra bile normalden yüksek kaldı.

 

Havadaki parçacıkların %98,5'i 1 μm çapından daha küçüktür.

Büyük Sis günlerinde, havadaki partikül nispeten iriydi. Ancak yakıtlardaki değişiklikler ve onu enerjiye dönüştürme şeklimiz, atmosferimizde en yaygın olarak daha küçük parçacıkların ortaya çıktığının görülmesini sağladı. Şimdi, çapı 1 μm'den (PM1) daha küçük olan partikül, sayıca etrafımızdaki havadaki parçacıkların% 98'inden fazlasını oluşturur. Ne yazık ki, PM1 aynı zamanda daha büyük partiküllerden çok daha zararlıdır - burun ve boğazda yakalanmak yerine akciğerlerimizin derinliklerine doğru seyahat eder ve kan dolaşımına girer.

 

Zamanımızın yaklaşık %90'ını hava kirliliğinin dışarıdan iki ila beş kat daha yüksek olduğu tahmin edilen kapalı mekanlarda geçiriyoruz.

Eskiden, kapalı alanda çalışmazdık, iç mekanlarda alışveriş yapmazdık veya boş zamanlarımızı içeride geçirmezdik. Bir aracın içinde kapalı bu yerlere de gitmezdik. Şimdi, zamanımızın yaklaşık % 90'ını içeride geçiriyoruz. Ve burada hava kalitesi en kötü seviyededir - dışarıdan bulunan kirlilik seviyesinden yaklaşık iki ila beş kat daha yüksektir.

Ne yapabilirsiniz?

Dışarıdaki kirli havaya karşı kendimizi savunmak zor olsa da, doğru hava filtreleri kullanmak bina sakinlerini içerideki havadaki partikül tehlikesinden koruyabilir. Bu nedenle, karşısına çıkacak kirlilik seviyelerini yakalayabilecek bir filtre seçmek önemlidir. Bu, ortamınızdaki PM düzeyine bakmak ve filtrenin performansıyla karşılaştırmak anlamına gelir. Ancak filtrasyon verimliliğini abartmamak önemlidir. Gerçekten ihtiyacınız olandan daha fazla filtrasyon verimliliği sunan bir filtre seçmek, hava akışını boğma ve tüm HVAC sisteminizin enerji tüketimini artırma riskiyle karşı karşıyadır. 

1 Airpocalypse now: Çin kirliliği rekor seviyelere ulaşıyor, The Guardian, 9 Kasım 2015 www.theguardian.com/world/2015/nov/09/airpocalypse-now-china-pollution-reaching-record-levels

2 DSÖ Partikül madde, ozon, azot dioksit ve kükürt dioksit için hava kalitesi kılavuzları, Dünya Sağlık Örgütü, 2005 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69477/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf;jsessionid=D94F44E69E7427A87B465F7C1651A2E7?sequence=1

3 Yeni araştırmaya göre kirli hava yılda 5,5 milyon ölüme neden oluyor  BBC, 13 Şubat 2016
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-35568249

4 Sayın Başkan, Dünyanın En Kötü Havası Hayatınızdan 6 Saat Çalıyor, Bloomberg, 26 Ocak 2015
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-26/mr-president-world-s-worst-air-is-taking-6-hours-off-your-life