Forureninger

Med mange mekanismer til at fange potentielt skadelige partikler, er vores krop dygtig til at beskytte os mod visse farlige stoffer. Som størrelsen af det forurenende stof falder, gør kroppens evne til at forsvare sig mod dem, det samme. Typisk passerer partikler mindre end fem microns kroppens forsvarsmekanismer og optages i lungerne eller blodbanen.

Det er her vigtigheden af luftfiltre kommer i forgrunden. Ved at fjerne de mindre, mest skadelige partikler fra luften omkring kroppen, tilbyder filtre forsvaret, kroppen ikke kan give. Bare fordi kroppen kan beskytte os mod partikler større end fem microns, betyder det ikke nødvendigvis, den burde. I nogle tilfælde kan sådanne partikler påvirke helbredet både på kort og lang sigt. Hvis man med luftfiltre fjerner disse store partikler, er kroppen fri til at fokusere på beskyttelse af mere kritiske områder.