Hvad leder du efter?
Vælg område, land og dit sprog

  

Juridisk meddelelse

Ophavsret og varemærker

Ophavsret 2021 MANN+HUMMEL. Alle rettigheder forbeholdes. Al tekst, billeder, grafik og lyd/video/animationsfiler, herunder den måde, hvorpå de er arrangeret, er underlagt ophavsret og anden lovgivning, der dækker beskyttelse af intellektuel ejendomsret (f.eks. varemærkelovgivning). De må ikke kopieres, ændres eller anvendes på andre websteder til kommercielle formål eller med henblik på udbredelse. Derudover indeholder visse MANN+HUMMEL websider materiale, der er underlagt tredjeparts ophavsret og er blevet gjort tilgængeligt til brug på denne hjemmeside.

Licensrettigheder

Vi stoler på, at du forstår, at MANN+HUMMEL skal beskytte sin immaterielle ejendom, som omfatter patenter, varemærker og ophavsrettigheder. Som følge heraf kan disse websider ikke give nogen form for licensrettigheder til MANN+HUMMEL's immaterielle rettigheder.

Ansvar

MANN+HUMMEL er meget forsigtig, når man opretter sine websider og sikrer, at de opdateres regelmæssigt. MANN+HUMMEL kan dog ikke garantere problemfri adgang til de angivne oplysninger (billeder, tekst, priser osv.), eller at de er fuldstændige, nøjagtige og opdaterede. MANN+HUMMEL forbeholder sig ret til at foretage ændringer i eller supplere de oplysninger, der gives.

I det omfang det er tilladt, er MANN+HUMMEL ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skader – herunder tab af fortjeneste – der opstår som følge af eller i forbindelse med oplysningerne på denne hjemmeside.

Ovenstående gælder også for alle links, der er nævnt på disse websider, enten direkte eller indirekte. MANN+HUMMEL er ikke ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af adgang til, download og lagring af disse sider eller links.

Du bliver hermed rådgivet af MANN+HUMMEL om, at vi ikke har kontrol over layoutet og indholdet af de linkede sider. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der gives der, eller for at sikre, at de er opdaterede. Som følge heraf tager vi hermed afstand fra alt indhold på alle sider, der er knyttet til vores hjemmeside.

Oplysningerne og dataene på disse sider udgør ikke nogen form for garanti eller garanti, hverken eksplicit eller underforstået. De udgør navnlig ikke noget stiltiende løfte eller garanti med hensyn til egenskaber og tilstand, salgbarhed, egnethed til specifikke formål eller manglende overtrædelse af lovgivningen og ikke-krænkelse af patenter.

Oplysningerne udgør ikke noget tilbud til salg. Alle børsnoterede priser er uforpligtende.