Hvad leder du efter?
Vælg område, land og dit sprog

   

Har du brug for udskiftningsfiltre til en OurAir-luftrenser?

Følgende OurAir-eksperter vil med glæde tage imod din bestilling og forespørgsler og rådgive dig:

De udskiftelige filtre til OurAir-luftrenserserien:

Aktivt kulfilter mod lugte og skadelige gasser til OurAir HEPA-luftrensere

De mobile OurAir rumluftrensere fra MANN+HUMMEL sørger hurtigt, fleksibelt og effektivt for ren luft i stort set alle rum. Det er ikke kun siden Corona-pandemien, at de banebrydende HEPA H14-filtre i vores luftrensere har været vigtige allierede i kampen mod forurenende stoffer i luften. De topmoderne kabineluftfiltre, der er i overensstemmelse med DIN ISO 29463 og EN 1822, fjerner mere end 99,995 % af vira, bakterier, allergener og andre skadelige partikler fra luften og sikrer dermed en sundere luftkvalitet. Men hvad med dårlig lugt, irriterende stoffer og skadelige gasser i luften? Hvordan kan disse fjernes effektivt og virkningsfuldt fra luften i rummet?

Med vores OdorControl- og FreciousComfort-teknologier tilbyder vi to måder at udstyre dine OurAir luftrensere med aktivt kulfilter og dermed sikre frisk luft indendørs til dine medarbejdere, kunder, patienter eller gæster. Hvor som helst, når som helst.

Vores aktive kulfilterelementer kan

 • Effektivt reducere lugtgener, irriterende stoffer og skadelige gasser indendørs.
 • Som forfiltre beskytte HEPA-filtrene bag dem mod fint og groft støv, pollen og hår.
 • Forøge hovedfiltrenes ydeevne og levetid.

Vi har udstyret industrien med højeffektive filtre i årtier – vores innovative idéer sikrer ren luft over hele verden. Denne viden indgår også i udviklingen af vores luftrensere med kul, OurAir-luftrensere kombineret med HEPA-filter og aktivt kulfilter.

Og hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte os her.

OdorControl og FreciousComfort for frisk luft

OdorControl: forfilter og kombifilter til OurAir-luftrensere

OdorControl er vores valgfrie forfiltertrin med aktivt kul til OurAir SQ 1750 og SQ 2500 mobile rumluftrensere. Til den lille SQ 500 rumluftrenser, som ikke har brug for et forfilter på grund af den mindre gennemstrømning, har vi udviklet det valgfrie OdorControl kombifilter, som kombinerer et moderne HEPA H14 filter med et meget effektivt gasadsorptionslag. Med OdorControl bruger vi en særlig blanding af aktivt kul, som meget effektivt kan adsorbere lugte og skadelige gasser på grund af sin meget store indre overflade.

Om egenskaberne ved aktivt kul: overfladen på en teskefuld aktivt kul svarer til arealet af en fodboldbane – så et luftfilter med aktivt kul har masser af plads til effektiv reduktion af ubehagelige lugte og skadelige gasser. Partikellaget i det højtydende forfilter på luftrensere med høj volumen kan også fjerne hår, fint støv, groft støv og pollen, før de kan tilstoppe eller beskadige det følsomme HEPA-hovedfilter.

Et overblik over fordelene ved OdorControl-filtre

 • Et multifunktionelt, kemisk imprægneret aktivt kullag reducerer drastisk organiske og kemiske lugte, skadelige gasser og irriterende stoffer i luften.
 • I OurAir SQ 1750 og OurAir SQ 2500, er det aktive kullag integreret i forfilteret. Her beskytter partikellaget desuden det følsomme HEPA-H14-filter mod hår, pollen og groft støv og øger dermed ydeevnen og levetiden.
 • Kombifiltre til SQ 500 forener beskyttelsen fra HEPA-H14 filtre mod vira, bakterier og andre partikler med det aktive kuls evne til adsorption af lugt, irriterende stoffer og skadelige gasser.

FreciousComfort: Allrounderen til vores OurAir SQ 2500

Det valgfrie, tilgængelige forfilter er baseret på tredobbelt beskyttelse:

kombinationen af et partikelfilterlag, et lag af førsteklasses aktivt kul og et lag af biofunktioneltpolyfenol beskytter HEPA luftfilteret bag det ved at fjerne støv, hår og pollen, reducerer lugte samt skadelige gasser i luften, forbedrer luftrenserens antiallergene virkning og hæmmer potentiel mikrobiel vækst på filteret. 

Et overblik over fordelene ved FreciousComfort

 • Komfortfilter med ekstra biofunktionel imprægnering
 • Fjerner groft og fint støv, hår og pollen og derved beskytter HEPA H14-filteret
 • Reducerer organiske og kemiske lugtgener samt skadelige gasser i luften
 • Inaktiverer frie allergener
 • Hæmmer potentiel mikrobiel vækst på filteret

Fra fabrikken er alle OurAir-luftrensere udstyret med HEPA H14-filtre, der bortfiltrerer vira, bakterier, allergener og fint støv fra luften. Hvis du desuden ønsker at reducere dårlig lugt og skadelige gasser effektivt, tilbyder vores produktsortiment dig skræddersyede løsninger med en række filtermedier med aktivt kul. 

Højeffektivt luftfilter med aktivt kul: ideelt ved store folkemængder

Fordelene ved vores aktive kulfiltre er særligt mærkbare, hvor folk samles. Uanset om det er i kantiner eller cafeterier, i plejecentre, skoler, kontorer eller hospitaler, i industri- og værkstedsmiljøer eller på steder for arrangementer: dårlig lugt, irriterende stoffer og skadelige gasser som f.eks. formaldehyd kan gøre det ubehageligt at opholde sig indendørs. Men hvis der ikke findes fast installerede, moderne ventilationsanlæg, er god luft ofte ønsketænkning. Vores mobile OurAir-luftrensere er udviklet netop til at håndtere disse udfordringer. De kan bruges hvor som helst og når som helst indendørs, det eneste, du behøver, er en stikkontakt. Med kraftfulde HEPA H14-filtre og valgfrie aktive kulfiltre sikrer de betydeligt renere luft og dermed produktivt og sundt socialt samvær. 

Aktivt kul: kraftfuldt filter til forurenende gasser og lugte i OurAir-luftrensere

Den imponerende effekt af det aktive kul i vores filtre er ikke en tilfældighed. Det aktive kul, der anvendes i OdorControl-filteret, har et særligt stort indre overfladeareal. I filtermedier med aktivt kul sikrer dette store overfladeareal, at skadelige gasser kan adsorberes effektivt over en lang periode. Den blanding af aktivt kul, vi anvender, har desuden en yderst effektiv kemisk imprægnering, som gør det muligt at adsorbere komplekse lugtcocktails og gasblandinger.

Med MANN+HUMMELs aktive kulfiltre vil forurenende gasser, irriterende stoffer og dårlig lugt i luften snart høre fortiden til.

Brug af aktivt kulfiltre som forfiltre til HEPA-filtre i luftrensere

For både OdorControl og FreciousComfort: i OurAir SQ 1750 og SQ 2500 indtager vores aktive kulfiltre også altid funktionen som et forfilter, da de fjerner groft og fint støv, pollen og hår, før det kan nå frem det primære HEPA H14-filter takket være kraftfulde partikelfiltre. På denne måde forhindrer vores aktive kulfiltre tilstopning og/eller beskadigelse af de følsomme hovedfiltre og øger dermed ydeevnen og levetiden. Dette er endnu en grund til, at vi ønsker at anbefale kombinationen af HEPA- og aktivt kulfiltre til dine OurAir-rumluftrensere. For omfattende beskyttelse af mennesker, filtre og maskiner.

Ofte stillede spørgsmål

Aktivt kul er et finkornet stof. Det består af mere end 90 % kulstof. Det har et stort indre overfladeareal og er i stand til at ophobe stoffer fra gasser på overfladen, dvs. adsorbere dem. Dette gør det til et ideelt medium til at reducere ubehagelige lugte, irriterende stoffer og skadelige gasser i luften.

Aktivt kul har ofte en sundhedsfremmende virkning i medicinske produkter og anvendes også i mange kosmetiske produkter. Det bruges f.eks. mod diarré eller findes i tandpasta. Når det drejer sig om at reducere lugte og gasser, er det aktive kuls enormt store indre overfladeareal en fordel. Som et ekstra filtreringslag på et filterelement binder aktivt kul dårlige lugte og skadelige gasser og tilbageholder dem. På denne måde bidrager det til en følelse af friskhed og større velbefindende.

Vores aktive kulfiltre har en kemisk imprægneret blanding af aktivt kul, der er i stand til at binde skadelige gasser og irriterende stoffer, dvs. adsorbere dem. Dårlige lugte og sundhedsrisici reduceres betydeligt. Takket være deres partikelfilterlag fungerer aktive kulfiltre også som forfiltre. De kan fjerne groft støv, hår og pollen, før det bliver farligt for hovedfiltrene med højere kvalitet. 

Hvorfor aktive kulfiltre? Kort sagt kan luftfiltre med aktivt kul adsorbere opløste partikler fra luften (dvs. opsamle stoffer fra gasser på deres overflade) på grund af deres meget store indre overfladeareal – filtre uden aktivt kul kan ikke gøre dette. Ubehagelige lugte, irriterende stoffer og gasser i luften kan reduceres effektivt ved hjælp af aktive kulfiltre.

Har du brug for udskiftningsfiltre til en OurAir-luftrenser?

Følgende OurAir-eksperter vil med glæde tage imod din bestilling og forespørgsler og rådgive dig: