Hvad leder du efter?
Vælg område, land og dit sprog

    

ATEX filtre

Pro ATEX-serien

Udstyr, der anvendes i potentielt eksplosive miljøer, skal opfylde kravene i ATEX-direktiverne for at mindske risikoen for arbejdstagerne og miljøet som helhed. Luftfiltre er en vigtig del af dette. Men ud over at skabe et miljø uden risiko for eksplosion, skal luftfiltre også levere et sikkert miljø fri for forurenende stoffer også.