Hvad leder du efter?
Vælg område, land og dit sprog

  

Databeskyttelseserklæring

Tak for at besøge vores hjemmeside og din interesse i vores virksomhed. Beskyttelsen af dine personoplysninger er et vigtigt anliggende for os. Derfor er overholdelse af de strenge lovbestemmelser om databeskyttelse en selvfølge for os. Databeskyttelse begynder med gennemsigtighed. Det er derfor vores bekymring, at du altid skal vide, hvornår vi opbevarer hvilke af dine personoplysninger, til hvilket formål vi bruger dem, men også hvordan du kan begrænse eller forhindre brugen af dem. Vores databeskyttelsesregler er udformet på en sådan måde, at de overholder de gældende databeskyttelseslove.

I. Controller

MANN+HUMMEL International GmbH &co. KG
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/ Tyskland
Tlf. +49 7141 980, Fax +49 7141 982545
info@mann-hummel.com

II. Databeskyttelsesrådgiverens adresse

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende kontaktoplysninger:
data.protection@mann-hummel.com

MANN+HUMMEL International GmbH &co. KG
Schwieberdinger Strasse 126
71636 Ludwigsburg/ Tyskland

III. Retsgrundlag for behandlingen

Personoplysninger indsamles, behandles og bruges kun af os, hvis vi har juridisk tilladelse til det, eller hvis du har givet dit samtykke.

For så vidt som vi indhenter den registreredes samtykke til behandling af personoplysninger, fungerer artikel 6, stk. 1a EU's databeskyttelsesgrundforordning (GDPR), som retsgrundlag for behandling af personoplysninger.

Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, fungerer artikel 6 stk. 1b GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelsen.

For så vidt som behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, fungerer artikel 6 stk. 1c GDPR som retsgrundlag. Som virksomhed er vi f.eks. underlagt lovpligtige opbevaringsforpligtelser i henhold til AO og HGB.

Hvis den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser kræver behandling af personoplysninger, fungerer artikel 6, stk. 1, GDPR som retsgrundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke opvejer den tidligere interesse, fungerer artikel 6 stk. 1f GDPR som retsgrundlag for behandlingen.

IV. Modtager af data

Principielt behandler vi kun personoplysninger, hvis vi har dit samtykke eller din juridiske tilladelse til at gøre det. Dette gælder også for overførsel af data til tredjeparter. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter til direkte markedsføringsformål.

Dine data vil blive behandlet og brugt inden for EU/EØS. For visse processer er det imidlertid også nødvendigt at behandle behandling uden for EU/EØS. Hvis dine data behandles uden for EU/EØS, træffer vi alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at behandlingen overholder databeskyttelsesreglerne i overensstemmelse med artikel 44 GDPR. Vi kan dele dine personlige oplysninger med følgende modtagere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser:

 • til tredjeparter, der hjælper os med at drive hjemmesiden
 • inden for MANN+HUMMEL-koncernen
 • inden for rammerne af en gyldig juridisk procedure

Vi træffer også passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod tyveri, andre tab, misbrug og uautoriseret adgang under behandlingen.

V. Dine rettigheder

Registreredes rettigheder
Hvis dine personoplysninger behandles, er du den registrerede i henhold til GDPR. Dine rettigheder er reguleret i kapitel III i GDPR. Du har ret til adgang til de data, der behandles af den dataansvarlige, retten til berigtigelse, retten til at begrænse behandlingen, fortrydelsesretten, retten til oplysninger, retten til overførsel, retten til at gøre indsigelse mod behandling, retten til at trække dit samtykke tilbage og retten til ikke at være underlagt en beslutning baseret på udelukkende automatiseret behandling.

Hvis du vil udøve dine rettigheder som dataperson, skal du sende en e-mail til data.protection@mann-hummel.com.

Klageadgang til tilsynsmyndigheden
Uanset en anden lovgivningsmæssig eller retslig klageadgang har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du er bosiddende, hvor din arbejdsplads er, eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted, når du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med GDPR.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, rådgiver klageren om klagens status og resultater, herunder muligheden for sagsanlæg i henhold til artikel 78 GDPR.

I henhold til artikel 77 GDPR kan du frit vælge tilsynsmyndigheden. Du kan f.eks. rette din klage til tilsynsmyndigheden i staten Baden-Württemberg, som er ansvarlig for MANN+HUMMEL GmbH.

VI. Forbehold af retten til at skifte

Vi forbeholder os ret til at tilpasse dette databeskyttelsesbeskyttelse i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser.

VII. MANN-HUMMEL Luftfiltrering hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, gemmes generelle oplysninger om denne proces automatisk i en protokolfil. Dette er udelukkende lavet til systemrelaterede formål. De lagrede brugsdata gemmes ikke sammen med andre personoplysninger. Følgende datapost oprettes, hver gang der opnås adgang til webstedet:

 • Anonymiserede IP-adresser
 • Dato og klokkeslæt for anmodningen (GMT)
 • Adgangsplacering
 • Meddelelse om, hvorvidt afstemningen lykkedes (statuskode)
 • Mængden af data, der overføres
 • Hjemmeside, hvor adgangen blev foretaget
 • Beskrivelse af den anvendte webbrowsertype
 • Anvendt operativsystem

De ovenfor beskrevne data videregives ikke til en tredjepart, og der foretages ingen anden analyse, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at gøre det.

Kontakt
Når du kontakter os, opbevarer vi dine data med henblik på behandling af din forespørgsel, og hvis der kræves yderligere korrespondance.

Personoplysninger indsamles via vores kontaktformular til behandling af din forespørgsel. Obligatoriske oplysninger markeres med en stjerne (*). Alle andre detaljer er frivillige.

Alle data vil blive slettet efter fuldstændig behandling af din anmodning, efter at formålet ikke længere gælder, og opbevaring ikke længere er nødvendig, eller begrænse behandlingen, hvis der er juridiske eller på anden måde foreskrevne opbevaringsforpligtelser.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er:

 • Artikel 6 stk. 1a GDPR, hvis du har givet dit samtykke
 • Art. 6 stk. 1b GDPR
 • Artikel 6 stk. 1f GDPR, fordi det er i vores legitime interesse at besvare dine henvendelser

MANN+HUMMEL International GmbH &Co. KG er en del af MANN+HUMMEL Koncernen. For behandlingen af din forespørgsel kan det være nødvendigt for os at videresende dine data og anmodninger inden for MANN+HUMMEL-koncernen. Dataene vil ikke blive videregivet til andre tredjeparter i denne sammenhæng. Dataene vil kun blive brugt til behandling af din forespørgsel. Dataene slettes grundigt, efter at din anmodning er blevet behandlet fuldt ud. Undtagelsen er, når de registrerede er underlagt en lovbestemt opbevaringsperiode eller en anden foreskrevet opbevaringsforpligtelse.

Yderligere oplysninger om behandling af personoplysninger om vores samarbejdspartnere kan findes her: Information om databehandling for kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere

Leverandør onboarding
I forbindelse med leverandør onboarding indsamler vi virksomhedsdata og også følgende personoplysninger:

 • Fornavn, efternavn
 • Position
 • E-mailadresse

De data, der leveres i løbet af leverandør onboarding bruges udelukkende til at indlede forretningsforbindelsen. Yderligere databehandling finder kun sted, hvis der afgives en ordre. For så vidt som der ikke dannes forretningsforbindelser, vil dine data blive blokeret til videre brug og slettet, efter at opbevaringsperioderne i henhold til skattelovgivningen og handelsretten er udløbet, så vidt du ikke udtrykkeligt har givet samtykke til yderligere brug af dataene.

Oplysninger om ansøger
Vi behandler dine personoplysninger, så vidt dette er nødvendigt for udførelsen af ansøgningsprocessen. Du kan også lave din ansøgning elektronisk. Vi vil naturligvis kun bruge dine data til behandling af din ansøgning og videregiver ikke dataene til en tredjepart. Bemærk, at e-mails, der sendes ukrypteret, ikke overføres med beskyttelse for at få adgang.

De kategorier af data, vi behandler, omfatter følgende:

 • Ansøgermasterdata (fornavn, efternavn, adresse, position)
 • Kvalifikationsdata (følgebrev, CV/CV, tidligere aktiviteter, faglige kvalifikationer)
 • Referencer og certifikater (præstationsdata, evalueringsdata osv.)
 • Logindata (e-mail, adgangskode)
 • Hvis du har ansøgt om en bestemt stilling, og denne stilling ikke længere er tilgængelig, eller vi mener, at du er endnu bedre egnet til en anden stilling, vil vi gerne videresende din ansøgning til en anden afdeling i virksomheden. Til dette skal vi indhente dit samtykke.

  Når ansøgningsprocessen er afsluttet, vil dine personoplysninger blive slettet, medmindre du aktivt udtrykker ønsket om, at vi opbevarer dine data i en længere angivet periode, eller du har indgået en kontrakt. Retsgrundlaget er artikel 6 stk. 1 bogstaver a), b) og f) GDPR og § 26 i den tyske databeskyttelseslov (BDSG).

  Yderligere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i ansøgningsprocessen er tilgængelige her: Privacy Statement HR

  Webinar
  Vi behandler dine personoplysninger, for så vidt som dette er nødvendigt for at organisere de webinarer, som vi har tilbudt, og som du har tilmeldt dig.

  De datakategorier, vi behandler, omfatter stamdata (f.eks. navnet på deltageren og firmanavnet) og kommunikationsdata (f.eks. telefonnummer, e-mail-adresse, IP-adresse).

  Detaljerede oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger kan findes under følgende link: Webinar om oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger

  Nyhedsbrev
  Det er muligt at abonnere på gratis nyhedsbreve, som vil informere dig om opdateringer og tilbud af vores produkter. Dine personoplysninger vil blive behandlet under registreringen med det formål at sende dig nyhedsbreve. Behandlingen udføres i vores CRM-system. Dine personoplysninger (navn, e-mail-adresse) overføres til CRM-systemet til dette formål.

  Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, modtager du en bekræftelses-e-mail for at bekræfte din identitet (dobbelttilvalg). Vi gemmer din IP-adresse og registreringsdatoen. Denne opbevaring tjener kun som bevis for tilsynsmyndighederne og i tilfælde af, at en tredjepart misbruger en e-mail-adresse og registrerer sig for nyhedsbrevet uden kendskab til den berettigede person.

  Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dine data og modtagelsen af nyhedsbrevet. Tilbagekaldelsen kan ske via et link i selve nyhedsbrevet. Efter tilbagekaldelsen vil du ikke længere modtage nyhedsbrevet.

  Vi analyserer brugen af nyhedsbreve i pseudonymiseret form. Til dette formål registreres åbningsrater, hårde og bløde bounces for at kontrollere, om nyhedsbrevet er leveret, samt antallet af videresendte nyhedsbreve. Denne analyse gør det ikke muligt at drage nogen konklusioner om personoplysninger såsom dine e-mail-adresser.

  VIII. Cookies

  Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Der er tale om transitcookies, som automatisk slettes, når du lukker din browser. Disse omfatter især sessionscookies. Vi bruger også vedvarende cookies. Disse slettes automatisk efter en bestemt periode, som kan variere afhængigt af den anvendte cookie.

  Følgende typer cookie bruges af os:

  • Strengt nødvendige cookies
  • Cookies til ydeevne
  • Cookies til markedsføringsformål (marketingcookies)

  er retsgrundlaget for brugen af cookies:

  • Art. 6 para. 1f GDPR
  • Art. 6 para. 1a GDPR

  Vores hjemmeside bruger OneTrusts cookie-samtykke-teknologi til at informere dig om de anvendte cookies.


Opbevaringsvarighed, mulighed for indsigelse og fjernelse
Cookies gemmes på brugerens computer og overføres af brugeren til vores hjemmeside. Derfor har du som bruger fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser kan du deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Cookies, der allerede er gemt, kan til enhver tid slettes. Dette kan også gøres automatisk. Hvis cookies til vores hjemmeside er deaktiveret, er det muligvis ikke muligt at bruge alle hjemmesidens funktioner i deres fulde omfang.

Brug af OneTrust (cookie-samtykke)
Vores hjemmeside bruger OneTrusts cookie-samtykke-teknologi til at indhente dit samtykke til opbevaring af visse cookies i din browser og til at dokumentere disse på en databeskyttelseskompatible måde. Udbyderen af denne teknologi er OneTrust, med to hovedkontorer i USA og England: Atlanta, GA, USA (co-hovedkvarter), 1200 Abernathy Rd NE, Building 600, Atlanta, GA 30328 USA, +1 (844) 847-7154, England (co-hovedkvarter), 82 St Johns Street, Farringdon London, EC1M 4JN, +44 (800) 011-9778. Når du indtaster vores hjemmeside, gemmes en OneTrust-cookie i din browser, som gemmer de samtykker, du har givet, eller tilbagekaldelsen af sådanne samtykker.

De indsamlede data gemmes, indtil du beder os om at slette dem, eller indtil du sletter Selve OneTrust-cookien, eller indtil det formål, som dataene opbevares til, ikke længere gælder. Obligatoriske lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirket. Oplysninger om databehandling af OneTrust cookies kan findes i OneTrust databeskyttelseserklæringen på https://www.onetrust.com/privacy/.

OneTrust Cookie Content-teknologien bruges til at opnå det lovmæssigt krævede samtykke til brug af cookies. Retsgrundlaget for dette er artikel 6 stk. 1 sætning 1c GDPR.

Adobe Analytics
Denne hjemmeside bruger Adobe Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland ("Adobe"). Adobe Analytics bruger "cookies", som er tekstfiler placeret på din computer, til at hjælpe webstedet med at analysere, hvordan brugerne bruger webstedet. Hvis de oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres til en Adobe-server, sikrer indstillingerne, at IP-adressen anonymiseres før geolocation og erstattes af en generisk IP-adresse, før de gemmes. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Adobe bruge disse oplysninger til at evaluere brugernes brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter om webstedsaktiviteter og til at levere yderligere tjenester til webstedsoperatøren i forbindelse med brug af hjemmesiden og internettet. Den IP-adresse, der overføres af din browser i forbindelse med Adobe Analytics, flettes ikke med andre Adobe-data. Du kan forhindre lagring af cookies ved at justere din browsersoftware i overensstemmelse hermed. Vi vil dog gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke kan bruge alle funktioner på denne hjemmeside i deres fulde omfang. Du kan også forhindre, at indsamlingen af data, der genereres af cookien og i forbindelse med din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), sendes til Adobe og behandlingen af disse data af Adobe ved at downloade og installere den browser-plug-in, der er tilgængelig under følgende link: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

Google
På vores hjemmeside Java-Script kode af virksomheden Google Inc, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende: Google) er indlæst. Hvis du har aktiveret Java-Script i din browser og ikke har installeret en Java-Script-blokering, kan din browser overføre personlige data til Google. For helt at forhindre udførelse af Java-Script-kode fra Google kan du installere en Java-Script-blokering (f.eks. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

Google ReCaptcha
For at sikre tilstrækkelig datasikkerhed ved overførsel af kontakt- og registreringsformularer bruger vi Google ReCaptcha-tjenesten.  Udbyderen er Google Inc, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google ReCaptcha bruges på vores hjemmeside til at skelne mellem, om input til formularer er lavet af en fysisk person eller misbrug af maskine og automatiseret behandling. Databehandlingen udføres i vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1f GDPR. Google-tjenesten omfatter behandling af IP-adresser og, hvis det er relevant, andre data, som Google kræver til ReCaptcha-tjenesten. Google Inc.'s afvigende databeskyttelsesregler gælder for dette. Yderligere oplysninger om Google Inc.'s databeskyttelsesretningslinjer kan findes på https://policies.google.com/privacy? hl=en&gl=en eller www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Google Maps Plug-In
Vores hjemmeside bruger Google Maps-tjenesten til at give dig mulighed for at finde og se MANN+HUMMEL-placeringer. Google Maps er en korttjeneste for Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

For at kunne bruge funktionerne i Google Maps kan oplysninger, herunder IP-adressen og den adresse, der er angivet som en del af rutefunktionen, overføres til udbyderens servere. Disse oplysninger overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Når du besøger et websted, der indeholder Google Maps, opretter din browser en direkte forbindelse til Google-serverne, hvor kortindholdet sendes til din browser og integreres af det. Udbyderen af dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Ifølge den nuværende viden omfatter dette følgende data:

 • Dato og klokkeslæt for dit besøg på det pågældende websted
 • Internetadresse eller URL-adresse på den webside, der er oprettet,
 • IP-adresse, (start) adresse indtastet under ruteplanlægning

For at bruge Google Maps kræves dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1a, GDPR. Først da kan vores online tilbud bruges uden begrænsninger. Hvis du ikke længere ønsker databehandling fra Google via denne tjeneste efter dit samtykke, kan du deaktivere brugen af JavaScript i dine browserindstillinger. Bemærk, at i dette tilfælde er google Maps' interaktive kortfunktion ikke længere eller kun delvist anvendelig.

Du kan finde flere oplysninger om håndteringen af brugerdata i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy.

Dobbeltklik
Vores hjemmeside bruger Doubleclick, en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Doubleclick bruges til at vise annoncer, når du besøger vores hjemmeside. Doubleclick bruger oplysninger (men ikke personligt identificerbare oplysninger såsom dit navn eller din e-mailadresse) om dine besøg på dette og andre websteder til at vise annoncer om produkter og tjenester af interesse for dig. Hvis du vil have flere oplysninger om disse fremgangsmåder eller om, hvordan du kan vælge, om du ikke skal bruge disse oplysninger af Doubleclick, skal du klikke her: https://policies.google.com/technologies/ads?gl=en&hl=en.

YouTube
På vores hjemmeside tjenesten YouTube af virksomheden Google LLC, 1600 Amfiteater Parkway, 94043 Mountain View bliver indlæst. Vi bruger denne service til at tilbyde dig multimedieindhold. For at bruge denne service kræves dit samtykke i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1a GDPR. Din browser kan overføre personoplysninger til Google, når du bruger YouTube-tjenesten. Yderligere kan du finde detaljerede oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i YouTubes privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy.

Link til sociale medier
Vi har inkluderet links på vores hjemmeside til vores respektive profiler på Facebook, Twitter og LinkedIn. Ved at klikke på det respektive symbol kan du få adgang til vores profiler på de respektive sociale medieplatforme.

Denne sammenkædning overfører ingen data fra dig til operatørerne af den respektive sociale medieplatform. Hvis du klikker på et af disse links, vil du blive omdirigeret til det sociale netværks respektive hjemmeside og videresendt. Afhængigt af dine browserindstillinger gøres dette ved at åbne en ny fane eller en pop-up. Først når du ændrer WEBADRESSEN, indsamler og behandler operatøren af det respektive sociale netværk dine data.
Du kan finde flere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger på Facebook i dette link:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse på Twitter i dette link:
https://twitter.com/en/privacy.

Du kan finde flere oplysninger om Instagrams politik om beskyttelse af personlige oplysninger ved at følge dette link:
https://help.instagram.com/519522125107875.

 


Pixel til sporing af Meta konvertering

Vi bruger Custom Audiences-tjenesten fra Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal 

Square, Dublin 2, Irland, som en del af vores brugsbaserede onlineannoncering. Til dette formål definerer vi målgrupper af brugere baseret på visse karakteristika i Meta-annonceadministratoren, som efterfølgende får vist annoncer på Facebook eller Instagram-netværket. Brugere udvælges af Meta baseret på de profiloplysninger, de giver, og andre data, der gives gennem deres brug af Facebook eller Instagram. Hvis en bruger klikker på en annonce og efterfølgende kommer ind på vores hjemmeside, modtager Meta oplysninger om, at brugeren har klikket på opslaget på det sociale medie via den metapixel, der er indlejret på vores hjemmeside.

Dybest set genererer dette en ikke-reversibel og ikke-personlig kontrolsum (hashværdi) fra 

dine brugsdata, som overføres til Meta til analyse- og markedsføringsformål. I processen indsamles oplysninger om dine aktiviteter på vores hjemmeside (f.eks. surfingadfærd, besøgte undersider osv.). Meta bruger din IP-adresse til geografisk at begrænse opslag på sociale medier.

Meta Custom Audiences kan bruges og efter filtertestkampagnen til at afspille opslag 

målrettet til Facebook- og Instagram-profiler, der havde interageret med handlingsindholdet.

For flere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Metas videre behandling og brug af dataene samt dine indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv henvises til Metas privatlivspolitik på følgende link https://www.facebook.com/policy.php. Du kan finde flere oplysninger om Meta Pixel, og hvordan den fungerer, på følgende link https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Du kan foretage indstillinger for, hvilke reklamer der vises for dig på Facebook eller Instagram, i kontoindstillingerne på Facebook eller Instagram.

Metapixlen indstilles kun med dit samtykke. Retsgrundlaget for adgangen til oplysningerne er dit samtykke i henhold til § 25 (1) TTDSG. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i henhold til Art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Google Ads

Vi bruger tjenesten Google Ads. Google Ads er et online-annonceringsprogram fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Den ansvarlige part for brugere i EU/EØS og Schweiz er Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.

Det betyder, at vi placerer Google Ads og også bruger Google Remarketing og Conversion Tracking som en del af dette. Annoncerne vises efter søgeforespørgsler på hjemmesider i Googles annoncenetværk. Derudover bruger vi Ads remarketinglister til søgeannoncer. Dette giver os mulighed for at tilpasse søgeannoncekampagner til brugere, der har besøgt vores hjemmeside før. Gennem tjenesterne har vi mulighed for at kombinere vores annoncer med bestemte søgetermer eller at vise annoncer for tidligere besøgende, hvor der f.eks. annonceres for tjenester, som de besøgende har set på vores hjemmeside. Vi kan således vise interessebaseret annoncering til brugere af vores hjemmeside på andre hjemmesider inden for Googles annoncenetværk (som en "Google-annonce" inden for Google Search eller på andre hjemmesider).

For interessebaserede tilbud er en analyse af online brugeradfærd nødvendig. Google bruger cookies til at udføre denne analyse. Når du klikker på en annonce eller besøger vores hjemmeside, sætter Google en cookie på brugerens computer. Disse cookies har en løbetid på 90 dage. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af den respektive cookie, bruges til at målrette den besøgende i en efterfølgende søgeforespørgsel. Yderligere oplysninger om den anvendte cookieteknologi findes også i Googles noter om webstedsstatistik og i privatlivspolitikken. Ved hjælp af denne teknologi modtager Google og vi som kunde oplysninger om, at en bruger har klikket på en annonce og er blevet omdirigeret til vores websider. De oplysninger, der indhentes på denne måde, bruges udelukkende til statistisk evaluering med henblik på annonceoptimering. Vi modtager ingen oplysninger, som kan bruges til at identificere besøgende personligt. Din IP-adresse overføres til Google, men da vi bruger Google Analytics IP-maskering på denne hjemmeside, er din IP-adresse anonymiseret. De statistikker, som Google leverer til os, omfatter det samlede antal brugere, der har klikket på en af vores annoncer, og, hvis det er relevant, om de blev omdirigeret til en side på vores websted, der er mærket med et konverteringstag. Baseret på disse statistikker kan vi spore, hvilke søgetermer der blev klikket på vores annonce særligt ofte, og hvilke annoncer der fører til, at brugeren kontakter os via kontaktformularen.

I det omfang data behandles uden for EØS, hvor der ikke er et databeskyttelsesniveau, der svarer til den europæiske standard, har vi indgået EU-standardkontraktbestemmelser med tjenesteudbyderen for at etablere et sikkert databeskyttelsesniveau.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med Google Ads på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Retsgrundlaget for adgangen til oplysningerne er dit samtykke i henhold til § 25, stk. 1 i TTDSG. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i henhold til Art. 6, stk. 1, litra a i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ikke ønsker, at dit besøg skal indgå i brugerstatistikken, kan du forhindre dette ved at forhindre lagring af den cookie, der kræves til disse teknologier, f.eks. via dine browserindstillinger.

Du har også mulighed for at vælge typer af Google-annoncer eller deaktivere interessebaserede annoncer på Google via annonceindstillingen. Alternativt kan du deaktivere brugen af cookies fra tredjeparter ved at ringe til deaktiveringshjælpen for netværksannonceringsinitiativet.

Vi og Google modtager dog stadig statistiske oplysninger om, hvor mange brugere der har besøgt dette websted og hvornår. Hvis du heller ikke ønsker at blive inkluderet i disse statistikker, kan du forhindre dette ved at bruge yderligere programmer til din browser.

LinkedIn Insight-kode
Vi bruger Insight Tag-tjenesten i LinkedIn Corp. (LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, USA eller LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland) som en del af vores brugsbaserede onlineannoncering. Ved hjælp af denne teknologi kan vi generere rapporter om effektiviteten af vores reklamer samt oplysninger om interaktion på hjemmesiden. Til dette formål er LinkedIn Insight Tag indlejret på denne hjemmeside, som etablerer en forbindelse til LinkedIn-serveren, når du besøger denne hjemmeside. Vi behandler dine data for at evaluere kampagner og indsamle oplysninger om besøgende på webstedet, som kan have nået os via vores kampagner på LinkedIn.

Du kan finde flere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamling og LinkedIns videre behandling og brug af data samt dine indstillinger for beskyttelse af dine personlige oplysninger i LinkedIns privatlivspolitik på følgende link https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=en_EN. Du kan finde flere oplysninger om LinkedIn Insight-koden, og hvordan den fungerer på følgende link https://business.linkedin.com/marketing-solutions/insight-tag.

LinkedIn Insight-koden er kun indstillet med dit samtykke. Brugen af mærket er derfor baseret på artikel 6 stk. 1 oplyst en DSGVO.

AktivKampagne

Dette websted bruger tjenesten "Active Campaign" fra udbyderen ActiveCampaign, LLC, 150 N. Michigan Ave Suite 1230, Chicago, IL, US, USA til udsendelse og analyse af nyhedsbreve.

Hvis du abonnerer på nyhedsbrevet, vil dine personlige data, såsom din e-mailadresse, blive gemt på Active Campaigns servere i USA.

Active Campaign er certificeret i overensstemmelse med EU-US Privacy Framework. "Privacy Framework" er en aftale mellem Den Europæiske Union (EU) og USA, der har til formål at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder i USA.

ActiveCampaign gør det muligt for os at analysere vores nyhedsbrevskampagner. Hvis du f.eks. åbner en e-mail, der er sendt med ActiveCampaign, opretter en fil i e-mailen (en såkaldt web beacon) forbindelse til ActiveCampaigns servere i USA for at afgøre, om en nyhedsbrevsbesked er blevet åbnet, og hvilke links der eventuelt er blevet klikket på. Derudover registreres enhedsspecifikke oplysninger såsom adgangstidspunkt, IP-adresse, browsertype og det anvendte operativsystem. Disse oplysninger kan ikke henføres til den pågældende nyhedsbrevsmodtager. De bruges udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevskampagner. Resultaterne af disse analyser kan bruges til bedre at tilpasse fremtidige nyhedsbreve til modtagernes interesser.

Hvis du ikke ønsker at blive analyseret af Active Campaign, skal du afmelde dig nyhedsbrevet. Vi giver et link til dette formål i hver nyhedsbrevsbesked. Du kan også afmelde nyhedsbrevet direkte på hjemmesiden.

Databehandlingen finder sted på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a i GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig nyhedsbrevet. Lovligheden af de databehandlingsoperationer, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af annulleringen.

De data, du har gemt hos os med henblik på at abonnere på nyhedsbrevet, vil blive slettet fra vores servere samt fra Active Campaigns servere efter afmelding af nyhedsbrevet.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan findes i Active Campaigns privatlivspolitik på: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/.

Link til Privacy Framework-certificeringen: ActiveCampaigns certificering til Data Privacy Framework - ActiveCampaign