Hvad leder du efter?
Vælg område, land og dit sprog

    

Find luftfilter

Der er meget at tage stilling til angående valg af luftfilter. Fra forståelse af, hvordan et luftfilter fungerer til forståelse af de almindelige udtryk, der bruges i filtreringsindustrien. Derfor har vi samlet den følgende vejledning til luftfiltre til at hjælpe dig med at forstå, hvad du bør kigge efter, så du kan finde det bedste filter til dig.

Sådan vælger du det rigtige luftfilter i henhold til ISO 16890

Det er velkendt, at det at træffe det rigtige filtervalg kan reducere dine energiomkostninger betydeligt. ISO 16890 har gjort det nemt at vælge den mest hensigtsmæssige filtreringseffektivitet til din bygning. Alle kvalificerende luftfiltre klassificeres fra A+ til E – hvor A+ står for den bedste energiydelse, og E repræsenterer den laveste. Se vores konvertering fra DIN EN 779:2012 til DIN EN ISO 16890 for at vælge det mest effektive luftfilter.

Hvordan fungerer et luftfilter?

Få mere at vide om mekanikken i luftfiltrering

Få hvad du vil have fra dine luftfiltre

Udløbet levetid

To ting viser, at et filter er færdigt - beskadigelse og støv.

Et filter kan blive udsat for hård behandling i løbet af sin levetid, ofte inden det overhovedet er blevet installeret. Lufthåndteringsenheder er ofte placeret på steder, der er svære at komme til, så filtre står over for en lang rejse - nogle gange fyldt med bump - før de når deres installationssted. Og når det først er på plads i en lufthåndteringsenhed, kan ændringer i luftstrømmen og indkommende partikelmasse også beskadige filtermediet eller rammen. Hvis der opstår skader, kan støvfyldt luft passere gennem filteret til applikationen længere fremme eller til mennesker eller udstyr, du forsøger at beskytte.

Støv behøver ikke forårsage en så katastrofal eller omgående fejl, men det vil efterhånden også føre til, at filterets levetid rinder ud. Når filteret adskiller forureningen fra den indkommende luft, opsamles støvet på filtermediet. Denne støvkage blokerer luftstrømmen, så trykket falder, og energiforbruget stiger hurtigt. Faktisk vil et helt nyt filter stå for omkring 25% af energiforbruget i en lufthåndteringsenhed. Et fyldt filter får denne værdi til at stige til 50%. Så selv om det er fristende at udskyde udskiftningen af tilstoppede filtre så længe som muligt, vil en udskiftning for sent koste mere i det lange løb.

Livslangt design

Som filterproducenter fokuserer vi på at maksimere vores filtres levetid for at give vores kunder mest valuta for pengene. Vi gør dette ved at vælge de stærkeste materialer og kombinere dem med den mest robuste konstruktion, der er mulig. Og vi forlænger også levetiden ved at finde nye måder til at øge vores filtres evne til at holde på støvet.

Vi har for eksempel udviklet særlige dybdefiltrerings-medier. Her tillader mediedesignet støvet at trænge dybere ind i fibrene i stedet for at sætte sig på overfladen. Det gør, at støvkagen på mediet opbygges langsommere, hvilket betyder, at trykfaldet forbliver lavere i længere tid, og filtrets samlede levetid forlænges.

En anden metode til at maksimere evnen til at holde på støvet er, hvordan vi former mediet inden i filteret. For eksempel anvender vores posefiltre lommer, der spidser til i enden. Disse tilspidsede lommer opsamler det indkommende støv ensartet på hele lommens overflade. Det betyder, at filteret ikke bliver tilstoppet lige så hurtigt som U-formede lommer, som kun tager luftet ind i enden af lommen.

Indkøbspris

Det er den mest indlysende omkostning, men det kan nogle gange være svært at lave en én-til-én sammenligning af konkurrerende luftfiltre. To filtre, der på papiret ser identiske ud - samme størrelse, filterklasse og andre parametre - kan præstere meget forskelligt over hele deres levetid. Disse præstationsforskelle kan opstå på grund af forskelle, der ligger under overfladen i medieteknologien og andre elementer i filterdesignet. Du kan se flere detaljer om disse forskelle i vores SlideShare - sådan virker luftfiltrering.

Energiforbrug

Det har ikke noget strømkabel eller batteri, så det kan synes underligt at tale om et luftfilters energiforbrug. Men det forbruger energi takket være den modstand, det yder over for luftstrømmen i HVAC systemet. Jo højere denne modstand - eller trykfaldet - er, jo hårdere skal blæserne arbejde for at bevæge den samme mængde luft.

Dette energiforbrug er helt klart den største omkostning forbundet med et luftfilter. Eurovent – European Association of Air Handling and Refrigerating Equipment Manufacturers – fandt, at 80% af et filters samlede ejeromkostninger kom fra energiforbrug. Til sammenligning udgjorde indkøbsprisen kun 10%. Derfor kan det ende med, at et billigere filter i indkøbspris kommer til at koste mere i det lange løb. For at sætte dette yderligere i perspektiv står luftfiltre for 15% af energiforbruget i en gennemsnitlig kommerciel bygning.

Vedligeholdelse

Vi arbejder stadig på at perfektionere selv-installerende filtre, så du skal stadig bruge mindst én person til at montere filterelementer i din lufthåndteringsenhed. Når det først er på plads, skal et luftfilter inspiceres jævnligt for at sikre, at det er i god stand, og for lejlighedsvis at rense det for større affaldsstykker eller støv. Uanset om dette arbejde udføres af en ansat eller en ekstern serviceudbyder, vil der være omkostninger forbundet med dette arbejde.

Bortskaffelse

Bortset fra specialiserede anvendelser, som i biologisk forskning eller atomindustrien, er der ingen særlige krav til bortskaffelsen af de fleste luftfiltre, når deres levetid er opbrugt. Men det kan stadig være en dyr fornøjelse; bortskaffelsen af et HVAC filter koster typisk omkring en tredjedel af indkøbsprisen, og produkter med et medie i glasfiber kan være endnu dyrere. Disse produkter skal på lossepladsen - da de ikke kan forbrændes - og de er vanskeligere at udskifte på grund af sundheds- og sikkerhedsrisikoen for serviceteamet.  

Et HVAC luftfilter tjener typisk to formål - at beskytte de andre komponenter i lufttilførselssystemet mod snavs og beskadigelse, og at sørge for ren og frisk luft til de mennesker, der er i bygningen. Der kan være andre niche-applikationer, som beskyttelse af artefakter i museer, men generelt er formålet med et luftfilter i kommercielle bygninger at beskytte menneskers helbred og/eller udstyr.

For at gøre det skal et luftfilter indfange forurening fra den indkommende luftstrøm. Forskellige filtre vil udføre denne funktion i forskellige grader afhængigt af deres størrelse, form og design. Men i sidste ende afgøres et filters gennemslagskraft af dets filtreringseffektivitet. Jo større antal og jo mindre størrelse af partikler, som filteret kan udskille, jo højere er filtreringseffektiviteten.

I tiden med EN779 standarden var F7 den filterklasse, man skulle vælge til HVAC luftfiltre. Nu har vi en ny standard i ISO 16890, men du kan godt stadig have et F7 i din lufthåndteringsenhed. Det behøver der ikke være noget galt med. Men har du nogensinde gennemgået dit filtersystem for at se, om det leverer det udbytte, som du ønskede, da du købte dit luftfilter? Hvis ikke, så er du bestemt ikke den eneste. Men flere og flere virksomheder vælger en anderledes tilgang til filterkøb - en, der er baseret på tilførslen af standarden af ren luft, de har brug for.

Maksimering af levetid og værdi

 • Hold op med at se på uret: Mange filtre udskiftes efter et indstillet tidsinterval - som seks måneder eller et år, typisk når serviceteamet kommer på sit planlagte besøg. Men denne rigide tilgang tager ikke højde for forskellige filtres ydeevne og de mange miljøer, de opererer i. I løbet af et givet tidsrum kan filtrene i en bygning være fyldt til bristepunktet, mens et andet sæt filtre nærmest kan være helt rene. Det hele afhænger af mængden af indkommende partikelmasse og de installerede filtres kapacitet. Så gør kontrol af systemets trykfald til en del af den regelmæssige rutinevedligeholdelse. Hvis filteret har overskredet sit anbefalede endelige trykfald, skal det skiftes ud. Og når du leder efter en erstatning, så vælg filtre, der er egnet til mængden af indkommende partikelmasse. Vores eco16 Filter Management program kan hjælpe dig med at finde det rigtige filter til dit individuelle driftsmiljø.
 • Kig efter robusthed: Et ødelagt filter er ikke til megen nytte for nogen, så udfør regelmæssige visuelle kontroller af dine filtre, så du kan se skader, før de forårsager yderligere problemer. Kig efter design-funktioner, der tilføjer ekstra robusthed til filteret, når du udskifter filtre. Normalt er rammer af plastik eller metal at foretrække frem for pap. Gitre eller værn kan være med til at beskytte mediet. Og simpelt tilbehør som bærehåndtag kan forhindre, at filteret bliver beskadiget under installationen og forlænge dets levetid tilsvarende.
 • Check kapaciteten: De fleste producenter angiver oplysninger om deres filtres støvopsamlings-kapacitet i deres produktdata. Hvis de ikke gør, så spørg efter disse data. Den nemmeste måde at maksimere dit filters levetid og minimere dine omkostninger på er at vælge et filter med en højere støvopsamlings-kapacitet.
 • Fokuser på nedsættelse af energiforbruget: Reduktionen af et luftfilters energiforbrug handler i sidste ende om at nedsætte modstanden, det udøver på luftstrømmen. Hvis vi reducerer trykfaldet, kan vi justere blæseren eller nulstille vekselretteren for at forbruge mindre energi. For at gøre søgningen efter et energieffektivt luftfilter nemmere, kører Eurovent og dets medlemmer med et energi-ratingsystem. Ligesom på et tv eller et køleskab bedømmes de kvalificerede produkter på en skala fra A+ (det bedste) til E (det værste). For produkter, der falder uden for systemet - som filtre, der tilbyder lavere eller højere niveauer af luftrenhed - bør du kigge på trykfaldet for at minimere dit energiforbrug. Det vil være omkring 80% af de samlede omkostninger, du vil bruge på et filter, så det kan betale sig at undersøge det nøje.
 • Vælg en længere levetid: Jo længere dit filter holder, jo længere kan du udskyde udgifter til installation, bortskaffelse og serviceomkostninger. Så kig efter produkter, der tilbyder en længere levetid - typisk dem med en højere støvopsamlingskapacitet.
 • Kig efter miljø- (og pengepungs-) venlig bortskaffelse:  Den bedste måde at bortskaffe dine brugte filtre på er ved forbrænding, hvilket giver energiudnyttelse og også formindsker brugen af losseplads. Men filtre med en metalramme og medier af glasfiber kan ikke bortskaffes på denne måde. Så kig efter filtre med plastikramme og et syntetisk medie for at reducere omkostningerne til bortskaffelse og formindske miljøpåvirkningen.

Udbytte-baseret filtrering

Filtre skal kunne præstere i alle slags miljøer - fra kolde og våde byer til tørre og varme landlige områder. Forureningstypen og -mængden, som filtrene udsættes for, vil variere voldsomt fra sted til sted, og det vil luftfugtigheden, temperaturen, luftstrømmen og andre faktorer, der påvirker filterpræstationen, også. Faktisk vil driftsmiljøet og forureningstypen ofte være forskellig i bygninger ved siden af hinanden. Det er derfor, at en samme-filter-til-det-hele tilgang i valget af filter kan ødelægge luftkvaliteten og bringe de ting i fare, som du prøver at beskytte. En udbytte-baseret tilgang, der gør brug af konkret evidens om driftsmiljøet og dine mål, kan sørge for sikkerheden for mennesker og udstyr i din bygning - og også spare dig for penge. Her kan du se, hvordan det fungerer.

 • Beslut dig for et udbytte: Den mest sandsynlige grund til at installere HVAC filtre er at beskytte mennesker og komponenter. Vi mennesker er den mest sårbare og værdifulde af de to kategorier, og hvis det er sikkert for mennesker, er det også sikkert for resten af HVAC systemet. Så dit ønskede udbytte af dit filtreringssystem vil være at skaffe sikker luftkvalitet til dem, der opholder sig i din bygning. Heldigvis giver Verdenssundhedsorganisationen (WHO) os præcise tal for dette sikkerhedsniveau: 20 mg/m³ for PM10 (partikelmasse mindre end 10 µm i diameter), og 10 mg/m³ for PM2.5 (partikler mindre end 2.5 µm).
 • Find ud af, hvad du er oppe imod: Nu vi kender det udbytte, vi ønsker, skal vi bestemme niveauet af den indkommende forurening. De fleste lande i verden offentliggør nu forureningsniveauer for deres forskellige regioner - ofte med detaljerede historiske registreringer og nogle gange i nærmest realtid. Så du behøver måske blot at søge en enkelt gang på nettet for at finde PM10- og PM2.5-niveauerne i dit lokalområde.
 • Regn det sammen: Bevæbnet med de lokale forureningsniveauer kan du så beregne, hvilken filtreringseffektivitet der vil fjerne nok forurening, så luftkvaliteten opnår et sikkert niveau. Hvis PM-koncentrationerne uden for din bygning for eksempel er 48 μg/m³ for PM10 og 33 μg/m³ for PM2.5, skal du bruge et filtersystem, der kan reducere PM10 med 58% og PM2.5 med 69%. Dette svarer til minimum ISO 16890 filtereffektivitet på hhv. ePM10 60% og ePM2.5 70%.
 • Anvend en sikkerhedsbuffer eller en undersøgelse: De offentliggjorte luftforureningsniveauer vil selvfølgelig ikke give dig et præcist billede af din individuelle bygning. Forureningsniveauer er langt fra statiske, og lokaliseret forurening forårsaget af konstruktions- eller industriel aktivitet kan mangle i regionale offentliggjorte data. Så vi anbefaler at lægge en sikkerhedsbuffer til og vælge et filter 10-20% renere, end det dine beregninger lægger op til. Det vil dække eventuelle perioder med høj forurening og mindske risikoen fra kilder i nærheden. Endnu bedre er det at bede din filtreringspartner om at udføre en undersøgelse af luftkvaliteten i din bygning. Vi analyserer ofte kundesteder som en del af vores eco16 program. Vi måler det indkommende niveau og typen af forurenende stoffer og designer en skræddersyet filterløsning, der garanterer sikker luftkvalitet til den lavest mulige pris. Læs mere om eco16 her. 
 • Hold øje med overspecificerede filtre: På nuværende tidspunkt spørger du måske dig selv, hvorfor ikke bare vælge den højest mulige filtreringseffektivitet. Og svaret handler om omkostninger. Filtre med højere effektivitet plejer at være dyrere at købe - da de er designet til at fange finere partikler - og vil fyldes med groft støv meget hurtigere end filtre i lavere klasser, hvilket forkorter levetiden betragteligt. Men den største omkostningsimplikation ved over-specificeret filtereffektivitet ses ved energiforbruget. Et filter, der har en for høj filterklasse, vil kvæle luftstrømmen og få hele HVAC systemets energiforbrug til at stige.