Nyt

Få hvad du vil have fra dine luftfiltre (1)

tirsdag - 12 juni 2018

Lang levetid

Uanset om det er fødevarer, batterier eller et dyrt stykke maskineri, håber vi, at de fleste af de ting, vi køber, vil holde i lang tid. Selvfølgelig varierer den tid, vi anser for »lang tid«, fra produkt til produkt. Men et indkøbt produkt, der holder længere end dets konkurrent, er almindeligvis at foretrække. Og det samme gælder for luftfiltre.

Et luftfilter, der holder længere, giver større udbytte af den oprindelige investering og forsinker behovet for at købe et nyt. Det reducerer antallet af filtre, du er nødt til at have på lager, arbejdet forbundet med at installere dem og også dine bortskaffelsesomkostninger. Og filtre, der holder længere, er også bedre for miljøet; de reducerer mængden af affald og antallet af lastvogne på vejene.

Men hvad afgør, om et filter er nået til slutningen af sin levetid? Og hvilke faktorer gør, at et filter holder længere end dets konkurrenter?

But what determines that a filter has come to the end of its service life? And what factors make a filter last longer than its rivals?

Udløbet levetid

To ting viser, at et filter er færdigt - beskadigelse og støv.

Et filter kan blive udsat for hård behandling i løbet af sin levetid, ofte inden det overhovedet er blevet installeret. Lufthåndteringsenheder er ofte placeret på steder, der er svære at komme til, så filtre står over for en lang rejse - nogle gange fyldt med bump - før de når deres installationssted. Og når det først er på plads i en lufthåndteringsenhed, kan ændringer i luftstrømmen og indkommende partikelmasse også beskadige filtermediet eller rammen. Hvis der opstår skader, kan støvfyldt luft passere gennem filteret til applikationen længere fremme eller til mennesker eller udstyr, du forsøger at beskytte.

Støv behøver ikke forårsage en så katastrofal eller omgående fejl, men det vil efterhånden også føre til, at filterets levetid rinder ud. Når filteret adskiller forureningen fra den indkommende luft, opsamles støvet på filtermediet. Denne støvkage blokerer luftstrømmen, så trykket falder, og energiforbruget stiger hurtigt. Faktisk vil et helt nyt filter stå for omkring 25% af energiforbruget i en lufthåndteringsenhed. Et fyldt filter får denne værdi til at stige til 50%. Så selv om det er fristende at udskyde udskiftningen af tilstoppede filtre så længe som muligt, vil en udskiftning for sent koste mere i det lange løb.

Livslangt design

Som filterproducenter fokuserer vi på at maksimere vores filtres levetid for at give vores kunder mest valuta for pengene. Vi gør dette ved at vælge de stærkeste materialer og kombinere dem med den mest robuste konstruktion, der er mulig. Og vi forlænger også levetiden ved at finde nye måder til at øge vores filtres evne til at holde på støvet.

Vi har for eksempel udviklet særlige dybdefiltrerings-medier. Her tillader mediedesignet støvet at trænge dybere ind i fibrene i stedet for at sætte sig på overfladen. Det gør, at støvkagen på mediet opbygges langsommere, hvilket betyder, at trykfaldet forbliver lavere i længere tid, og filtrets samlede levetid forlænges.

En anden metode til at maksimere evnen til at holde på støvet er, hvordan vi former mediet inden i filteret. For eksempel anvender vores posefiltre lommer, der spidser til i enden. Disse tilspidsede lommer opsamler det indkommende støv ensartet på hele lommens overflade. Det betyder, at filteret ikke bliver tilstoppet lige så hurtigt som U-formede lommer, som kun tager luftet ind i enden af lommen.

Det er bare et lille snapshot af det arbejde, vi udfører for at maksimere levetiden for de filtre, du modtager. Men hvad kan du gøre?

Maksimering af levetid og værdi

Hold op med at se på uret

Mange filtre udskiftes efter et indstillet tidsinterval - som seks måneder eller et år, typisk når serviceteamet kommer på sit planlagte besøg. Men denne rigide tilgang tager ikke højde for forskellige filtres ydeevne og de mange miljøer, de opererer i. I løbet af et givet tidsrum kan filtrene i en bygning være fyldt til bristepunktet, mens et andet sæt filtre nærmest kan være helt rene. Det hele afhænger af mængden af indkommende partikelmasse og de installerede filtres kapacitet. Så gør kontrol af systemets trykfald til en del af den regelmæssige rutinevedligeholdelse. Hvis filteret har overskredet sit anbefalede endelige trykfald, skal det skiftes ud. Og når du leder efter en erstatning, så vælg filtre, der er egnet til mængden af indkommende partikelmasse. Vores eco16 Filter Management program kan hjælpe dig med at finde det rigtige filter til dit individuelle driftsmiljø.

Kig efter robusthed

Et ødelagt filter er ikke til megen nytte for nogen, så udfør regelmæssige visuelle kontroller af dine filtre, så du kan se skader, før de forårsager yderligere problemer. Kig efter design-funktioner, der tilføjer ekstra robusthed til filteret, når du udskifter filtre. Normalt er rammer af plastik eller metal at foretrække frem for pap. Gitre eller værn kan være med til at beskytte mediet. Og simpelt tilbehør som bærehåndtag kan forhindre, at filteret bliver beskadiget under installationen og forlænge dets levetid tilsvarende.

Check kapaciteten

De fleste producenter angiver oplysninger om deres filtres støvopsamlings-kapacitet i deres produktdata. Hvis de ikke gør, så spørg efter disse data. Den nemmeste måde at maksimere dit filters levetid og minimere dine omkostninger på er at vælge et filter med en højere støvopsamlings-kapacitet.