Få hvad du vil have fra dine luftfiltre (3)

Ren Luft

Vi synes, alle vores filtre er smukke. Men vi kan godt forstå, at du måske ikke synes det samme. Faktisk er chancen for, at du køber vores filtre bare for deres æstetiske kvaliteters skyld nærmest lig nul. Uanset om det er for at beskytte andet udstyr, mennesker eller en proces, køber du vores filtre, fordi du er nødt til det. Filtre er et nødvendigt køb til sikring af de ting, der er værdifulde for dig. De adskiller det brugbare fra det skadelige.

Men lever dine filtre rent faktisk op til det formål, du købte dem til? Og leverer de dette udbytte på den mest omkostningseffektive måde?

Denne artikel, der er den sidste i vores tredelte serie, der ser på, hvordan du får mest muligt ud af dine luftfiltre, undersøger, hvorfor du overhovedet køber luftfiltre, og hvordan du bedre kan vælge filtre, der leverer det, du forventer af dem.

Hvorfor købe HVAC luftfiltre?

Et HVAC luftfilter tjener typisk to formål - at beskytte de andre komponenter i lufttilførselssystemet mod snavs og beskadigelse, og at sørge for ren og frisk luft til de mennesker, der er i bygningen. Der kan være andre niche-applikationer, som beskyttelse af artefakter i museer, men generelt er formålet med et luftfilter i kommercielle bygninger at beskytte menneskers helbred og/eller udstyr.

For at gøre det skal et luftfilter indfange forurening fra den indkommende luftstrøm. Forskellige filtre vil udføre denne funktion i forskellige grader afhængigt af deres størrelse, form og design. Men i sidste ende afgøres et filters gennemslagskraft af dets filtreringseffektivitet. Jo større antal og jo mindre størrelse af partikler, som filteret kan udskille, jo højere er filtreringseffektiviteten.

I tiden med EN779 standarden var F7 den filterklasse, man skulle vælge til HVAC luftfiltre. Nu har vi en ny standard i ISO 16890, men du kan godt stadig have et F7 i din lufthåndteringsenhed. Det behøver der ikke være noget galt med. Men har du nogensinde gennemgået dit filtersystem for at se, om det leverer det udbytte, som du ønskede, da du købte dit luftfilter? Hvis ikke, så er du bestemt ikke den eneste. Men flere og flere virksomheder vælger en anderledes tilgang til filterkøb - en, der er baseret på tilførslen af standarden af ren luft, de har brug for.

Udbytte-baseret filtrering

Filtre skal kunne præstere i alle slags miljøer - fra kolde og våde byer til tørre og varme landlige områder. Forureningstypen og -mængden, som filtrene udsættes for, vil variere voldsomt fra sted til sted, og det vil luftfugtigheden, temperaturen, luftstrømmen og andre faktorer, der påvirker filterpræstationen, også. Faktisk vil driftsmiljøet og forureningstypen ofte være forskellig i bygninger ved siden af hinanden. Det er derfor, at en samme-filter-til-det-hele tilgang i valget af filter kan ødelægge luftkvaliteten og bringe de ting i fare, som du prøver at beskytte. En udbytte-baseret tilgang, der gør brug af konkret evidens om driftsmiljøet og dine mål, kan sørge for sikkerheden for mennesker og udstyr i din bygning - og også spare dig for penge. Her kan du se, hvordan det fungerer.

Beslut dig for et udbytte

Den mest sandsynlige grund til at installere HVAC filtre er at beskytte mennesker og komponenter. Vi mennesker er den mest sårbare og værdifulde af de to kategorier, og hvis det er sikkert for mennesker, er det også sikkert for resten af HVAC systemet. Så dit ønskede udbytte af dit filtreringssystem vil være at skaffe sikker luftkvalitet til dem, der opholder sig i din bygning. Heldigvis giver Verdenssundhedsorganisationen (WHO) os præcise tal for dette sikkerhedsniveau: 20 mg/m³ for PM10 (partikelmasse mindre end 10 µm i diameter), og 10 mg/m³ for PM2.5 (partikler mindre end 2.5 µm).

Find ud af, hvad du er oppe imod

Nu vi kender det udbytte, vi ønsker, skal vi bestemme niveauet af den indkommende forurening. De fleste lande i verden offentliggør nu forureningsniveauer for deres forskellige regioner - ofte med detaljerede historiske registreringer og nogle gange i nærmest realtid. Så du behøver måske blot at søge en enkelt gang på nettet for at finde PM10- og PM2.5-niveauerne i dit lokalområde.

Regn det sammen

Bevæbnet med de lokale forureningsniveauer kan du så beregne, hvilken filtreringseffektivitet der vil fjerne nok forurening, så luftkvaliteten opnår et sikkert niveau.

Hvis PM-koncentrationerne uden for din bygning for eksempel er 48 μg/m³ for PM10 og 33 μg/m³ for PM2.5, skal du bruge et filtersystem, der kan reducere PM10 med 58% og PM2.5 med 69%. Dette svarer til minimum ISO 16890 filtereffektivitet på hhv. ePM10 60% og ePM2.5 70%.

Anvend en sikkerhedsbuffer eller en undersøgelse

De offentliggjorte luftforureningsniveauer vil selvfølgelig ikke give dig et præcist billede af din individuelle bygning. Forureningsniveauer er langt fra statiske, og lokaliseret forurening forårsaget af konstruktions- eller industriel aktivitet kan mangle i regionale offentliggjorte data. Så vi anbefaler at lægge en sikkerhedsbuffer til og vælge et filter 10-20% renere, end det dine beregninger lægger op til. Det vil dække eventuelle perioder med høj forurening og mindske risikoen fra kilder i nærheden.

Endnu bedre er det at bede din filtreringspartner om at udføre en undersøgelse af luftkvaliteten i din bygning. Vi analyserer ofte kundesteder som en del af vores eco16 program. Vi måler det indkommende niveau og typen af forurenende stoffer og designer en skræddersyet filterløsning, der garanterer sikker luftkvalitet til den lavest mulige pris. Læs mere om eco16 her.

Hold øje med overspecificerede filtre

På nuværende tidspunkt spørger du måske dig selv, hvorfor ikke bare vælge den højest mulige filtreringseffektivitet. Og svaret handler om omkostninger. Filtre med højere effektivitet plejer at være dyrere at købe - da de er designet til at fange finere partikler - og vil fyldes med groft støv meget hurtigere end filtre i lavere klasser, hvilket forkorter levetiden betragteligt.

Men den største omkostningsimplikation ved over-specificeret filtereffektivitet ses ved energiforbruget. Et filter, der har en for høj filterklasse, vil kvæle luftstrømmen og få hele HVAC systemets energiforbrug til at stige. Du kan læse mere om at minimere filteromkostningerne i del to i denne serie.