Vaka Çalışmaları

Vaka Çalışmaları

HVAC işyükünün %80 azaltılması 

Önde gelen araba imalatçılarından biri, olması gerekenden fazla servis işlemi gerektiren bir HVAC sistemine sahipti ve yine de hava kalitesini iyi değildi. Daha sonra işyükü azaltıldı ve PM2.5 hava kirliliği yaklaşık %70 azaldı.

Vaka çalışmamızı okuyun

HVAC enerji tüketimini %63 oranında azaltmak

Batı Londra’daki bir alışveriş merkezinde HVAC sisteminden kaynaklanan enerji tüketimi yüksekti. Eco16 programımız sayesinde HVAC enerji tüketimi %63 azaldı.

Vaka çalışmamızı okuyun

Önde gelen havaalanlarından birinde enerji tasarrufu kanatlandı 

En işlek havaalanlarından biri en yüksek standartlara ulaşmayı hedefliyordu ve HVAC sistemi buna uygun değildi.
eco16 program sayesinde HVAC enerji tüketiminde %28 azalma ve işyükünde %85 düşme gerçekleşti.

Vaka çalışmamızı okuyun

Önde gelen tekerlek imalatçılarından birinde boya temizliği 

Önde gelen tekerlek imalatçılarından birinin tesisinde tahliye ortamında aşırı boya emisyonu vardı. Yardımımız sayesinde hava kalitesi büyük ölçüde iyileşti ve tahliye bacasındaki bütün görünür boya kalıntıları ortadan kalktı.

Vaka çalışmamızı okuyun

HVAC hava filtrelerinin maliyetinin hesaplanması 

Montajı, enerji tüketimini, bakımı ve bertarafı etkileyen bütün farklı faktörler dikkate alındığında, bir HVAC hava filtresinin kullanımıyla ilgili toplam maliyeti nasıl hesaplayacaksınız? ArGe Müdürümüz araştırıyor.

Raporumuzu okuyun

Elektrostatik elektrik yüklenmesi ve sentetik torba filtreler 

Sentetik hava filtreleri ve bunların elektrostatik elektrik yüklenmesi konusunda çok şey yazılıp çiziliyor; ana ne yazık ki bunların çoğu taraflı veya yanlış şeyler. Raporumuzda, elektrostatik elektrik yüklenmesinin filtrelemede oynadığı rol açıklanırken bütün yanlış düşünceler yıkılıyor.

Raporumuzu okuyun