Terminologie

AanstroomsnelheidDe snelheid van de luchtstroom gedeeld door het frontale oppervlak, uitgedrukt in meters per seconde.
Actieve kool filtersGebruiken een composietmateriaal van koolstof om gassen en geuren uit de lucht te verwijderen. Gasadsorptiefilters...
AdsorptieHet verwijderen van gas- of dampverontreinigingen door fysieke en chemische processen op het oppervlak van het filtermateriaal.
Afdichtkit (verlijming)Een materiaal dat wordt gebruikt om het filterpakket lekvrij in het kader te monteren.
ASHRAE**American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
Een industriële organisatie die een efficiencynorm opstelt.
BedrijfstemperatuurDe temperatuur waarbij een filter in staat is lucht te filteren.
BerstdrukEen luchtstroomsnelheid waarbij de maximale filterdruk wordt overschreden waardoor het filter scheurt.
BuitenluchtLucht die nog niet door een systeem is bewerkt.
CleanroomEen cleanroom is een ruimte, veelal gebruikt voor productie of wetenschappelijk onderzoek. De lucht in deze omgeving heeft een laag niveau van verontreiniging, zoals stof, luchtgedragen microben, aerosoldeeltjes en chemische gassen of dampen. Een cleanroom heeft een voorgeschreven niveau van luchtzuiverheid, dat wordt voorgescheven als een maximaal aantal deeltjes van een specifieke afmetingen per kubieke meter. Voor een dergelijke ruimte is veelal een HEPA or ULPA nodig om aan het voorgeschreven niveau te voldoen.
CoalescorEen filter dat kleinere waterdruppels uit de lucht verwijdert.
Compact FiltersEen filter met een vergroot filteroppervlak waarbij het filtermateriaal is gevouwen (meestal in een 2 of 4-voudige V) om een zeer groot filteroppervlak te verkrijgen, zodat meer stof kan worden opgenomen.
Diepe plooiFiltermateriaal dat in diepe plooien is gevouwen over separatoren (metalen, karton), voor een grote mechanische sterkte en een hoge opnamecapaciteit.
DiffuserEen luchttechnisch ornament dat is ontworpen om de lucht in een uni-directionele richting te verspreiden.
Compact FiltersAn extended surface filter in which the medium is pleated (typically into a 2 or 4 V-design) to create a larger filtration area in order to provide a high dust holding capacity. 
DHC**Afkorting van Dust Holding Capacity
De hoeveelheid stof die een filter kan bevatten tot het einddrukverlies, ook wel bunkercapaciteit genoemd.
DrukverliesHet verschil in druk tussen twee punten stroomopwaarts en stroomafwaarts in de luchtstroom die door het filter gaat, ook bekend als de weerstand of drukverschil.
Efficiency/RendementDe verhouding tussen het aantal deeltjes dat door het filter wordt afgevangen en het aantal deeltjes in de aangevoerde lucht, uitgedrukt als percentage.
EinddrukverliesDe drukval tot waar de filterprestaties worden gemeten voor classificatiedoeleinden. Ook het punt waarop wordt geadviseerd het filter te vervangen.
EindfilterHet laatste filter in een meertraps filtersysteem.
Elektrostatisch filterFiltersysteem met elektrisch geladen platen en een elektrisch geladen draad, die de passerende deeltjes een tegengestelde lading geeft, waarna deze worden aangetrokken door de platen.
EUROVENTHandelsorganisatie die de HVAC-industrie reguleert door het onafhankelijk testen van producent, filters en andere HVAC onderdelen, waarbij de opgegeven specificaties worden gecontroleerd.
FijnstofDeeltjes met afmetingen tussen 1 en 10 μm, die nauwelijks zichtbaar zijn.
Fijne stoffiltersGebruikt om het volgende te scheiden: PM2.5, roet, cementstof, sporen en grotere bacteriën. Fijne stoffilters dienen als eindfilters voor HVAC en soortgelijke toepassingen, of als prefilters voor EPA-, HEPA- of ULPA-filters in ultraschone omgevingen. Fijne stoffilters bestaan veelal uit een mini-geplooid medium in verschillende framestijlen, of zijn in zakken gevormd in een zakkenfilter.
FilterbehuizingenSpeciale kasten waarin het filter wordt gemonteerd. Filterbehuizingen...
Filterframe (kader)Het buitenste deel van een filter waarin het filtermedium is bevestigd. Verkrijgbaar in diverse materialen, af te stemmen op de toepassing.
FilterklasseEen aanduiding die een reeks prestatiekenmerken van filters aangeeft, gemeten conform de procedures in EN 779 of EN 1822.
Filtermatten en -rollenFiltermedium dat in een filterframe wordt aangebracht. Wordt geleverd op rol of als op maat gesneden filtermat.
FiltervlakHet effectieve oppervlak van het filtermedium waar de lucht doorheen kan gaan.
Filters voor StroomgeneratorsGebruikt om het volgende te scheiden: Alle soorten verontreinigingen, waaronder zeezout, water, stof, zand en fijne deeltjes. Luchtfilters voor stroomgenerators beschermen apparatuur zoals gasturbines tegen luchtverontreinigingen die vervuiling of schade kunnen veroorzaken. Met zuivere inname van lucht wordt de turbineprestatie verbeterd en wordt de stilstandtijd voor reiniging of reparatie aanzienlijk verminderd.
Gas AdsorptiefiltersGebruikt om het volgende te scheiden: Gassen waaronder vluchtige organische verbindingen, geuren en stikstofoxiden. Gas-adsorptiefilters maken doorgaans gebruik van actieve koolmedia om gasvormige verontreinigingen uit een luchtstroom te verwijderen. Dit kan het doel hebben om een aangename omgeving te creëren door het verwijderen van geuren of door mensen te beschermen tegen schadelijke gassen en het „sick building“-syndroom in de bebouwde gebieden te voorkomen. Actieve koolstoffilters zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, inclusief gecombineerde deeltjes- en gasfiltratie-elementen die kunnen worden geïnstalleerd in standaard HVAC-behuizingen.
GebruiksduurDe tijdsduur voordat een filter de aanbevolen eindweerstand bereikt en dient te worden vervangen of gereinigd.
GeplisseerdFiltermedium, vormvast verwerkt tot een stabiel filterpakket.
GlasvezelmateriaalEen filtermateriaal vervaardigd van glasvezel. Heeft een geringe elektrostatische lading en kan vezels afgeven aan de “schone” zijde van het filter. Het heeft specifieke toepassingsmogelijkheden.
Grove stofdeeltjesDeeltjes die groter zijn dan 10 μm en goed zichtbaar zijn met het blote oog.
HEPA**High Efficiency Particulate Air
Een filter met een MPPS tussen 85 en 99,995% en ingedeeld in de H-klasse door EN1822. Ook bekend als absoluut filters.
Hoge efficiëntiefiltersGebruikt om het volgende te scheiden: Kleine verontreinigingen, zoals ziektekiemen, virussen, roet en radioactieve bestanddelen. EPA-, HEPA- en ULPA-filters kunnen tot 99,9999999% deeltjes met een diameter van 0,4 μm verwijderen. Deze hoge efficiëntiefilters worden gebruikt om mensen te beschermen - in toepassingen zoals biotechnologie en farmaceutisch onderzoek, of processen - op het vlak van bijvoorbeeld nanotechnologie en micro-elektronica. Hoge efficiëntiefilters bestaan in een aantal vormen en maten, van ruimtebesparende panelen tot hoge capaciteitsfilters met diepe plooien.
HVAC**Heating, Ventilation and Air Conditioning
IAQ**Indoor Air Quality
De kwaliteit van de binnenlucht.
LamelEen filter dat fungeert als een blokkade tegen water door dit tegen te houden en vervolgens af te voeren.
Laminaire stroomRaadpleeg Uni-directionele stroom.
LBK**Lucht Behandelings Kast
Een systeem bestaande uit een ventilator en luchtkanalen, waarin een filter is geplaatst met bijvoorbeeld warmtewisselaar, luchtbevochtiger, enz.
LCC**Life Cycle Cost
De totale kosten gedurende de gebruiksduur van een filter. Deze kosten omvatten niet alleen de aankoopprijs en installatiekosten, maar ook de energiekosten voor aandrijving van de ventilator, afvoer en de daarbij behorende kosten. In veel gevallen heeft een filter met een hogere aankoopprijs een lagere LCC dan een filter van mindere kwaliteit en lagere prijs, maar wordt de ventilator minder zwaar belast of gaat het langer mee. Wij bieden een gratis berekening van de LCC van uw installatie, neem voor meer informatie s.v.p. contact met ons op.
LuchtfilterEen apparaat dat is ontworpen om meegevoerde deeltjes te verwijderen uit de lucht die er doorheen stroomt.
Luchtgedragen (fijn)stofDeeltjes kleiner dan 1 µm en onzichtbaar voor het menselijk oog.
LuchtstroomHet volume aan lucht dat gedurende een tijdseenheid door het filter gaat.
Mechanische filteringEen filtermethode waarbij gebruik wordt gemaakt van de ruimte tssen de vezels. Deze ruimte is kleiner dan de afmetingen van de deeltjes die moeten worden tegengehouden.
MediumHet materiaal waar de lucht tijdens het filteren door heen stroomt.
MigratieDe verplaatsing van het verzamelde stof in het filtermedium met de luchtstroom mee.
MinipleatMateriaal dat in kleine plooien is gevouwen zodat het uitzonderlijk goede filtereigenschappen heeft.
MPPS**Most Penetrating Particle Size
De diameter van een deeltje met de laagste efficiency.
PakkingEen afdichting, aangebracht op op het filter, om te voorkomen dat ongefilterde lucht tussen het filter en het filterframe in de LBK kan passeren.
PaneelfiltersFilters bestaande uit pakketten van vlak of geplisseerd filtermedium, gevat in een kader (meestal van karton, kunststof of metaal).
PrefiltersGebruikt om het volgende te scheiden: Grof stof zoals insecten, textielvezels, haar, zand, asdeeltjes in de lucht en stuifmeel. Prefilters zijn veelal de eerste fase van een filtersysteem, ze beschermen de fijne, hogere kwaliteit stoffilters tegen verstopping or schade door grof stof. Prefilters bestaan in verschillende vormen en maten; van rollen filtermedia, die een kosteneffectieve eerste filterfase opleveren, tot geplooide paneelfilters die grote filtergebieden in een compact frame verpakken.
RecirculatieluchtLucht die door een systeem of AHU is toegevoerd in een ruimte en na afzuiging en behandeling wordt hergebruikt.
Relatieve luchtvochtigheidHet vochtigheidsgehalte waarbij een filter kan werken. Uitgedrukt als percentage van de maximale hoeveelheid waterdamp die aanwezig kan zijn als de damp verzadigd is.
StroomafwaartsDe richting van de luchtstroom na filtering.
Synthetisch mediumEen filtermateriaal vervaardigd uit een polymeer. Wordt gebruikt in verband met de elektrostatische eigenschappen en ruime keuze uit verschillende grondstoffen.
UitlaatluchtLucht die een gebouw verlaat.
ULPA**Ultra Low Penetration Air
Filters met een efficiency (rendement) van meer dan 99,9995% vogens MPPS.
ULPACATS**ULPA Computer Aided Test System
Een gespecialiseerde methode voor het testen van het rendement van ULPA-filters. Een testaerosol, zoals DEHS, wordt toegevoerd in de (vuile) luchtstroom naar het filter toe om te meten hoeveel deeltjes zich aan de schone zijde nog in de lucht bevinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een laser deeltjesteller, die gelijktijdig aan beide zijden van het filter de deeltjes telt.
Uni-directionele luchtstroomEen gecontroleerde luchtstroom in een specifieke richting, met een constante snelheid in evenwijdige, laag turbulente stroomlijnen.
VangstrendementDe mate waarin een filter in staat is onder voorgeschreven condities een gestandaardiseerde teststof te verwijderen uit de lucht die er doorheen stroomt, uitgedrukt in een gewichtspercentage.
Veilig wisselsysteemEen filterbehuizing waarbij de verwisselopnening is afgesloten met een plastic zak om het mogelijk te maken de filters contaminatievrij te vervangen binnen een beschermend systeem, dat voorkomt dat de opgevangen deeltjes in de omgevingslucht komen. Wordt met name gebruikt bij het filtreren van schadelijke, giftige of radioactieve deeltjes bij nucleaire, biologische en chemische toepassingen. NSC Veilig wisselsysteem...
VerbrandbaarEen filter dat volledig kan worden vernietigd door verbranding. Verbrandbare filters worden veel gebruikt bij toepassingen waar gevaarlijke materialen moeten worden vernietigd.
VerfspuitfiltersGebruikt om het volgende te scheiden: Alle soorten verontreinigingen, waaronder water, stof, fijne deeltjes en overtollige verf. Een vlekkeloze afwerking, vrij van onvolkomenheden, kan alleen worden bereikt in een omgeving die ook vrij is van onvolkomenheden. Verfspuitfilters verwijderen de vervuilende deeltjes die uw werk zouden kunnen verpesten.
Verwisselbare filtersystemenEen filter dat kan worden voorzien van nieuwe filterpanelen zonder dat de gehele omkasting of behuizing dient te worden vervangen. Verwisselbaar filtersysteem...
VetfiltersFilters die met name worden gebruikt in keukens om te voldoen aan de eisen van hygiëne. Ze zijn vaak ook een gezondheids- en veiligheidseis. Deze filters verzamelen vet en zijn veelal verkrijgbaar in permanente of wasbare uitvoeringen.
VezelafgifteDe afgifte van eerder verzamelde stofdeeltjes of vezels vanuit een filter in de schone luchtstroom.
Zak/vakfiltersEen filter met vergroot filteroppervlak, waarbij het filtermedium is geconfectioneerd tot zakken, al dan niet zelfdragend, dan wel gesteund door de luchtstroom die er doorheen gaat.