Waar ben je naar op zoek?
Kies regio, land en uw taal

  

Juridische mededeling

Auteursrecht en handelsmerken

Auteursrecht 2021 MANN+HUMMEL. Alle rechten voorbehouden. Alle tekst, afbeeldingen, grafieken en geluids-/video-/animatiebestanden, inclusief de manier waarop ze zijn gerangschikt, zijn onderworpen aan het auteursrecht en andere wetgeving met betrekking tot de bescherming van intellectuele eigendom (bijv. merkenrecht). Ze mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd of gebruikt op andere websites voor commerciële doeleinden of met het oog op verspreiding. Bovendien bevatten bepaalde webpagina's van MANN+HUMMEL materiaal dat onder het auteursrecht van derden valt en beschikbaar is gesteld voor gebruik op deze website.

Licentierechten

Wij vertrouwen erop dat u begrijpt dat MANN+HUMMEL haar intellectuele eigendom, waaronder octrooien, handelsmerken en auteursrechten, moet beschermen. Bijgevolg kunnen deze webpagina's geen enkele vorm van licentierechten verlenen op de intellectuele eigendom van MANN+HUMMEL.

Aansprakelijkheid

MANN+HUMMEL besteedt de grootste zorg aan het maken van haar webpagina's en zorgt ervoor dat deze regelmatig worden bijgewerkt. MANN+HUMMEL kan echter geen probleemloze toegang tot de verstrekte informatie (afbeeldingen, tekst, prijzen, enz.) garanderen of dat deze volledig, nauwkeurig en actueel is. MANN+HUMMEL behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen.

Voor zover wettelijk toegestaan, is MANN+HUMMEL niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade – met inbegrip van winstderving – die voortvloeit uit of verband houdt met de informatie op deze website.

Het bovenstaande is ook van toepassing op alle links waarnaar op deze webpagina's wordt verwezen, direct of indirect. MANN+HUMMEL is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan ontstaan als gevolg van het openen, downloaden en opslaan van deze pagina's of links.

U wordt hierbij door MANN+HUMMEL erop gewezen dat wij geen controle hebben over de lay-out en inhoud van de gelinkte pagina's. Bijgevolg kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie die daar wordt verstrekt of om ervoor te zorgen dat deze up-to-date is. Als gevolg hiervan distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud op alle pagina's die aan onze website zijn gekoppeld.

De informatie en gegevens op deze pagina's vormen geen enkele vorm van garantie of waarborg, expliciet of impliciet. In het bijzonder vormen ze geen impliciete belofte of garantie met betrekking tot eigenschappen en staat, verkoopbaarheid, geschiktheid voor specifieke doeleinden of niet-schending van wetten en niet-inbreuk op octrooien.

De informatie vormt geen aanbod tot verkoop. Alle vermelde prijzen zijn vrijblijvend.