Dokumentation for effektivitet

Reducering af risikoen for infektion med OurAir Purifiers med HEPA-filtre

Videnskabeligt dokumenteret effektivitet

Flere undersøgelser foretaget af Karlsruhe Institute of Technology bekræfter effektiviteten af OurAir TK 850 og OurAir SQ 2500

Det vides nu, at Coronavirus (COVID-19) hovedsageligt spredes gennem aerosoler i luften. Aerosoler er små dråber, der udsendes i den omgivende luft gennem vejrtrækning og tale, og som derefter spreder sig i hele rummet. For at reducere koncentrationen af vira i luften er det nødvendigt enten at udskifte eller rense luften. Hvor effektiv ventilation ikke er mulig, kommer antivirale luftrensere i spil. Men hvor effektive er de egentlig? Hjælper de med at reducere aerosolniveauerne?

KIT (Karlsruhe Institute of Technology) har gennemført flere studier og har bekræftet, at OurAir TK 850 og OurAir SQ 2500 rumluftrenserne reducerer antallet af partikler i rummet markant og derfor bidrager til at reducere risikoen for infektion. Læs mere om de videnskabelige studier.

One Pager KIT Study: Reducering af aerosolniveauer med OurAir TK 850

Undersøgelsen "Virkning af OurAir SQ 2500-drift på den omgivende lufts partikelkoncentration i et lukket indendørsmiljø - møderum" tillader to hovedkonklusioner:

  • Brug af OurAir SQ 2500 luftrenser resulterer i en markant reduktion af aerosolbelastningen inden for en kort periode (efter 4 minutter med 50%, efter 15 minutter med 90%)
  • Luftgennemstrømningshastigheden, som har en direkte indvirkning på luftudskiftningshastigheden (= filtreringshastigheden), er afgørende for reduktionshastigheden og for luftfiltreringens effektivitet

KIT-studie: Virkning af OurAirSQ 2500 på koncentrationen af partikler i omgivende luft i et lukket indendørsmiljø

Øget effektivitet gennem simulering

Effektiviteten af rummets luftrenser, dvs. at en luftrenser 
reducerer aerosoler i rummet, er en ting. Hvor hurtigt dette sker er en anden. Udover at kontrollere effektiviteten viste KIT Karlsruhe-undersøgelserne også, at blandt andet placeringen af luftrenseren også er afgørende for at bestemme, hvor hurtigt koncentrationen af aerosoler - og dermed risikoen for infektion - falder.

Med optimal opsætning kan hastigheden af aerosolreduktion øges markant, i nogle tilfælde endda fordobles. Ved hjælp af de nyeste interne simuleringsmetoder og vores mange års ekspertise inden for dette felt kan vi bestemme det optimale antal og den bedste placering af luftrensere, selv før de købes og installeres.

Simulering og verificering af effektivitet


Mobile antivirale luftrensere med HEPA H14-filtre