Filter Cubes

Filter Cubes leverer ren luft ved forurenings-hotspots

Filter Cubes

Luftrenseren til udendørs og halvåbne steder

Mange byer i verden lider under omfattende luftforurening. Kilder som vejtrafik og industrielle anlæg forårsager høje koncentrationer af fint støv og nitrogendioxid. Trafikerede veje påvirkes især af høje emissionsværdier, men forurening fra fint støv på metrostationer under jorden er også høj. 

Fint støv er skadeligt for menneskers sundhed. Dette gælder især for de mindste partikler (PM2.5), som kan trænge langt ind i lungerne og udløse sygdomme. Nitrogendioxid forværrer allergier, skader åndedrætsorganerne og medvirker til hjertesygdomme. 

Anvendelse af stationære filtre som Filter Cubes kan medvirke til at reducere forureningsniveauerne på det pågældende sted og bidrage til at beskytte helbredet. Filtre installeret i filtersøjler reducerer den lokale koncentration af fint støv og nitrogendioxid. Vores teknologi kan også integreres i reklameskilte til busstoppesteder eller togstationer.

 

Højdepunkter omfatter: 

  • Binding af mere end 80% nitrogendioxid (NO2) og fint støv
  • Særligt lavt trykfald med en lav energimængde
  • Tre yderligere udviklede Filter Cubes kan rense 14.500 m³ luft i timen
  • Integrerede sensorer registrerer luft- og vejrdata, som overføres til en sky og analyseres

 

Flere oplysninger          Dokumentation for effektivitet                   

Kontaktperson

Thomas Michalak
Sales & Business Development Manager | Public Air Solutions