ISO 16890 på 3 minutter

Mangler du tid? Vores artikel giver dig alle de vigtige oplysninger om den nye ISO 16890-filterstandard og kan læses på bare tre minutter.

Få de væsentligste fakta om den nye standard for luftfiltrering

I begyndelsen af næste år vil en ny standard for test og klassifikation af HVAC-luftfiltre træde i kraft. ISO 16890 afhjælper mange af problemerne ved den nuværende EN 779-standard og har til formål at give et mere nøjagtigt billede end nogensinde af et filters kapacitet i den virkelige verden.

Vi har deltaget i udviklingen af ISO 16890 fra begyndelsen. Så her kommer en kort oversigt over, hvad der er i vente.

Hvad er den nye standard?

ISO 16890 er en standardiseret proces til klassificering af luftfiltre, som anvendes i almindelig ventilation — med andre ord, det er en ny metode til gruppering af HVAC-filtre afhængigt af deres kapacitet.

Er der noget i vejen med EN 779?

EN 779 har gjort meget for at forbedre kvalitetsstandarderne i hele branchen og har givet en ensartet metode til udvælgelse af filtre. Men vores forståelse af luften omkring os er vokset enormt i de 20 år, der er gået siden lanceringen af standarden, og dens begrænsninger er nu tydelige.

Den største begrænsning er, at EN 779 kun tester et filters kapacitet op mod én partikelstørrelse—0,4 µm. Partikler (PM) er ikke ensartede i størrelse eller form, så at udsætte et filter for én partikelstørrelse i en test afspejler ikke de betingelser, det bliver udsat for i virkeligheden.

På hvilke måder er ISO 16890 forskellig fra EN 779?

Den nye ISO 16890-standard adskiller sig ved, at den fokuserer på et filters evne til at indfange forskellige størrelser af sundhedsfarlige partikler — hvor partikler er for små til, at vores krops indbyggede forsvarsmekanisme kan beskytte os imod dem.

Test i henhold til ISO 16890 udsætter et filter for partikler fra 0,3 µm hele vejen op til 10 µm. Det betyder, at filtre bliver testet under forhold, som er langt mere realistiske, og at du får et produkt, der vil fungere som forventet.

Hvilke nye ISO 16890 filtergrupper er der?

I henhold til denne test klassificeres filtre på grundlag af deres effektivitet i grupperne: PM10, PM2,5 og PM1 — dvs. partikler med en diameter mindre end henholdsvis 10 µm, 2,5 µm og 1 µm.

Disse partikelstørrelser er grundlaget for de fire ISO 16890 grupper: ePM1, ePM2,5, EPM 10 og grove. "e" i gruppenavnet står for effektivitet og tallet angiver PM-størrelsen. Et filter skal opfange 50 % eller flere af partiklerne i en bestemt størrelse for at tilhøre en gruppe. Dvs. et filter, klassificeret som ePM1, skal altså opfange mindst halvdelen af den PM1-partikelforurening, som det udsættes for i test. Hvis et filter opfanger mindre end 50 % af PM10-partikler hører det til gruppen 'Grov'.

Effektivitetsmål for ISO 16890 filtergrupper 
Grov< 50 % af PM10
ePM10≥ 50 % af PM10
ePM2.5≥ 50 % af PM2.5
ePM1≥ 50 % af PM10

Når de testes, får filtrene tildelt en effektivitetsvurdering, som er afrundet til nærmeste 5 %. Du vil således se filtre beskrevet som for eksempel EPM10 70 % og ePM2,5 95 %. Dette betyder helt enkelt, at det første filter opfanger 70 % af PM10-partiklerne, og det andet produkt opfanger 95 % af PM2,5-partiklerne.

Hvornår vil ISO 16890 blive lanceret?

ISO 16890 forventes at blive lanceret i begyndelsen af 2017, men de fleste lande vil have en 18-måneders overgangsperiode, hvor EN 779 fortsat vil være gyldig sideløbende med den nye standard. Dette sker for at give slutbrugere, distributører og producenter tid til at tilpasse sig den nye standard.

Vil jeg stadig kunne købe en F7?

Når overgangsperioderne er udløbet: nej. ISO 16890 bruger en grupperingsmetode til G- og F-klasserne, som er forskellig fra den, vi er vant til ifølge EN 779. En direkte sammenligning mellem de gamle filterklasser og de nye grupper er ikke så ligetil, idet EN 779 kun undersøger en brøkdel af de kapacitetsdata, ISO 16890 gør. Af foretage lige-for-lige omregninger ser også bort fra mange af de fordele, som ISO 16890 giver.

Træder ISO 16890 i stedet for alle andre standarder for luftfiltre?

Nej, ikke helt. SO 16890 gælder kun for generelle ventilationsformål, så de højere effektivitetsstandarder for filtre klassificeret i henhold til EN 1822 — f.eks. EPA-, HEPA- og ULPA filtre — påvirkes ikke af den nye standard.

ISO 16890 er også kun relevant i de lande, som har indført EN 779-standarden, så regioner, som anvender andre standarder — f.eks. ASHRAE — vil heller ikke opleve ændringer på nuværende tidspunkt. Drøftelser om at indføre ISO 16890 på disse markeder er undervejs, med det formål at skabe en global standard.

For at få mere at vide om ISO 16890, og hvad den betyder for dig, kan du læse vores kundevejledning eller kontakte en af vores ISO eksperter...