Hvad leder du efter?
Vælg område, land og dit sprog

     

Digitale løsninger i Europa

MANN+HUMMEL bruger effektiviteten ved digitalisering på området for Løsninger til offentlig luft primært til behovsorienteret kontrol af filtersystemer til udendørs og halvåbne områder. Dette giver et betydeligt potentiale for energibesparelser.

Vores Filter Cubes anvendes alle steder, hvor forureningsgraden i luften er særligt høj. De filtrerer effektivt fine støvpartikler og skadelige gasser som NO2 fra luften og bidrager således til at beskytte beboere og forbipasserendes sundhed. Det er særligt vigtigt at rense omgivelsesluften i travle gader og trafikkryds, på metrostationer, men også i særligt følsomme områder som legepladser og spisesteder, og der er behov for en intelligent, energibesparende løsning. 

Disse Filter Cubes er udstyret med en smart mekatronisk systemarkitektur. Tilgængelige sensorer registrerer luft- og vejrdata samt forureningsgraden. Disse data overføres til en sky, hvor de integreres og analyseres. Filtersystemet indstilles til at kontrollere sig selv i forhold til begrænsninger i drifts- og miljøforhold. Operatøren kan dog også selv kontrollere enhederne med en fjernbetjening og få adgang til systemet, hvis der er behov for det. 

Denne intelligente systemarkitektur sikrer, at disse Filter Cubes kører ekstremt energieffektivt, da blæserne kun kører, når forureningsniveauerne når en bestemt grænseværdi.

Digitale løsninger i Europa