Juridisk meddelelse

Ophavsret og varemærker

Copyright 2013 MANN+HUMMEL GMBH. Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafik og lyd/video/animationsfiler, herunder den måde, de er arrangeret på, er omfattet af ophavsret og anden lovgivning om beskyttelse af intellektuel ejendomsret (f.eks. varemærkeret). De må ikke kopieres, ændres eller anvendes på andre websteder til kommercielle formål eller med henblik på udbredelse. Desuden indeholder visse af MANN+HUMMEL GMBH's websider materiale, der er omfattet af tredjeparts ophavsret, og som er blevet stillet til rådighed til brug på dette websted.

 

Licensrettigheder

Vi håber, at du forstår, at MANN+HUMMEL GmbH skal beskytte sin intellektuelle ejendomsret, som omfatter patenter, varemærker og ophavsrettigheder. Derfor kan disse websider ikke give nogen form for licensrettigheder til MANN+HUMMEL GMBH's intellektuelle ejendomsret.

 

Ansvar

MANN+HUMMEL gør sig umage ved udarbejdelsen af sine websider og sørger for, at de opdateres regelmæssigt. MANN+HUMMEL kan dog ikke garantere, at oplysningerne (billeder, tekst, priser osv.) er tilgængelige uden problemer, og at de er fuldstændige, nøjagtige og ajourførte. MANN+HUMMEL forbeholder sig ret til at foretage ændringer eller supplere de tilvejebragte oplysninger.

MANN+HUMMEL er i det omfang, det er lovligt, ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skader - herunder tab af fortjeneste - der opstår som følge af eller i forbindelse med oplysningerne på dette websted.

Ovenstående gælder også for alle links, som der henvises til på disse websider, uanset om de er direkte eller indirekte. MANN+HUMMEL er ikke ansvarlig for tab eller skader, der måtte opstå som følge af adgang til, downloading og lagring af disse sider eller links.

MANN+HUMMEL gør hermed opmærksom på, at vi ikke har nogen kontrol over layoutet og indholdet af de linkede sider. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der gives der, eller for at sikre, at de er opdaterede. Som følge heraf tager vi hermed afstand fra alt indhold på alle sider, der er linket til vores hjemmeside.

Oplysningerne og dataene på disse sider udgør ikke nogen form for garanti eller garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. De udgør navnlig ikke noget stiltiende løfte eller nogen garanti med hensyn til egenskaber og tilstand, salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller ikke-overtrædelse af love og ikke-krænkelse af patenter.

Oplysningerne udgør ikke noget tilbud om salg. Alle anførte priser er uforpligtende.