Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring

Vi er glade for dit besøg på vores hjemmeside airfiltration.mann-hummel.com/de og din interesse for vores virksomhed. Beskyttelsen af dine personrelaterede data er vigtig for os. Personrelaterede data er oplysninger om personlige eller faktiske forhold om en bestemt eller bestemmelig fysisk person. Herunder hører fx det borgerlige navn, adressen, telefonnummeret og fødselsdagen, men også alle andre data, som kan henføres til en bestemmelig person.
Da personrelaterede data nyder en særlig retlig beskyttelse, indsamles de kun hos os, hvis de er nødvendige for at gøre vores hjemmeside tilgængelig og for at kunne tilbyde vores ydelser. Efterfølgende redegør vi for, hvilke personrelaterede oplysninger vi indsamler, mens du besøger vores hjemmeside, og hvordan vi bruger disse.
Vores databeskyttelsespraksis er i overensstemmelse med de lovpligtige bestemmelser, i særdeleshed med den tyske databeskyttelseslov (BDSG), den tyske telemedielov (TMG) og med EU´s persondataforordning (GDPR). Vi vil kun indsamle, behandle og gemme dine personrelaterede data, hvis det er nødvendigt for, at vi på en funktionsduelig måde kan stille denne hjemmeside til rådighed, og hvis det er nødvendigt for vores indhold og ydelser, samt til behandling af forespørgsler og i givet fald til afvikling af ordrer / kontrakter, men hver gang kun, hvis der er en berettiget interesse svarende til art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, i GDPR, eller der eksisterer en anden lovbestemt begrundelse. Kun hvis du forinden i hvert tilfælde har givet dit samtykke, sker en anvendelse af dine data også til videregående formål, der vil være præcist konkretiseret i samtykket, fx til fremsendelse af reklamemeddelelser via et nyhedsbrev.

1. Ansvarlig i henhold til art. 4, nr. 7 i GDPR

Ansvarlig i henhold til GDPR og andre nationale databeskyttelseslove i medlemslandene samt øvrige databeskyttelsesretlige bestemmelser er:

Mann + Hummel GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg

Email: info@mann-hummel.com
Tlf.: +49 (0) 7141 98-0
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

2. Navn og adresse på den databeskyttelsesansvarlige

Du kan nå vores databeskyttelsesansvarlig under følgende kontaktdata:

data.protection(at)mann-hummel.com

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg/ Deutschland

3. Levering af hjemmesiden og oprettelse af logfiler

Ved hver åbning af vores hjemmeside indsamler vores system automatisk data og oplysninger om computersystemet på den computer, der åbnede siden. Følgende data indsamles i denne forbindelse:

Omfanget af databehandlingen

(1) Oplysninger om browsertype og den anvendte version
(2) Enhedens operativsystem
(3) Enhedens IP-adresse
(4) Dato og tidspunkt for adgangen
(5) Hjemmesider og ressourcer (billeder, filer, andet sideindhold), som blev åbnet på vores hjemmeside.
(6) Hjemmesider, som brugerens system brugte til at nå frem til vores hjemmeside (Referrer-Tracking)

Disse data bliver gemt i vores systems logfiler. Lagringen af disse data sker ikke sammen med lagringen af en konkret brugers personrelaterede data, således at en identificering af den enkelte besøgende på siden ikke finder sted.

 • Retsgrundlag for behandling af personrelaterede data
  art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR (berettiget interesse). Vores berettigede interesse består i at sikre opnåelse af de nedenfor skildrede formål.
 • Databehandlingens formål
  Logningen sker for at bibeholde vores hjemmesides kompatibilitet for flest mulige besøgende og for at bekæmpe misbrug og for at eliminere interferens. For at gøre det er det nødvendigt at logge de tekniske data om den computer, der besøger siden, for så tidligt som muligt at kunne reagere på visningsfejl, angreb på vores IT-systemer og/eller på vores hjemmesides funktionalitet. Endvidere tjener disse data til optimering af hjemmesiden og til generel sikring af vores informationstekniske systemers sikkerhed.
 • Opbevaringens varighed
  De førnævnte tekniske data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at sikre hjemmesidens kompatibilitet for alle besøgende, dog senest 3 måneder efter besøget på vores hjemmeside.
 • Mulighed for indsigelse og bortskaffelse
  Mulighederne for indsigelse og bortskaffelse følger de i denne databeskyttelseserklæring herefter skildrede generelle bestemmelser om den databeskyttelsesretlige indsigelsesret og kravet på sletning.

4. Særlige funktioner på hjemmesiden

Vores side tilbyder dig forskellige funktioner, og ved anvendelse af disse bliver dine personrelaterede data indsamlet, behandlet og gemt af os. Efterfølgende forklarer vi, hvad der sker med disse data:

 • Callback-Service:
  • Omfanget af behandlingen af personrelaterede data
   De data, du har indtastet på vores Call-Back-Formular.
  • Retsgrundlag for behandling af personrelaterede data
   art. 6, stk. 1, litra a i GDPR (stiltiende samtykke)
  • Databehandlingens formål
   Klargørelse og gennemførelse af tilbagekaldelses-services, opfyldelse af anmodningen om tilbagekaldelse.
  • Opbevaringens varighed
   Sletningen af dataene sker, så snart disse ikke længere er nødvendige for behandlingen af dit tilbagekaldelsesønske.
  • Mulighed for indsigelse og bortskaffelse
   Mulighederne for indsigelse og bortskaffelse følger de i denne databeskyttelseserklæring herefter skildrede generelle bestemmelser om den databeskyttelsesretlige indsigelsesret og kravet på sletning.
 • Kontaktformular(er):
  • Omfanget af behandlingen af personrelaterede data
   De data, du har indtastet på vores kontaktformularer.
  • Retsgrundlag for behandling af personrelaterede data
   art. 6, stk. 1, litra a i GDPR (stiltiende samtykke)
  • Databehandlingens formål
   De data, der er indsamlet via vores kontaktformular/kontaktformularer, bliver kun anvendt til behandlingen af den konkrete kontaktforespørgsel, som fremgår af kontaktformularen.
  • Opbevaringens varighed
   Efter behandlingen af din forespørgsel bliver de indsamlede data straks slettet, med mindre der er lovbestemte opbevaringsfrister.
  • Mulighed for indsigelse og bortskaffelse
   Mulighederne for indsigelse og bortskaffelse følger de i denne databeskyttelseserklæring herefter skildrede generelle bestemmelser om den databeskyttelsesretlige indsigelsesret og kravet på sletning.

5. Statistisk evaluering af besøgene på denne hjemmeside - Webtracker

Vi indsamler, behandler og gemmer ved hentningen af denne hjemmeside eller enkelte filer på denne hjemmeside, følgende data: IP-adresse, hjemmesiden, hvorfra filen blev hentet, navnet på filen, dato og klokkeslæt for hentningen, overførte datamængder og meddelelse om, hvorvidt hentningen lykkedes (såkaldt Web-Log). Disse adgangsdata anvender vi udelukkende i ikke-personaliseret form til den kontinuerlige forbedring af vores internettilbud og til statistiske formål.
Vi anvender til evaluering af besøgene på denne hjemmeside derudover følgende Webtracker:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

På vores hjemmeside anvender vi en Webtracking-Service fra virksomheden Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (herefter: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing benytter til deres Webtrackings Cookies, som bliver gemt på din computer, og som muliggør en analyse af, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, og af din søgeadfærd (såkaldt tracking). Vi gennemfører denne analyse på grundlag af Tracking-Services fra Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing for konstant at optimere vores internettilbud og gøre det mere tilgængeligt. I forbindelse med benyttelsen af vores hjemmeside bliver data, som fx især din IP-adresse og dine brugeraktiviteter, sendt til servere hos virksomheden Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing og behandlet og gemt uden for den Europæiske Union, fx i USA. Retsgrundlag for databehandling er art. 6 stk.1 litra a, i GDPR. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing har i forbindelse med EU-US-Privacy-Shield-aftalen certificeret sig selv (jvf. https://www.privacyshield.gov/list ). Sletningen af dataene sker, så snart formålet med indsamlingen af dem er blevet opfyldt. Yderligere oplysninger om håndteringen af de overførte data finder du i databeskyttelseserklæringen fra Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing: https://policies.google.com/privacy. Du kan forhindre registreringen og videregivelsen af de personrelaterede data (især din IP-adresse) samt behandlingen af disse data, hvis du deaktiverer udførelsen af Script-Code i din browser, installerer en Script-Blocker i din browser (en sådan finder du fx under www.noscript.net eller www.ghostery.com ) eller aktiverer »Do Not Track« indstillingen i din browser.

 • Google-Analytics
  • Omfanget af behandlingen af personrelaterede data
   På vores side anvender vi Webtracking-Service fra virksomheden Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (herefter: Google-Analytics). Google-Analytics benytter til deres Webtrackings Cookies, som bliver gemt på din computer, og som muliggør en analyse af, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, og af din søgeadfærd (såkaldt tracking). Vi gennemfører denne analyse på grundlag af Tracking-Services fra Google-Analytics, for konstant at optimere vores internettilbud og gøre det mere tilgængeligt. I forbindelse med benyttelsen af vores hjemmeside bliver data, som fx især din IP-adresse og dine brugeraktiviteter, sendt til virksomheden Google Ireland Limited server og behandlet og gemt uden for den Europæiske Union, fx i USA.
   EU-kommissionen har fastslået, at der i USA kan opretholdes et passende databeskyttelsesniveau, hvis den databehandlende virksomhed har underkastet sig US-EU-Privacy-Shield-aftalen, og dataeksporten til USA blev konfigureret på en tilladt måde.  Ved aktiveringen af IP-anonymiseringen i denne hjemmesides Google-Analytics Tracking-Codes, bliver din IP-adresse anonymiseret inden overførslen til Google-Analytics. Denne hjemmeside benytter en Google-Analytics-Tracking-Code, der blev udvidet med Operator gat._anonymizelp(); for kun at muliggøre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking).
  • Retsgrundlag for behandling af personrelaterede data
   art. 6, stk. 1, litra a i GDPR (samtykke), enten i forbindelse med registreringen hos Google (åbning af en Google-Account og accept af de der implementerede databeskyttelsesinstruktioner) eller, hvis du ikke har registreret dig hos Google, ved eksplicit samtykke ved åbningen af vores side.
  • Databehandlingens formål
   På vegne af os vil Google benytte disse oplysninger til at evaluere dit besøg på denne hjemmeside, udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for at yde yderligere service over for os relateret til benyttelsen af hjemmesiden og internettet. Den af din browser videresendte IP-adresse i forbindelse med Google-Analytics vil ikke blive sammenført med andre filer hos Google Ireland Limited.
  • Opbevaringens varighed
   Google vil til klargørelsen af Webtracking gemme relevante data så længe, som det er nødvendigt for at kunne opfylde den bestilte Webservice. Dataindsamlingen og opbevaringen sker anonymiseret. Såfremt der alligevel skulle bestå personrelation, bliver dataene straks slettet, såfremt disse ikke falder ind under lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Sletningen sker i hvert fald efter udløbet af perioden for opbevaringspligt.
  • Mulighed for indsigelse og bortskaffelse
   Du kan forhindre registreringen og videregivelsen af de personrelaterede data til Google (især din IP-adresse) samt Googles behandling af disse data, hvis du deaktiverer udførelsen af Script-Code i din browser, installerer en Script-Blocker i din browser (en sådan finder du fx under www.noscript.net eller www.ghostery.com ) eller aktiverer »Do Not Track« indstillingen i din browser. Du kan derudover forhindre registreringen af de af Google-Cookie skabte data og de data, der er forbundet med din benyttelsen af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), hos Google samt Googles behandling af disse data, ved at du downloader og installerer den via det følgende Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ) tilgængelige Browser-Plug-In. Google-Analytics principper for sikkerhed og databeskyttelse finder du under https://policies.google.com/privacy

6. Integrering af eksterne Webservices og behandling af data uden for EU

På vores hjemmeside anvender vi aktive Java-Script-indhold fra eksterne udbydere, såkaldte Webservices. Ved hentningen af vores hjemmeside modtager disse eksterne udbydere, hvis det er nødvendigt personrelaterede oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Herved er en behandling af data uden for EU i givet fald mulig. Du kan forhindre dette ved at installere en Java-Script-Blocker som fx Browser-Plug-In »NoScript« (www.noscript.net ) eller ved at deaktivere Java-Script i din browser. På grund af dette kan der opstå funktionsnedsættelser på de hjemmesider, du besøger.
Vi anvender følgende eksterne Webservices:

 • Doubleclick

På vores hjemmeside genindlæses en Webservice fra virksomheden Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (herefter: Doubleclick). Vi benytter disse data for at sikre vores hjemmesides fulde funktionalitet. I denne forbindelse vil din browser i givet fald videresende personrelaterede data til Doubleclick. Retsgrundlag for databehandling er art. 6 stk.1 lit. f, i GDPR. Den berettigede interesse består i hjemmesidens fejlfri funktion. Doubleclick har i forbindelse med EU-US-Privacy-Shield-aftalen certificeret sig selv (jvf. https://www.privacyshield.gov/list ). Sletningen af dataene sker, så snart formålet med indsamlingen af dem er blevet opfyldt. Yderligere oplysninger om håndteringen af de overførte data finder du i databeskyttelseserklæringen fra Doubleclick: https://policies.google.com/privacy. Du kan forhindre registreringen samt behandlingen af dine data hos Doubleclick, hvis du deaktiverer udførelsen af Script-Code i din browser eller installerer en Script-Blocker i din browser (en sådan finder du fx under www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • Gatorleads

På vores hjemmeside genindlæses en Webservice fra virksomheden CommuniGator Ltd., The Old Byre, Peper Harow, GU86BQ Godalming (herefter: Gatorleads). Vi benytter disse data for at sikre vores hjemmesides fulde funktionalitet. I denne forbindelse vil din browser i givet fald videresende personrelaterede data til Gatorleads. Retsgrundlag for databehandling er art. 6 stk.1 lit. f, i GDPR. Den berettigede interesse består i hjemmesidens fejlfri funktion. Sletningen af dataene sker, så snart formålet med indsamlingen af dem er blevet opfyldt. Yderligere oplysninger om håndteringen af de overførte data finder du i databeskyttelseserklæringen fra Gatorleads: https://www.communigator.co.uk/privacy-policy/. Du kan forhindre registreringen samt behandlingen af dine data hos Gatorleads, hvis du deaktiverer udførelsen af Script-Code i din browser eller installerer en Script-Blocker i din browser (en sådan finder du fx under www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • Google

På vores hjemmeside genindlæses en Webservice fra virksomheden Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (herefter: Google). Vi benytter disse data for at sikre vores hjemmesides fulde funktionalitet. I denne forbindelse vil din browser i givet fald videresende personrelaterede data til Google. Retsgrundlag for databehandling er art. 6 stk.1 lit. f, i GDPR. Den berettigede interesse består i hjemmesidens fejlfri funktion. Google har i forbindelse med EU-US-Privacy-Shield-aftalen certificeret sig selv (jvf. https://www.privacyshield.gov/list ). Sletningen af dataene sker, så snart formålet med indsamlingen af dem er blevet opfyldt. Yderligere oplysninger om håndteringen af de overførte data finder du i databeskyttelseserklæringen fra Google: https://policies.google.com/privacy. Du kan forhindre registreringen samt behandlingen af dine data hos Google, hvis du deaktiverer udførelsen af Script-Code i din browser eller installerer en Script-Blocker i din browser (en sådan finder du fx under www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • Google Video

På vores hjemmeside genindlæses en Webservice fra virksomheden Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (herefter: Google Video). Vi benytter disse data for at sikre vores hjemmesides fulde funktionalitet. I denne forbindelse vil din browser i givet fald videresende personrelaterede data til Google Video. Retsgrundlag for databehandling er art. 6 stk.1 lit. f, i GDPR. Den berettigede interesse består i hjemmesidens fejlfri funktion. Google Video har i forbindelse med EU-US-Privacy-Shield-aftalen certificeret sig selv (jvf. https://www.privacyshield.gov/list ). Sletningen af dataene sker, så snart formålet med indsamlingen af dem er blevet opfyldt. Yderligere oplysninger om håndteringen af de overførte data finder du i databeskyttelseserklæringen fra Google Video: https://policies.google.com/privacy. Du kan forhindre registreringen samt behandlingen af dine data hos Google Video, hvis du deaktiverer udførelsen af Script-Code i din browser eller installerer en Script-Blocker i din browser (en sådan finder du fx under www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • Proofprint

På vores hjemmeside genindlæses en Webservice fra virksomheden Proofpoint, Inc., 892 Ross Drive, 94089 Sunnyvale (herefter: Proofprint). Vi benytter disse data for at sikre vores hjemmesides fulde funktionalitet. I denne forbindelse vil din browser i givet fald videresende personrelaterede data til Proofprint. Retsgrundlag for databehandling er art. 6 stk.1 lit. f, i GDPR. Den berettigede interesse består i hjemmesidens fejlfri funktion. Proofprint har i forbindelse med EU-US-Privacy-Shield-aftalen certificeret sig selv (jvf. https://www.privacyshield.gov/list ). Sletningen af dataene sker, så snart formålet med indsamlingen af dem er blevet opfyldt. Yderligere oplysninger om håndteringen af de overførte data finder du i databeskyttelseserklæringen fra Proofprint: https://www.proofpoint.com/us/privacy-policy. Du kan forhindre registreringen samt behandlingen af dine data hos Proofprint, hvis du deaktiverer udførelsen af Script-Code i din browser eller installerer en Script-Blocker i din browser (en sådan finder du fx under www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • Youtube

På vores hjemmeside genindlæses en Webservice fra virksomheden Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (herefter: Youtube). Vi benytter disse data for at sikre vores hjemmesides fulde funktionalitet. I denne forbindelse vil din browser i givet fald videresende personrelaterede data til Youtube. Retsgrundlag for databehandling er art. 6 stk.1 lit. f, i GDPR. Den berettigede interesse består i hjemmesidens fejlfri funktion. Youtube har i forbindelse med EU-US-Privacy-Shield-aftalen certificeret sig selv (jvf. https://www.privacyshield.gov/list ). Sletningen af dataene sker, så snart formålet med indsamlingen af dem er blevet opfyldt. Yderligere oplysninger om håndteringen af de overførte data finder du i databeskyttelseserklæringen fra Youtube: https://policies.google.com/privacy. Du kan forhindre registreringen samt behandlingen af dine data hos Youtube, hvis du deaktiverer udførelsen af Script-Code i din browser eller installerer en Script-Blocker i din browser (en sådan finder du fx under www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • website-check.de

På vores side genindlæses en Webservice fra virksomheden Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE (herefter: website-check.de). Vi benytter disse data til at sikre vores hjemmesides fulde funktionalitet. I denne forbindelse bliver din browser eller personrelaterede data videresendt til website-check.de. Retsgrundlag for databehandling er art. 6, stk. 1, litra f i GDPR (berettiget interesse). Den berettigede interesse består i hjemmesidens fejlfri funktion. Sletningen af dataene sker, så snart formålet med indsamlingen af dem er blevet opfyldt. Yderligere oplysninger om håndteringen af de overførte data finder du i databeskyttelseserklæringen fra website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. Du kan forhindre registreringen samt behandlingen af dine data hos website-check.de, hvis du deaktiverer udførelsen af Script-Code i din browser eller installerer en Script-Blocker i din browser (en sådan finder du fx under www.noscript.net eller www.ghostery.com ).

 • Facebook Conversion Tracking Pixel

Vi bruger tjenesten Custom Audiences fra Facebook Inc. som en del af den brugsbaserede online-annoncering. (1601 s. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA eller Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irland). Til dette formål fastlægger vi i Facebook Ads Manager målgrupper af brugere baseret på specifikke egenskaber, og disse vil efterfølgende få vist annoncer i Facebook-netværket. Brugere vælges af Facebook på baggrund af de profiloplysninger, de angiver, og andre oplysninger fra deres brug af Facebook. Hvis en bruger klikker på en annonce og derefter går til vores website, informerer Facebook Pixel på vores website Facebook om, at brugeren har klikket på reklamebanneret.

Grundlæggende genereres en ikke-vendbar og ikke-personlig kontrolsum (hash value) ud fra dine brugsdata, som sendes til Facebook til analyse- og marketingformål. Derved oprettes en Facebook-cookie. Den indsamler oplysninger om dine aktiviteter på vores websted (f.eks. surfing-adfærd, besøgte undersider osv.). Din IP-adresse gemmes også og bruges til at styre reklamer geografisk.

Vi bruger ikke Facebook Custom Audiences via kundelisten, og vi bruger heller ikke funktionen "udvidet afstemning".

Du kan finde flere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og viderebehandlingen og brugen af dataene fra Facebook samt om dine muligheder for at beskytte dine personlige oplysninger i Facebooks politik om beskyttelse af personlige oplysninger på følgende link : https://www.facebook.com/policy.php . Du kan finde flere oplysninger om Facebook Pixel, og hvordan det fungerer, ved at besøge følgende link : https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142. Du kan angive indstillinger for, hvilke annoncer du ser på Facebook, i Facebooks kontoindstillinger.

Facebook Pixel indstilles kun med dit samtykke. Brugen af Pixels samt lagring af "Conversion-Cookies" sker i overensstemmelse hermed på grundlag af Art. 6, afsnit 1, lit. A i DSGVO (den tyske generelle forordning om databeskyttelse).

 • LinkedIn Insight Tag

Vi bruger tjenesten LinkedIn Corp Insight Tag som en del af de brugsbaserede online-reklamer. (LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, USA eller LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland). Ved hjælp af denne teknologi kan vi oprette rapporter om vores annoncers ydeevne og give oplysninger om interaktion med websteder. Hertil er LinkedIn Insight Taggen integreret på dette websted, hvorved der oprettes forbindelse til LinkedIn-serveren, når du besøger dette websted. Vi behandler dine data for at evaluere kampagner og indsamle oplysninger om besøgende på webstedet, som kan have nået os gennem vores kampagner på LinkedIn.

Du kan finde flere oplysninger om formålet med og omfanget af indsamlingen af data og viderebehandlingen og brugen af dataene fra LinkedIn samt om dine muligheder for at beskytte dine personlige oplysninger i politik om beskyttelse af personlige oplysninger på LinkedIn på følgende link https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE . Du kan finde flere oplysninger om LinkedIn Insight Tag, og hvordan det fungerer, på følgende link https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/insight-tag.

LinkedIn Insight Tag indstilles kun med dit samtykke. Brugen af dette Tag sker tilsvarende på grundlag af Art. 6, afsnit 1, lit. A i DSGVO (den tyske generelle forordning om databeskyttelse).

7. Underretning om anvendelsen af cookies

 • Omfanget af behandlingen af personrelaterede data
  På forskellige sider anvender vi cookies for at muliggøre anvendelsen af bestemte funktioner på vores hjemmeside. Ved de såkaldte »cookies« handler det om små tekstfiler, som din browser kan lægge på din computer. Disse tekstfiler indeholder en karakteristisk tegnsekvens, som muliggør en entydig identificering af browseren ved en ny hentning af vores hjemmeside. Processen med at lægge en cookie-fil kaldes også at »sætte en cookie«.
 • Retsgrundlag for behandling af personrelaterede data
  art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR (berettiget interesse). Vores berettigede interesse består i opretholdelsen af vores hjemmesides fulde funktionsevne, forøgelsen af brugervenligheden samt muligheden for en individuel kundetilgang. En identificering af den enkelte besøgende på siden er ved hjælp af cookie-teknologien kun mulig, hvis den besøgende forinden har overdraget os tilsvarende personrelaterede data baseret på et særskilt samtykke.
 • Databehandlingens formål
  Disse cookies bliver sat af vores hjemmeside for at opretholde vores hjemmesides fuldstændige funktionsevne og for at forbedre brugervenligheden. Derudover muliggør cookie-teknologien genkendelse af de enkelte besøgende via pseudonymer, fx et individuelt, tilfældigt ID, så det er muligt for os at tilbyde individuelle løsninger.
 • Opbevaringens varighed
  Lagringen af vores cookies sker, indtil de slettes i din browser, eller, hvis det drejer sig om en session-cookie, indtil sessionen er udløbet.
 • Mulighed for indsigelse og bortskaffelse
  Du kan selv indstille din browser efter dine ønsker, så du generelt forhindrer, at der bliver sat cookies, kun bliver informeret herom, fra sag til sag beslutter, om du accepterer cookies, eller om du grundlæggende accepterer modtagelsen af cookies. Cookies kan anvendes til forskellige formål, fx for at kunne registrere, at din PC allerede en gang har været i forbindelse med vores internettilbud (permanente cookies) eller for at gemme de sidst sete tilbud (session-cookies). Vi anvender cookies for at tilbyde dig en øget brugerkomfort. For at kunne bruge vores komfortable funktioner, anbefaler vi dig at tillade modtagelsen af cookies fra vores internettilbud. Mulighederne for indsigelse og bortskaffelse følger i øvrigt de i denne databeskyttelseserklæring herefter skildrede generelle bestemmelser om den databeskyttelsesretlige indsigelsesret og kravet på sletning.

8. Datasikkerhed og databeskyttelse, kommunikation pr. e-mail

Dine personrelaterede data bliver ved hjælp af tekniske og organisatoriske tiltag beskyttet således ved indsamlingen, lagringen og behandlingen, at de ikke er tilgængelige for tredjepart. Ved en ikke-krypteret kommunikation pr. e-mail kan vi ikke garantere for fuldstændig datasikkerhed på transmissionsvejen til vores IT-systemer, hvorfor vi anbefaler krypteret kommunikation eller almindelig post, hvis det drejer sig om oplysninger med et stort behov for hemmeligholdelse.

9. Automatisk email-arkivering

 • Omfanget af behandlingen af personrelaterede data
  Vi gør dig udtrykkeligt opmærksom på, at vores mailsystem råder over en automatiseret arkiveringsmetode. Alle ind- og udgående e-mails bliver via denne digitalt og revideringssikkert arkiveret.
 • Retsgrundlag for behandling af personrelaterede data
  art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR (berettiget interesse). Vores berettigede interesse består i overholdelsen af de skatte- og handelsretlige forskrifter (fx §§ 146, 147 AO (grundlæggende tysk skattelov)).
 • Databehandlingens formål
  Formålet med arkiveringen består i overholdelsen af de skatte- og handelsretlige forskrifter (fx §§ 146, 147 AO (grundlæggende tysk skattelov)).
 • Opbevaringens varighed
  Opbevaringen af vores mailkommunikation sker, indtil de skatte- og handelsretlige opbevaringspligter udløber. Opbevaringsperioden kan være op til 10 år.
 • Mulighed for indsigelse og bortskaffelse
  Hvis du har spørgsmål til vores mail-arkiveringssystem, bedes du venligst henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige. Derudover gør vi opmærksom på, at vi udelukkende forholder os til ansøgninger i PDF-format. Zippede (WinZip, WinRAR, 7Zip, etc.) filer bliver filtreret fra af vores sikkerhedssystemer og bliver ikke fremsendt. Ansøgninger i Word-format og andre filformater forholder vi os ikke til, og disse bliver slettet ulæst. Vær venligst opmærksom på, at ikke krypterede ansøgningsbilag fremsendt pr. e-mail eventuelt kan blive åbnet af tredjepart, inden de ankommer til vores IT-systemer. Vi går ud fra, at vi også kan svare ikke krypteret på ikke krypterede ansøgningsmails. Hvis du ikke ønsker dette, bedes du gøre os opmærksom på det i din ansøgningsmail.

10. Tilbagekaldelse af samtykker - dataoplysninger og ændringsønsker - sletning & spærring af data

Du har i henhold til den tyske databeskyttelseslov ret til gratis oplysninger om dine gemte data samt, hvis det er nødvendigt, ret til berigtigelse, spærring eller sletning af disse data. Dine data bliver så slettet, hvis dette ikke er i konflikt med lovmæssige bestemmelser. Du kan til enhver tid tilbagekalde den tilladelse, du har givet os til at benytte dine personlige data. Ønsker om oplysninger om eller sletning eller berigtigelse af dine data og gerne også forslag kan du til enhver tid sende til følgende adresse:

Mann + Hummel GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg

Email: info@mann-hummel.com
Tlf.: +49 (0) 7141 98-0
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

11. Ret til dataportabilitet

Du har ret til, at vi stiller de data, der omhandler din person, og som du har givet til os, til rådighed i et struktureret, gængst og maskinlæsbart format. Du kan derudover forlange af os, at vi straks på din første anmodning herom fremsender disse data til en tredjepart, såfremt behandlingen beror på et samtykke i henhold til art. 6, stk.1, litra a, i GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a, i GDPR eller på en kontrakt i henhold til art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR, og at behandlingen fra vores side sker som led i en automatiseret databehandling.
Ved udøvelsen af denne ret til dataportabilitet har du derudover retten til at bevirke, at de personrelaterede data, der omhandler dig, fremsendes direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt. Andre personers friheder og rettigheder må ikke forringes herved.
Retten til dataportabilitet gælder ikke for en behandling af personrelaterede data, som er nødvendig for varetagelsen af en opgave, der er i offentlig interesse, eller som sker i udøvelsen af offentlig myndighed, der blev overført til den ansvarlige.

12. Klageret hos tilsynsmyndigheden i henhold til art. 77, stk. 1, i GDPR

Hvis du har mistanke om, at dine data på vores side bliver behandlet i strid med lovgivningen, kan du selvfølgelig til enhver tid iværksætte en retslig afklaring af problematikken. Uafhængigt af dette har du også mulighed for at henvende dig til en tilsynsmyndighed. Du har klageretten i den EU-medlemsstat, hvor du opholder dig, hvor din arbejdsplads er, og/eller det sted, hvor den påståede overtrædelse har fundet sted; d.v.s. at du kan vælge at henvende dig til tilsynsmyndigheden på et af de ovennævnte steder. Tilsynsmyndigheden, som klagen blev indgivet til, underretter dig så om status for og resultaterne af din henvendelse, herunder muligheden for et søgsmål ved domstolene i henhold til art. 78, i GDPR.

Udarbejdet af:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de