Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring

Vi glæder os over Deres besøg på vores hjemmeside og Deres interesse for vores virksomhed, Beskyttelse af Deres personoplysninger er vigtigt for os. Personoplysninger er individuelle oplysninger om personlige eller materielle forhold, som kan knyttes til en identificeret eller identificerbar fysisk person. Dette omfatter også oplysninger som det borgerlige navn, adressen, telefonnummeret og fødselsdatoen.

Da disse data kræver særlig beskyttelse, indsamles de hos os kun i det omfang, som er teknisk påkrævet. Herefter præsenterer vi, hvilke oplysninger, vi registrerer under Deres besøg på vores hjemmeside, og hvordan de anvendes.

 Ved bearbejdningen henholder vi os til lovgivningen om behandling af personoplysninger (DSGVO) såvel som til den nationale lovgivning, som er forbundet hermed. Vi vil udelukkende registrere, bearbejde og gemme personoplysninger til behandling af forespørgsler, herunder bestillinger og aftaler. Kun, hvis De på forhånd har givet Deres særskilte samtykke, anvendes Deres personoplysninger til yderligere formål, som beskrives nøjagtigt, for eksempel information om tilbud i nyhedsbreve, etc.

 

1. Navn og adresse på den ansvarshavende sted
Den ansvarlige, hvad angår lovgivningen om behandling af personoplysninger og andre, nationale databeskyttelseslove i EU medlemsstaterne såvel som øvrige databeskyttelsesretlige bestemmelser, er:
MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg
E-mail: info(at)mann-hummel.com   
Fax: +49 (0) 7141 98-2545
 

2. Navn og adresse på den tilsynsførende for databeskyttelse

Den ansvarlige for databeskyttelsen er:

Jörg Altmann
MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG,
Schwieberdinger Straße 126,
71636 Ludwigsburg

 

3. Formål med databehandlingen og retsgrundlaget herfor

Behandlingen af Deres personoplysninger finder sted med følgende formål og retsgrundlag:

  • Kommunikation og dataudveksling ifølge artikel 6 stk. 1 litra a), b), c), f) DSGVO, lovgivningen om behandling af personoplysninger
  • Profiling jævnfør artikel 6 stk. 1 litra a) og f) DSGVO, lovgivningen om behandling af personoplysninger
  • Sikring af en reglementeret drift af databehandlingsenheden jævnfør
    Artikel 6 stk. 1 litra c) und f) DSGVO, lovgivningen om behandling af personoplysninger

 

4. Sletning af data og lagringsperiode

Personoplysninger om den pågældende person slettes eller spærres, så snart, formålet med datalagringen er fuldført. En lagring kan herudover følge, hvis dette forudses pga den europæiske eller nationale lovmyndighed i unionsretlige forordninger, lovgivning eller andre regler, som den ansvarlige hører under. Der følger også en sletning eller spærring, når lagringsfristen, som nævnes i reglementet, udløber, medmindre der opstår et behov for længerevarende lagring af data til afslutningen på eller opfyldelsen af en aftale eller en.

 

5. Anonyme / pseudonymiseret brug af hjemmesiden
Grundlæggende kan De besøge vores hjemmeside uden at opgive personoplysninger.
Anonyme brugeroplysninger drejer sig fra begyndelsen enten om oplysninger om en ikke identificeret eller identificerbar person, eller oplysninger, som i det følgende anonymiseres på en måde, hvorpå ingen eller ingen videre identifikation kan finde sted.

Pseudonymiserede brugeroplysninger kan ikke tilknyttes oplysninger om personen, som er registreret under pseudonym. Der finder ingen udarbejdelse af pseudonyme brugerprofiler sted.
 

6. Særlige funktioner på hjemmesiden
Vores hjemmeside tilbyder Dem forskellige funktioner, hvor vi indsamler, behandler og lagrer data, når funktionerne anvendes. Efterfølgende forklarer vi, hvad der sker med disse data:

-       Callback-Service
De oplysninger, som indsamlet til tilbuddet, „Callback-Service“ anvender vi kun til behandlingen af forespørgsler om tilbagekald, som indgår i formularen. Efter behandling af forespørgslen slettes de indsamlede oplysninger, medmindre der er lovmæssigt krav om opbevaring i en periode.

-       Kontaktformularer:
De oplysninger, som er indsamlet via vores kontaktformularer, vil vi kun anvende til behandling af forespørgsler, som indgår i kontaktformularerne. Efter behandlingen af forespørgslerne vil de indsamlede oplysninger straks blive slettet , medmindre der er lovmæssigt krav om opbevaring i en periode.
 

7. Videregivelse af oplysninger / Formålsbegrænsning
Vi videregiver kun personoplysninger til tredjepart, hvis dette er nødvendigt for opfyldelse af vores aftaleforpligtelser, særligt for afviklingen af en indgået kontrakt. En videregivelse af personoplysninger til tredjepart finder ikke sted ud over til de formål, som nævnes i forbindelse med aftalen og betalingen.
Når De stiller personoplysninger til rådighed for os i form af et udtrykkelig samtykke, anvendes de kun til det formål, som ligger til grund for samtykket, og som De har tilsluttet Dem inden da. Vi vil kun lagre Deres personoplysninger så længe, som det er nødvendigt for formålet med dataindsamlingen eller er påkrævet af loven. De kan til enhver tid tilbagekalde Deres samtykke.
Deres beskyttede oplysninger bliver behandlet jævnfør de lovmæssige bestemmelser. De kan hente information om de pågældende, gemte oplysninger på det ansvarshavende sted.
 

8. Statistisk vurdering af besøgene på denne hjemmeside
Vi indsamler, behandler og lagrer følgende oplysninger ved åbning af denne hjemmeside eller enkelte data herfra: IP adresse, hjemmesiden, som data blev indhentet fra, filens navn, dato og tidspunkt for hentning, overført datamængde samt bekræftelse af gennemførelsen af denne (såkaldt weblog). Disse adgangsdata vil vi udelukkende anvende i ikke-personlig form, til den kontinuerlige forbedring af vores hjemmeside og til statistiske formål.
Desuden behandler vi til statistiske formål antallet af afsendte e-mails
Herudover bruger vi til vurdering af besøgene på denne hjemmeside følgende plug ins og aktive script-indhold.

-       Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:
Indenfor området "Online-Marketing" samarbejder vi med firmaet, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter benævnt: Google), for at forstå, om en internetbruger er blevet opmærksom på vores hjemmeside via en Google annonce. Google anvender ''Cookies'', som gemmes på Deres computer, og som muliggør en analyse af brugen af hjemmesiden. Der bliver anbragt Cookies til den såkaldte "Conversion-Tracking", når De klikker på en Google annonce.. Disse Cookies taber deres gyldighed efter 30 dage og underkastes ikke den personlige identifikation. Ønsker De at deaktivere disse Cookies til "Conversion-Tracking", kan De indstille browseren, så Cookies fra domænet "googleadservices.com" blokeres. For at forhindre udarbejdelsen af Java Script Code fra Google, kan De installere en Java Script Blocker (z.B. www.noscript.net eller www.ghostery.com). Ønsker De at vide mere om metoderne eller om hvilke muligheder, De har for at forhindre, at Google bruger disse oplysninger, kan De klikke her: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de.

-       Google-Analytics:  
Websitet bruger Google Analytics, en Webanalysetjeneste hos Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende: Google). Google Analytics anvender diverse teknologier, bla. også de såkaldte 'Cookies', som gemmes på Deres computer og som muliggør en analyse af brugen af denne hjemmeside. Informationen, som er indsamlet med Google Analytics ved hjælp af Deres brug af denne hjemmeside, overføres til Googles servere, i givet fald som drives i lande udenfor medlemsstaterne af den Europæiske Union og i givet fald også udenfor de stater, som er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Deres IP adresse anonymiseres før overførslen med aktiveringen af IP anonymiseringen inde i Google Analytics Tracking Codes på denne hjemmeside. Denne hjemmeside bruger en Google Analytics Tracking Code, som er udvidet til gat._anonymizeIp(); for at muliggøre anonymiseret registrering af IP adresser (såkaldt IP masking). Under ledelse af denne hjemmesides administrator vil Google bruge disse oplysninger til at forbedre Deres besøg på hjemmesiden, sammensætte rapporter om aktiviteterne på hjemmesiden, samt overbringe information om brugen af tjenesteydelserne i forbindelse med hjemmesiden og internettet til administratoren af hjemmesiden. IP adressen, som overføres af Google Analytics fra Deres Browser, knyttes ikke sammen med andre oplysninger fra Google. De kan forhindre lagringen af Google-Cookies med en indstilling i Deres browser software. Vi henviser dog til, at De i givet fald ikke vil kunne bruge samtlige funktioner på denne hjemmeside i deres fulde omfang. De kan forhindre Google Cookies fremstillingen af oplysningerne om Deres brug af hjemmesiden (inklusiv Deres IP adresse), såvel som behandlingen af disse oplysninger ved at downloade og installere denne tilgængelige Browser Plugin på følgende link: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Principperne for sikkerhed og databeskyttelse hos Google Analytics kan De finde på  http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
 

9. Eksterne indhold og/eller behandling af data udenfor EU
På vores hjemmeside bruger vi aktivt Java Script indhold fra eksterne leverandører. Ved at åbne vores hjemmeside henter disse eksterne leverandører i givet fald personoplysninger om Deres besøg på vores hjemmeside. Herved er en behandling af data udenfor EU en mulighed. Dette kan De forhindre ved at installere en Java Script Blocker som for eksempel Browser Plugin 'NoScript' (www.noscript.net) eller deaktivere Java Script i Deres browser. Herved kan der opstå indskrænkninger i de hjemmesider, De besøger.
Vi anvender følgende:

-       Doubleclick:  
Vores website bruger DoubleClick, en tjeneste fra firmaet, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. DoubleClick bruges til at starte annoncer, når De besøger vores hjemmeside. DoubleClick bruger informationer (men ingen personoplysninger såsom Deres navn eller e-mailadresse) om Deres besøg på andre hjemmesider, så reklamer for produkter og tjenesteydelser kan indrettes så de interesserer Dem. Ønsker De at vide mere om metoderne eller om hvilke muligheder, De har for at forhindre, at Doubleclick bruger disse oplysninger, kan De klikke her: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

-       Gatorleads
På vores hjemmeside indsættes der Java Script Code fra virksomheden, CommuniGator, The Old Byre, Peper Harow, Godalming, Surrey, GU8 6BQ, UK (herefter benævnt:  Gatorleads). Når De starter Java Script i Deres browser, og ikke har installeret Java Script Blocker, vil Deres browser i givet fald overføre personoplysninger til Gatorleads. Yderligere oplysninger om dette kan De finde i erklæringen om databeskyttelse fra Gatorleads: https://www.communigator.co.uk/privacy-policy/. For at forhindre Java Script Code overførslen til Gatorleads kan De installere en Java Script Blocker (for eksempel www.noscript.net ellerwww.ghostery.com).

-       Google:
På vores hjemmeside indsættes der Java Script Code fra virksomheden, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter benævnt:  Google). Når De starter Java Script i Deres browser, og ikke har installeret Java Script Blocker, vil Deres browser i givet fald overføre personoplysninger til Google. For at forhindre Java Script Code overførslen til Google kan De installere en Jave Script Blocker på (z.B. www.noscript.net).

-       Google Video:
På vores hjemmeside indsættes der Java Script Code fra virksomheden, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (herefter benævnt:  Google Video). Når De starter Java Script i Deres browser, og ikke har installeret Java Script Blocker, vil Deres browser i givet fald overføre personoplysninger til Google Video. Yderligere oplysninger om dette kan De finde i erklæringen om databeskyttelse fra Google Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . For at forhindre Java Script Code overførslen til Google Video kan De installere en Java Script Blocker fra (z.B. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

-       Proofprint
På vores hjemmeside indsættes Java Script Code fra virksomheden, Proofpoint, Inc., 892 Ross Drive, Sunnyvale, CA 94089, USA (herefter benævnt: Proofprint). Når De starter Java Script i Deres browser, og ikke har installeret Java Script Blocker, vil Deres browser i givet fald overføre personoplysninger til Proofprint. Yderligere oplysninger om dette kan De finde i erklæringen om databeskyttelse fra Proofprint: https://www.proofpoint.com/de/privacy-policy. For at forhindre Java Script Code overførslen til Proofprint kan De installere en Java Script Blocker fra (z.B. www.noscript.net eller www.ghostery.com).

- Youtube:  
På vores hjemmeside indsættes Java Script Code fra virksomheden, YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (herefter benævnt Youtube). Vi bruger leverandøren, Youtube til at integrere video på vores hjemmeside. Når De starter Java Script i Deres browser, og ikke har installeret Java Script Blocker, vil Deres browser i givet fald overføre personoplysninger til Youtube. Yderligere oplysninger om dette kan De finde i erklæringen om databeskyttelse fra Youtube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). For at forhindre Java Script Code overførslen til Youtube kan De installere Java Script Blocker i(for eksempel www.noscript.net eller www.ghostery.com).
 

10. Underretning om anvendelsen af Cookies
På forskellige sider anvender vi Cookies for at gøre vores hjemmeside attraktiv og for at muliggøre bestemte funktioner. Ved såkaldte 'Cookies' drejer det sg om små tekstfiler, som Deres browser kan registrere på Deres computer. Registreringen af en Cookie fil kaldes også at gemme en Cookie. De kan selv indstille Deres browser efter eget ønske, så De bliver informeret om Cookies og kan beslutte, om det skal accepteres fra gang til gang, eller om Cookies grundlæggende skal accepteres eller udelukkes. Cookies kan anvendes til forskellige formål. For eksempel til at vide, om Deres PC allerede har haft forbindelse til en bestemt hjemmeside (permanente Cookies) eller til at gemme de senest besøgte hjemmesider (Sessionscookies). Vi bruger Cookies for at kunne give Dem en bedre brugeroplevelse på hjemmesiden. For at kunne bruge vores funktioner anbefaler vi Dem at acceptere Cookies i forbindelse med vores hjemmeside.
 

11. Datasikkerhed og databeskyttelse, kommunikation via e-mail
Deres personoplysninger beskyttes med tekniske og organisatoriske tiltag ved indsamlingen, lagringen og behandlingen, så de ikke er tilgængelige for tredjepart. Ved kommunikation via e-mail kan vi ikke levere en fuldstændig datasikkerhed, så ved information med et behov for høj fortrolighed anbefaler vi Dem at sende med almindelig post.
 

12. Automatisk arkivering af e-mails
Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vores mailsystem har en automatisk arkiveringsprocedure. I dette tilfælde arkiveres alle indgående og udgående e-mails digitalt og revisionssikkert på grund af skattelovgivningen (GoBD §§ 146, 147 AO) og den handelsretlige lovgivning. Lagringsperioden kan være op til 10 år. Ved yderligere spørgsmål om denne digitale arkivering bedes De venligst henvende Dem til vores ansvarlige person for databeskyttelse. Desuden henstiller vi også til, at De venligst kun sender os ansøgninger i PDF format. Som Zip filer (WinZip, WinRAR, 7Zip, etc.) Der lukkes ikke filer ind i vores sikkerhedssystemer. Vær venligst opmærksom på, at Deres ansøgning ikke overføres krypteret. Vi går ud fra, at vi også kan besvare Deres e-mails med ansøgning i ikke krypteret form. Hvis De ikke ønsker det, så lad os det venligst vide i Deres e-mail med ansøgningen. Vi tager på ingen måde ansvar for eventuel uberettiget tredjeparts indsigt i ansøgningen, der måtte finde sted som følge af ikke krypterede e-mails.   
 

13. Tilbagekald af samtykker - information om oplysninger og ændringsforslag Sletning & nedlukning af data
Jævnfør DSGVO, lovgivningen om behandling af personoplysninger samt de nationale forordninger har De ret til vederlagsfri information om Deres gemte data såvel som i givet fald Deres oplysninger slettes så, medmindre det er imod de lovmæssige bestemmelser. De kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som er givet til os. Ønsker om information, sletning og korrektion af deres data, samt også gerne ideer kan De til enhver tid sende til adressen for det ansvarshavende sted, som nævnes under punkt 1

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg
E-mail: info(at)mann-hummel.com   
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

Oprettet af: 
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de