Hvad leder du efter?
Vælg område, land og dit sprog

     

Fakta om luftforurening

Det kan virke som om, at der er en ny historie om luftforurening i nyhederne hver dag. Her er syv statistiker, som viser hvorfor det er vigtigt — og hvad du kan gøre ved det.

I november 2015 nåede luftforureningen i Shenyang et niveau, som var 56 gange højere end Verdenssundhedsorganisationens (WHO) grænseværdier for luftforurening1.

WHO mener, at det maksimale sikre niveau på PM2,5 — dvs. luftbårne partikler, som er mindre end 2,5 mikrometer i diameter — svarer til 25 µg/m³ over en periode på 24 timer og 10 µg/m³ om dagen i årsgennemsnit2. Så da forureningen i Shenyang i Kinas Liaoning-provins oversteg 1400 µg/m³ i slutningen af 2015, så var det 56 gange højere end WHO's daglige sikkerhedsgrænse. Sigtbarheden blev rapporteret at være blot 100 meter, og lokale hospitaler oplevede en tilstrømning i antallet af patienter med vejrtrækningsproblemer.

 

Luftforurening er skyld i 5,5 millioner dødsfald hvert år — den fjerdestørste dødsårsag på verdensplan.3

Projektet Global Burden of Disease (GBD) har fundet, at mere end 5,5 millioner mennesker angiveligt dør hvert år som resultat af luftforurening. Størstedelen af disse sker i Kina og Indien, hvor henholdsvis 1,6 millioner og 1,3 millioner mennesker dør på grund af dårlig luftkvalitet. Dette gør luftforurening til den fjerdestørste dødsårsag foran fedme, fejlernæring og stofmisbrug.

 

Reducering af PM2,5 vil være mere gavnligt for den forventede levealder end elimineringen af bilulykker og passiv rygning til sammen.

Et forskningsstudie, publiceret af den britisk regering, undersøgte effekten af luftforurening på den forventede levealder. Studiet fandt, at en eliminering af bilulykker ville forlænge levealderen med to måneder, mens udryddelse af passiv rygning ville medføre, at levealderen steg med to en halv måned. Men en 10 µg/m³ reducering — ikke eliminering — af PM2,5 ville forlænge den forventede levealder med syv en halv måned.

 

Et 3 dages besøg i Delhi, kostede USA's Præsident Obama seks timer af hans levealder4.

Under et statsbesøg i den indiske hovedstad i 2015, inhalerede Præsident Obama i 3 dage den harske luft, som beboerne må leve med hver dag. PM2,5-værdierne lå i gennemsnit mellem 76-85 µg/m³ under hans besøg, hvilket kan udregnes til, at Præsidentens levealder blev reduceret med to timer for hver dag, han befandt sig i byen.

 

The Great Smog kostede 4.000 Londonere livet i 1952.

I fire dage i december 1952 lagde en tyk smog sig over London. Indbyggere og kraftværker brændte en stigende mængde kul for at holde varmen i de kolde vinterdage. Og dette, kombineret med et højtryk, forårsagede, at kold, forurenet luft blev fanget under et lag af varm luft. Sigtbarhed styrtdykket til et par meter, og i ugerne efter hændelsen døde ca. 4.000 mennesker af forureningsrelaterede sygdomme. Dødeligheden forblev højere end normalt i flere måneder efterfølgende.

 

98,5 % af partiklerne i luften er mindre end 1 µm i diameter.

I dagene under The Great Smog var partiklerne i luften relativt grove. Men ændringer i brændstoffer og den måde, hvorpå vi omdanner dem til energi, har betydet, at mindre partikler har vundet frem, som de mest almindelige i vores atmosfære. Nu udgør partikler på mindre end 1 µm i diameter (PM1) over 98 % af partiklerne i luften omkring os i tal. Desværre er PM1 også meget mere skadelige end større partikler, da de kommer dybere ned i vores lunger og ind i blodbanerne i stedet for at blive fanget i næsen og halsen.

 

Vi bruger ca. 90 % af vores tid indendørs, hvor luftforureningen skønnes at være to til fem gange højere end udenfor.

Historisk set har vi ikke arbejdet indendørs, købt ind indendørs eller brugt vores fritid indendørs. Og vores rejsetid til disse steder brugte vi heller ikke lukket inde i et køretøj. Nu tilbringer vi ca. 90 % af vores tid indendørs. Og det er netop her luftforureningen er værst — mellem to og fem gange højere end de forureningsniveauer vi finder udendørs.

Hvad kan du gøre?

Mens det er svært at forsvare sig mod luftforurening udendørs, så kan de rette luftfiltre beskytte beboere i bygninger mod den fare luftbårne partikler udgør. Så det er vigtigt at vælge et filter, der kan hamle op med det omfang af forurening, som det vil komme op imod. Det betyder, at du skal kigge på PM-værdierne i dine omgivelser og sammenligne det med filterets præstation. Men det er vigtigt ikke at overdrive filtreringseffektiviteten. Hvis du vælger et filter, der giver mere filtreringseffektivitet end du virkelig har brug for, risikerer du at kvæle luftstrømmen og hæve energiforbruget i hele dit varme-, ventilations- og klimaanlæg.

1 Airpocalypse now: Kinas forurening når rekordniveau, The Guardian, 9. november 2015
www.theguardian.com/world/2015/nov/09/airpocalypse-now-china-pollution-reaching-record-levels

2 WHO luftkvalitetsstandarder for partikler, ozon, nitrogendioxid og svovldioxid, Verdenssundhedsorganisationen, 2005  http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69477/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_eng.pdf;jsessionid=D94F44E69E7427A87B465F7C1651A2E7?sequence=1

3 Forurenet luft forårsager 5,5 millioner dødsfald om året siger ny forskning, BBC, 13. februar 2016
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-35568249

4 Mr. President, Verdens værste luft er ved at tage 6 timer af dit liv, Bloomberg, 26. januar 2015
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-26/mr-president-world-s-worst-air-is-taking-6-hours-off-your-life