Etkililik kanıtı

HEPA filtrelere sahip OurAir Hava Temizleme Cihazlarıyla enfeksiyon riskinin azaltılması

Bilimsel Olarak Kanıtlanmış Etkililik 

Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılmış olan çalışmalar, OurAir TK 850 ve OurAir SQ 2500 cihazlarının etkili olduklarını teyit ediyor. 

Artık koronavirüsün (COVID-19) genel olarak havadaki aerosoller yoluyla yayıldığını biliyoruz. Aerosoller, soluk alıp verirken veya konuşurken havaya saçtığımız minik damlacıklardır ve bunlar bütün odaya yayılabilirler. Havadaki virüslerin konsantrasyonunu azaltmak için, ya havayı değiştirmek ya da temizlemek gerekir. Etkili havalandırmanın mümkün olmadığı yerlerde, virüssavar hava temizleme cihazları devreye girer. Peki bunlar gerçekten ne kadar etkili? Aerosol düzeylerinin azaltılmasına yardımcı oluyorlar mı?

KIT (Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü), OurAir TK 850 ve OurAir SQ 2500 oda havası temizleme cihazlarının odadaki parçacık sayısını önemli ölçüde azalttıklarını ve böylece enfeksiyon riskinin azaltılmasına katkıda bulunduklarını kanıtlayan bazı araştırmalar yaptılar. Bilimsel çalışmalarla ilgili ek bilgileri okuyun.

Bir KIT Araştırması: OurAir TK 850 ile Aerosol Düzeylerinin Azaltılması

"Kapalı bir iç mekânda (seminer odası) OurAir SQ 2500’nin kullanımının ortam havasındaki parçacık konsantrasyonu üzerindeki etkisi” isimli araştırma çalışması:

  • OurAir SQ 2500 hava temizleme cihazının kullanılması, kısa bir süre içinde aerosol yükünün önemli ölçüde azalmasıyla sonuçlandı (4 dakika sonra %50, 15 dakika sonra %90)
  • Hava değişim oranı (=filtre oranı) üzerinde doğrudan etkiye sahip olan hava akış oranı, azalma hızı ve havanın etkililiği bakımından belirleyici bir faktördür.

KIT-Araştırması: Kapalı bir iç mekan ortamında OurAirSQ 2500&nin kullanımının ortam havasındaki parçacık konsantrasyonu üzerindeki etkisi”

Simülasyon yoluyla etkililiğin artırılması 

Oda havası temizleme cihazının ekliliği, bir başka deyişle, bir hava temizleme cihazının odadaki aerosolleri azaltıyor olması bir şey; bunu ne kadar çabuk yaptığı başka bir şey. KIT Karlsruhe çalışmalarında, etkililiğin onaylanmasının yanısıra, diğer şeylere ek olarak hava temizleme cihazının konumlandırılması da aerosollerin konsantrasyonunun (dolayısıyla enfeksiyon riskinin) ne kadar çabuk azaldığının belirlenmesinde çok önemli olduğu kanıtlanmıştır.

Optimum düzenleme yapıldığında, aerosol azalma hızı önemli ölçüde artırılabiliyor, hatta bazı durumlarda iki katına çıkabiliyor. En gelişmiş şirket içi simülasyon yöntemlerinden ve sahadaki uzun senelere dayanan tecrübemizden yararlanarak, hava temizleme cihazları satın alınıp monte edilmeden önce bile bu cihazların optimum sayısını ve konumunu belirleyebiliyoruz.

Simülasyon ve Etkililiğin Doğrulanması


HEPA H14 filtreli portatif virüssavar hava temizleme cihazları