Ne arıyorsun?
Lütfen bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin

    

Hava temizleyiciler ne işe yarar

Filtrenin bir tarafından kirli hava girer, diğer tarafından temiz hava çıkar. Havanın nerede temizlendiği, HVAC hava filtreleme sisteminin dört temel mekanizmasıyla açıklanabilir.
 

Eylemsizlik dolgunluğu 

Büyük, yüksek yoğunluğa sahip parçacıklar genellikle eylemsizlik doygunluğu yoluyla yakalanırlar. Hava elyaf malzemesinin içinde yol alırken, elyafların etrafından geçer. Fakat eylemsizlik nedeniyle parçacık hava akışından ayrılır ve elyafa çarpar.

Yakalama

Tutma orta boyutlu parçacıkları yakalar. Bu parçacıklar eylemsizliğe sahip olmayacak kadar küçüktürler. Hava akış yolunu takip etmesinin nedeni budur. Eğer parçacık elyafla temas ederse, malzemeye yapışır ve yakalanır.

Dağıtma 

En küçük parçacıklar dağıtma yoluyla yakalanırlar. Minik parçacıklar, bir gaz molekülüne benzer şekilde düzensiz yollar izlerler. Bu durum Brownian Hareket olarak bilinir ve hava akış hatlarını takip etmez. Bu daha büyü hareket, parçacığın filtre elyafına çarpması ihtimalini artırır.

Elektrostatik çekim 

Elektrostatik çekim genellikle bir sentetik filtre malzemesine sahip filtrelerde olur. Parçacıklar hava akış yolunu izlerler, fakat parçacık yakınlaştığında bir elektrostatik kuvvet parçacığı içeri çeker. Parçacık filtreleme malzemesi tabakasına çarpar ve filtrede tutulur.

Bir hava filtresi ortamı nasıl çalışır?

Ivanka Poljak, medya mühendisliği ve geliştirme konusunda uzmanlaşmış MANN+HUMMEL Ar-Ge topluluğunun bir üyesidir. Filtrasyonun  nasıl çalıştığını anlamamız için mekanizmaları açıklayacak.