Bewezen doeltreffendheid

Het risico op besmetting verkleinen met onze OurAir-luchtreinigers met HEPA-filters

Flere undersøgelser foretaget af Karlsruhe Institute of Technology bekræfter  af og

Meerdere onderzoeken van het Karlsruhe Institute of Technology bevestigen de effectiviteit van de OurAir TK 850 en de OurAir SQ 2500

Het is nu bekend dat het coronavirus (COVID-19) wordt hoofdzakelijk verspreid door aerosolen in de lucht. Aerosolen zijn erg kleine druppeltjes die worden uitgestoten in de omgevingslucht door ademen en spreken, en die zich vervolgens door de kamer kunnen verspreiden. Om de concentratie virussen in de lucht te verminderen is het noodzakelijk om de lucht te verversen of te zuiveren. Wanneer effectieve ventilatie niet mogelijk is, zijn antivirale luchtreinigers de uitgelezen optie. Maar hoe effectief zijn deze werkelijk? Helpen ze om de mate aan aerosolen terug te dringen?

Het KIT (Karlsruhe Institute of Technology) heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd, die bevestigden dat onze kamerluchtreinigers OurAir TK 850 en OurAir SQ 2500 aanzienlijk de hoeveelheid deeltjes in de kamer verkleinen en daarmee bijdragen aan het verkleinen van het risico op infectie. Lees meer over de wetenschappelijke onderzoeken.

og rumluftrenserne reducerer antallet af partikler i rummet markant og derfor bidrager til at reducere risikoen for infektion. Læs mere om de 

Een pagina van het KIT-onderzoek: Verlaging van de hoeveelheid aerosolen met de OurAir TK 850

Het onderzoek "Impact of OurAir SQ 2500 operation on ambient air particle concentration in a closed indoor environment - seminar room" ("Impact van de uitwerking van OurAir SQ 2500 op de concentratie deeltjes in de omgevingslucht in een gesloten omgeving - seminarruimte") leidde tot twee belangrijke conclusies:

  • Het gebruik van de OurAir SQ 2500-luchtreiniger zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de aerosolenbelasting binnen een korte periode (na 4 minuten al 50%, na 15 minuten 90%)
  • Het luchtdebiet, dat een direct effect heeft op de ventilatiesnelheid (=filtersnelheid) is doorslaggevend voor de snelheid van de vermindering en voor de effectiviteit van de luchtreiniger

KIT-onderzoek: Impact van de uitwerking van OurAir SQ 2500 op de concentratie deeltjes in de omgevingslucht in een gesloten omgeving

Vergrote effectiviteit door simulatie

De effectiviteit van de kamerluchtreiniger, d.w.z. dat een luchtreiniger de hoeveelheid aerosolen in de lucht verlaagt, is één ding. Hoe snel dit gebeurt is iets anders. Naast het bevestigen van de effectiviteit, hebben de onderzoeken van de KIT Karlsruhe ook bewezen dat de plaatsing van de luchtreiniger naast andere zaken van het uiterste belang is in het bepalen hoe snel de concentratie aerosolen - en daarmee het risico op besmetting - wordt teruggedrongen.

Met een optimale installatie kan de snelheid van het verminderen van aerosolen aanzienlijk worden vergroot, in sommige gevallen zelfs verdubbeld. Met behulp van de nieuwste in-house simulatiemethoden en onze vele jaren aan deskundigheid in dit vak, kunnen we het optimale aantal en de positionering van de luchtfilters bepalen al voordat ze gekocht en geïnstalleerd zijn.

Simulatie en bevestiging van efficiëntie


Mobiele antivirale luchtreinigers met HEPA H14-filters