Privacybeleid

Privacybeleid

Wij danken u voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens zijn individuele details over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een rechtskundige of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals de naam uit het burgerlijk bestand, adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Aangezien deze gegevens speciale bescherming genieten, worden ze alleen door ons verzameld voor zover technisch noodzakelijk. Hieronder beschrijven we welke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze wordt gebruikt.

Wij houden ons betreffende de verwerking aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) en de bijbehorende nationale voorschriften. We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het verwerken van aanvragen en mogelijk voor het afhandelen van bestellingen / contracten verzamelen, verwerken en opslaan. Alleen als u tevoren uw toestemming specifiek hebt gegeven, zullen uw gegevens ook worden gebruikt voor andere doeleinden die nauwkeurig in de toestemming zijn omschreven, bijvoorbeeld voor informatie over aanbiedingen per nieuwsbrief, etc.

 

1. Naam en adres van de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke in de zin van de basisverordening voor gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:
MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg
E-mail: info(at)mann-hummel.com   
Fax: +49 (0) 7141 98-2545
 

2. Naam en adres van de gemachtigde betreffende gegevensbescherming

De verantwoordelijke gemachtigde betreffende gegevensbescherming is:

Jörg Altmann
Adres: MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG,
Schwieberdinger Straße 126,
71636 Ludwigsburg

 

3. Doeleinden van gegevensverwerking en rechtsgrondslag

De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats voor de volgende doeleinden op basis van de onderstaande wettelijke grondslagen:

  • Communicatie en gegevensuitwisseling volgens art. 6 paragraaf 1 lid a), b), c), f) GDPR
  • Profilering volgens art. 6 paragraaf 1 lid a) en f) GDPR
  • Zorg dragen voor de goede werking van een gegevensverwerkingssysteem volgens
    Art. 6 paragraaf 1 lid c) en f) GDPR

 

4. Gegevensverwijdering en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Bovendien kan een dergelijke opslag plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin voorziet in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats als een door de genoemde normen voorgeschreven bewaartermijn vervalt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of de uitvoering van het contract.

 

5. Anoniem / gebruik van de website met een pseudoniem
U kunt onze website in principe bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.
Anonieme gebruiksgegevens verwijzen niet vanaf het begin naar een geïdentificeerde of identificeerbare persoon of worden vervolgens op een zodanige manier anoniem gehouden dat er geen of geen verdere identificatie van de persoon kan plaatsvinden.
Gebruiksgegevens met een pseudoniem worden niet samengevoegd met de gegevens van de met het pseudoniem verbonden persoon. Een aanmaak van pseudonieme gebruiksprofielen vindt niet plaats.
 

6. Speciale kenmerken van de website
Onze site biedt u verschillende functies die wij gebruiken voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens. Hieronder leggen wij uit wat er met deze gegevens gebeurt:

-       Terugbelservice
De via ons formulier voor callback-service opgeslagen gegevens worden alleen gebruikt voor het verwerken van terugbelverzoeken die via het formulier zijn ontvangen. Na verwerking van het verzoek worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij er legale opslagperioden zijn.

-       Contactformulieren:
De gegevens die via onze contactformulieren worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het verwerken van aanvragen die via de contactformulieren zijn ontvangen. Nadat de vragen zijn verwerkt, worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij er legale opslagperioden bestaan.
 

7. Gegevensoverdracht / doelbinding
Wij geven alleen persoonlijke gegevens door aan derden, voor zover dit voor ons noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen, in het bijzonder voor de uitvoering van een afgesloten contract. Een overdracht van persoonlijke gegevens aan derden zal niet plaatsvinden, behalve voor doeleinden van contract- en betalingsverwerking.
Als u ons persoonlijke informatie verstrekt in de context van een uitdrukkelijke toestemming, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor de toestemming is verleend en waarvoor u uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. We slaan uw persoonlijke gegevens alleen op voor zolang dit nodig of wettelijk vereist is voor het beoogde doel van de gegevensverzameling. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.
Uw legitieme belangen zullen in overeenstemming met de wet in aanmerking worden genomen. U kunt bij het verantwoordelijke instantie informatie opvragen over de opgeslagen gegevens die op u betrekking hebben.
 

8. Statistische evaluatie van bezoeken aan deze website
We verzamelen, verwerken en bewaren bij het gebruik van deze website of individuele bestanden op de website de volgende gegevens: IP-adres, webpagina waaruit het bestand is gehaald, naam van het bestand, datum en tijd van het gebruik, hoeveelheid overgedragen gegevens en bericht over het succes van het gebruik (het zogenaamde weblog). We gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.
We verwerken ook het aantal e-mails dat vanuit een land wordt verzonden voor statistische doeleinden.
Daarnaast gebruiken we de volgende plug-ins en actieve scriptinhoud om bezoeken aan deze website te evalueren:

-       Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:
Wij werken op het gebied van "Online Marketing" met Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hieronder:
 „Google“) om te zien of een internetgebruiker via een Google-advertentie op de hoogte is van onze website. Google gebruikt '' cookies '' die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De cookies voor het zogenaamde "Conversion-Tracking" worden geplaatst wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google.
 Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u deze cookies voor het "Conversion-Tracking" wilt uitschakelen, kunt u uw browser zodanig instellen dat cookies uit het domein "googleadservices.com" worden geblokkeerd. Als u de uitvoering van Java-scriptcode door Google als geheel wilt voorkomen, kunt u een Java-scriptblokker installeren (bijv. www.noscript.netof www.ghostery.com). Als u meer wilt weten over deze methoden, of als u wilt weten wat u kunt doen om te voorkomen dat deze informatie door Google wordt gebruikt, klikt u hier: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=de.

-       Google-Analytics:  
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hieronder: „Google“). Google Analytics maakt gebruik van verschillende technieken, waaronder zogenaamde 'cookies' die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van deze website door bezoekers mogelijk maken. De informatie die Google Analytics verzamelt met betrekking tot uw gebruik van deze website wordt overgedragen aan de servers van Google, die kunnen worden gebruikt in landen buiten de lidstaten van de Europese Unie en, indien van toepassing, buiten de lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Door IP-anonimisering te activeren in de Google Analytics-Trackingcode van deze website, wordt uw IP-adres voorafgaand aan verzending anoniem gemaakt door Google. Deze website maakt gebruik van een Google Analytics-Trackingcode die door de operator gat._anonymizeIp () is uitgebreid om alleen een anonieme verzameling IP-adressen toe te staan ​​(zogenaamde IP-masking). Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te verstrekken. De in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt de opslag van Google-cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt via de onderstaande link ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Download en installeer de beschikbare browser-plug-in. Het beveiligings- en privacybeleid van Google Analytics is te vinden op http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
 

9. Externe inhoud en / of verwerking van gegevens buiten de EU
Op onze website gebruiken wij actieve Java-scriptinhoud van externe providers. Door onze website te bezoeken, kunnen deze externe providers persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website ontvangen. Dit maakt verwerking van gegevens buiten de EU mogelijk. U kunt dit voorkomen door een Java-scriptblokker te gebruiken zoals bijvoorbeeld door het installeren van de browser plug-in 'NoScript' ( www.noscript.net) of schakel het Java-script uit in uw browser.  Dit kan leiden tot functionele beperkingen voor websites die u bezoekt.
Meer in het bijzonder gebruiken we:

-       DoubleClick:  
Onze website maakt gebruik van DoubleClick, een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. DoubleClick wordt gebruikt om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. DoubleClick gebruikt informatie (maar geen persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam of e-mailadres) over uw bezoeken aan deze en andere sites om advertenties weer te geven voor producten en services die u interesseren. Als u meer wilt weten over deze methoden of als u wilt weten wat u kunt doen om te voorkomen dat DoubleClick deze informatie gebruikt, klikt u hier: http://www.google.de/policies/technologies/ads/.

-       Gatorleads
Op onze site wordt Java-scriptcode door het bedrijf CommuniGator, The Old Byre, Peper Harow, Godalming, Surrey, GU8 6BQ, UK (hieronder „Gatorleads“) gedownload. Als u Java-script in uw browser hebt ingeschakeld en geen Java-scriptblokker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke informatie naar Gatorleads verzenden. Zie voor meer informatie over het privacybeleid van Gatorleads:https://www.communigator.co.uk/privacy-policy/. Om te voorkomen dat de Java-scriptcode van Gatorleads volledig wordt uitgevoerd, kunt u een Java-scriptblokker installeren (b.v. www.noscript.net of www.ghostery.com).

-       Google:
Op onze site wordt de Java-scriptcode van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (Hieronder „Google“) gedownload. Als u Java-script in uw browser hebt geactiveerd en geen Java-scriptblokker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens aan Google doorgeven. Indien u de uitvoering van Java-scriptcode door Google geheel wilt voorkomen, kunt u een Java-scriptblokker installeren (b.v. www.noscript.net).

-       Google Video:
Op onze site wordt de Java-scriptcode van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (Hieronder „Google Video“) gedownload. Als u Java-script in uw browser hebt ingeschakeld en geen Java-scriptblokker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke informatie naar Google Video verzenden. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Google Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . Om te voorkomen dat de Java-scriptcode van Google Video volledig wordt uitgevoerd, kunt u een Java-scriptblokker installeren (b.v. www.noscript.net of www.ghostery.com).

-       Proofprint
Op onze site staat de Java-scriptcode van het bedrijf Proofprint, Inc., 892 Ross Drive, Sunnyvale, CA 94089, VS (hieronder: „Proofprint“) gedownload. Als u Java-script in uw browser hebt geactiveerd en geen Java-scriptblokker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Proofprint. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Proofprint: https://www.proofpoint.com/de/privacy-policy. Om te voorkomen dat de Java-scriptcode van Proofprint volledig wordt uitgevoerd, kunt u een Java-scriptblokker installeren (b.v. www.noscript.net of www.ghostery.com).

- YouTube:  
Op onze site wordt de Java-scriptcode van YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS (hierna „Youtube“) gedownload. We gebruiken de YouTube-aanbieder om video's te koppelen aan onze website. Als u Java-script in uw browser hebt geactiveerd en geen Java-scriptblokker hebt geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens aan YouTube doorgeven. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van YouTube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Om de uitvoering van Java-scriptcode van YouTube geheel te voorkomen, kunt u een Java-scriptblokker installeren (bijv. www.noscript.net of www.ghostery.com).
 

10. Informatie over het gebruik van cookies
We gebruiken cookies op verschillende pagina's om het bezoeken van onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. In de zogenaamde 'Cookies' zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Het proces van het archiveren van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie inschakelen' genoemd. U kunt uw eigen browser instellen op basis van uw voorkeuren, zodat u op de hoogte bent van het inschakelen van cookies, van geval tot geval beslist over de acceptatie of acceptatie van cookies in principe aanvaardt of in principe uitsluit. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, b.v. als herinnering dat uw pc ooit een verbinding met een website heeft gehad (permanente cookies) of om onlangs bekeken aanbiedingen (sessiecookies) op te slaan. Wij gebruiken cookies om u een verbeterde gebruikerservaring te bieden. Om te profiteren van deze gebruikerservaring, raden we u aan cookies voor onze website te accepteren.
 

11. Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie per e-mail
Uw persoonlijke gegevens worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen zoals het verzamelen, opslaan en verwerken zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij communicatie via e-mail kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen. Daarom raden we u aan ons informatie per post met hoge vertrouwelijkheidsvereisten te sturen.
 

12. Automatische e-mailarchivering
We wijzen er nadrukkelijk op dat ons mailsysteem een geautomatiseerd archiveringsproces kent. In dit geval zijn in principe alle inkomende en uitgaande e-mails om redenen van belastingwetgeving (GoBD §§ 146, 147 AO) en handelsrecht digitaal en audit-veilig gearchiveerd. De opslagperiode kan oplopen tot 10 jaar. Neem voor meer vragen over deze digitale archivering contact op met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. Bovendien willen we u erop wijzen dat u ons alleen documenten in PDF-bestandsformaat moet sturen. Zipped (WinZip, WinRAR, 7Zip, etc.) Bestanden zijn niet toegestaan via onze beveiligingssystemen. Houd er rekening mee dat uw documenten niet gecodeerd worden doorgestuurd. We gaan ervan uit dat we uw mails ook ongecodeerd kunnen beantwoorden. Als u dit niet wilt, kunt u ons een opmerking sturen in uw e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongeautoriseerde toegang tot documenten van derden tijdens het verzenden van ongecodeerde e-mails.   
 

13. Intrekking van toestemming - gegevens en wijzigingsverzoeken Verwijdering en blokkering van gegevens
In overeenstemming met de bepalingen van de AVG en de nationale regelgeving hebt u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of te verwijderen. Uw gegevens worden dan verwijderd, indien dit niet in strijd is met de wettelijke voorschriften. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Informatie-, verwijderings- en correctieverzoeken met betrekking tot uw gegevens en eventuele suggesties kunt u altijd aan het onder punt 1 vermelde adres van de verantwoordelijke instantie zenden:

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg
E-mail: info(at)mann-hummel.com   
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

Gemaakt door: 
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de