Privacybeleid

Privacyverklaring

We danken u voor uw bezoek aan onze website airfiltration.mann-hummel.com/de en het belang dat u stelt in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens zijn informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze omvatten bijvoorbeeld de burgerlijke naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die kunnen worden gerelateerd aan een persoon.
Aangezien persoonlijke gegevens speciale rechtsbescherming genieten, worden ze alleen door ons verzameld voor zover dit noodzakelijk is voor de ter beschikking stelling van onze website en de levering van onze diensten. Hieronder beschrijven we welke persoonlijke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe we deze gebruiken.
Onze gegevensbeschermingspraktijken voldoen aan de wettelijke voorschriften, met name die van de federale gegevensbeschermingswet (BDSG), de Telemediawet (TMG) en de EU-verordening gegevensbescherming (DSGVO). Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, verwerken en opslaan, voor zover dit noodzakelijk is voor de functionele levering van deze website en onze inhoud en diensten, alsook voor de verwerking van vragen en, indien nodig, voor de verwerking van bestellingen / contracten, maar alleen voor zover dit rechtsmatig vereist is in overeenstemming met  Art. 6 par. 1 blz. 1 lid f DSGVO of een andere vergunning. Alleen indien u eerder uw toestemming afzonderlijk hebt gegeven, zullen uw gegevens ook worden gebruikt voor gedetailleerdere, toestemmingsspecifieke doeleinden, bijvoorbeeld voor het verzenden van advertentie-informatie per nieuwsbrief.

1. Verantwoordelijk zoals vermeld in Art. 4 nr. 7 DSGVO

De verantwoordelijke instantie in de zin van de DSGVO en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsvoorschriften, is:

Mann + Hummel GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg

E-mail: info@mann-hummel.com
Tel.: +49 (0) 7141 98-0
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

2. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens:

data.protection(at)mann-hummel.com

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg/ Deutschland

3. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie over het computersysteem van de contactzoekende computer. De volgende gegevens worden hier verzameld:

Omvang van de verwerking van de gegevens

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van het ontvangende apparaat
(3) Het IP-adres van het ontvangende apparaat
(4) Datum en tijd van toegang
(5) Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website zijn geopend.
(6) Websites waarvan het systeem van de gebruiker onze website bereikte (Referrer Tracking)

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker vindt niet plaats, zodat er geen identificatie van individuele bezoekers van de site plaatsvindt.

 • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
  Art. 6 par.1 lid f DSGVO (legitiem belang). Ons legitieme belang is ervoor te zorgen dat het hieronder beschreven doel wordt bereikt.
 • Doel van de gegevensverwerking
  Het loggen gebeurt om de compatibiliteit van onze website voor alle bezoekers te behouden, voor het voorkomen van misbruik en het verhelpen van storingen. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van de computer op te slaan om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op fouten in de weergave, aanvallen op onze IT-systemen en / of fouten in de functionaliteit van onze website. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en over het algemeen de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.
 • Duur van opslag
  Het verwijderen van de bovengenoemde technische gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar niet later dan 3 maanden na inzamelen via onze website.
 • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
  De mogelijkheden tot aantekening van bezwaar en annulering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.     

4. Speciale kenmerken van onze website

Onze website biedt u verschillende functies, waarbij uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hieronder leggen we uit wat er met uw gegevens gebeurt:

 • Terugbelservice
  • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
   De u betreffende gegevens die in ons terugbelformulier zijn ingevoerd.
  • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
   Art. 6 par.1 lid a DSGVO (stilzwijgende toestemming)
  • Doel van de gegevensverwerking
   Voorziening en toepassing van de terugbelservice, uitvoering van het verzoek tot terugbellen.
  • Duur van opslag
   Het verwijderen van de gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerking van verzoek tot terugbellen.
  • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
   De mogelijkheden tot aantekening van bezwaar en annulering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.     
 • Contactformulier(en):
  • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
   De u betreffende gegevens ingevoerd in onze contactformulieren.
  • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
   Art. 6 par.1 lid a DSGVO (stilzwijgende toestemming)
  • Doel van de gegevensverwerking
   De via ons contactformulier of via onze contactformulieren opgenomen gegevens, worden alleen gebruikt voor de verwerking van het specifieke contactverzoek dat via het contactformulier wordt ontvangen.
  • Duur van opslag
   Na het verwerken van uw verzoek worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover er geen wettelijke opslagperioden bestaan.
  • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
   De mogelijkheden tot aantekening van bezwaar en annulering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.     

5. Statistische evaluatie van bezoeken aan deze website - Webtracker

We verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens tijdens het bezoeken van deze website of individuele bestanden van de website: IP-adres, webpagina waaruit het bestand is ingezameld, naam van het bestand, datum en tijd van inzamelen, hoeveelheid overgedragen gegevens en melding over het succes van het inzamelen (het zogenaamde weblog). We gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.
We gebruiken ook de volgende webtracker om de bezoeken aan deze website te evalueren:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing

Op onze site gebruiken we de webtracking-service van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing gebruikt in het kader van webtracking cookies, die op uw computer worden opgeslagen en biedt een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag (de zogenaamde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de trackingservice van Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing om onze internetaanbod constant te optimaliseren en toegankelijker te maken. In het kader van het gebruik van onze website worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, verzonden naar servers van het bedrijf Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing en opgeslagen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS, verwerkt en opgeslagen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid a DSGVO. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-US Privacy Shield-overeenkomst (vgl. https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing Privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://policies.google.com/privacy. U kunt de inzameling en overdracht van persoonlijke gegevens (bijv. uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser uit te schakelen, een Script Blocker in uw browser te installeren (deze is bijvoorbeeld te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com ) of activeer de "Do Not Track" -instelling van uw browser.

 • Google Analytics
  • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
   Op onze site gebruiken we de webtracking-service van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Google-Analytics). Google Analytics gebruikt in het kader van webtracking cookies, die op uw computer worden opgeslagen en biedt een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag (de zogenaamde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de tracking-service van Google Analytics om onze website constant te optimaliseren en toegankelijker te maken. In het kader van het gebruik van onze website worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, verzonden naar servers van het bedrijf Google Ireland Limited en opgeslagen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS, verwerkt en opgeslagen.
   De EU-Commissie heeft bepaald dat een adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS kan bestaan als het gegevensverwerkingsbedrijf zich heeft aangemeld bij de US-EU Privacy Shield-overeenkomst en dat de gegevensuitvoer naar de VS op deze manier is toegestaan. Door IP-anonimisering te activeren in de Google Analytics-trackingcode van deze website, wordt uw IP-adres voorafgaand aan verzending geanonimiseerd door Google Analytics. Deze website gebruikt een Google Analytics-trackingcode welke werd uitgebreid met gat._anonymizeIp (); om alleen een anonieme verzameling IP-adressen toe te staan (zogenaamde IP-masking).
  • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
   Art. 6 par.1 lid a DSGVO (Toestemming), hetzij wanneer u zich registreert bij Google (een Google-account openen en de privacymeldingen die hier worden geïmplementeerd accepteren) of, als u zich niet bij Google hebt geregistreerd, door uitdrukkelijk akkoord te gaan met het openen van onze pagina.
  • Doel van de gegevensverwerking
   Naar onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google Ireland Limited.
  • Duur van opslag
   Google slaat zo lang als nodig is de gegevens die relevant zijn voor het aanbieden van webtracking op om aan de gevraagde webservice te voldoen. Het verzamelen en opslaan van gegevens vindt op anonieme wijze plaats. Voor zover er een persoonlijke referentie zou moeten zijn, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover ze niet onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen. In elk geval vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de opslagverplichting.
  • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
   U kunt de inzameling en overdracht van persoonlijke gegevens overbrengen naar Google (bijv. Uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser uit te schakelen, een Script Blocker in uw browser te installeren (deze is bijvoorbeeld te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com) of door de "Do Not Track" -instelling van uw browser te activeren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google via de onderstaande link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) om de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Het beveiligings- en privacybeleid van Google Analytics is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

6. Integratie van externe webdiensten en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website gebruiken we actieve Java Script-inhoud van externe providers, zogenaamde webservices. Door onze website te bezoeken, kunnen deze externe providers persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website ontvangen. Dit kan betrekking hebben op de verwerking van gegevens buiten de EU. U kunt dit voorkomen door een Java Script-blokker zoals bijv. de browser plug-in 'NoScript' (www.noscript.net ) te installeren of door Java Script in uw browser uit te schakelen. Dit kan leiden tot functionele beperkingen betreffende websites die u bezoekt.
We gebruiken de volgende externe webservices:

 • Doubleclick

Onze website biedt een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Doubleclick). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens verzenden naar Doubleclick. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. Doubleclick is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (vgl. https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het Privacybeleid van Doubleclick voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Doubleclick voorkomen door de implementatie van Script Code in uw browser uit te schakelen of een Script Blocker in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • Gatorleads

Onze website biedt een webservice van CommuniGator Ltd., The Old Byre, Peper Harow, GU86BQ Godalming(hierna: Gatorleads). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Gatorleads. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het privacybeleid van Gatorleads op https://www.communigator.co.uk/privacy-policy/ voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens. U kunt het inzamelen en verwerken van uw gegevens door Gatorleads voorkomen door de uitvoering van Script Code in uw browser uit te schakelen of een Script-Blocker in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • Google

Onze website biedt een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Google). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens aan Google overdragen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. Google is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (vgl. https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van de Script-Code in uw browser uit te schakelen of een Script-Blocker in uw browser te installeren (deze is bijvoorbeeld te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • Google Video

Onze website biedt een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Google Video). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overdragen aan Google Video. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. Google Video is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-US Privacy Shield-overeenkomst (vgl. https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het privacybeleid van Google Video voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google Video voorkomen door de uitvoering van de Script Code in uw browser uit te schakelen of door een Script Blocker in uw browser te installeren www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • Proofprint

Onze website biedt een webservice van Proofpoint, Inc., 892 Ross Drive, 94089 Sunnyvale (hierna: Proofprint). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Proofprint. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. Proofprint is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (vgl. https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het privacybeleid van Proofprint voor meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens: https://www.proofpoint.com/us/privacy-policy . U kunt voorkomen dat Proofprint uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van Script Code in uw browser uit te schakelen of een Script Blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld bij www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • Youtube

Onze website biedt een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Youtube). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar YouTube overbrengen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. YouTube is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst  (vgl. https://www.privacyshield.gov/list ). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in het YouTube-privacybeleid: https://policies.google.com/privacy. U kunt het inzamelen en verwerken van uw gegevens door YouTube voorkomen door de uitvoering van Script Code in uw browser uit te schakelen of een Script Blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijvoorbeeld vinden bij www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • website-check.de

Op onze website wordt een webservice van het bedrijf Website Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE (hierna: website-check.de) aangeboden. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan website-check.de. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO (legitiem belang). Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Verdere informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens is te vinden in het privacybeleid van website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . U kunt het inzamelen en verwerken van uw gegevens door website-check.de voorkomen door de uitvoering van Script Code in uw browser uit te schakelen of een Script Blocker in uw browser te installeren (dit kunt u bijvoorbeeld vinden bij www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • Facebook Conversion Tracking Pixel

Wij maken gebruik van de dienst Custom Audiences van Facebook Inc. als onderdeel van onze op gebruik gebaseerde online reclame. (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VSA of Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland). Hiertoe definiëren wij op basis van bepaalde kenmerken in de Facebook-advertentiebeheerder doelgroepen van gebruikers, die vervolgens binnen het Facebook-netwerk advertenties te zien krijgen. Gebruikers worden door Facebook geselecteerd op basis van de profielinformatie die zij verstrekken en andere gegevens die zij via hun Facebook-gebruik verstrekken. Als een gebruiker op een advertentie klikt en vervolgens op onze website terechtkomt, wordt Facebook via de Facebook-pixel die op onze website is ingebouwd, geïnformeerd dat de gebruiker op de reclamebanner heeft geklikt.

In principe wordt een niet-omkeerbaar en niet-persoonlijk controlecijfer (hashwaarde) van uw gebruiksgegevens gegenereerd, die voor analyse- en marketingdoeleinden aan Facebook wordt doorgestuurd. Daarbij wordt een Facebook-cookie geplaatst. Hiermee wordt informatie verzameld over uw activiteiten op onze website (bijv. surfgedrag, bezochte subpagina's, enz.). Uw IP-adres wordt ook opgeslagen en gebruikt voor het geografisch sturen van reclame.

Facebook Custom Audiences, via de klantenlijst, wordt door ons niet gebruikt, evenmin als de "geavanceerde matching"-functie.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, vindt u in het privacybeleid van Facebook onder de volgende link https://www.facebook.com/policy.php. Meer informatie over Facebook Pixel en de werking ervan, vindt u onder de volgende link https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142. In de instellingen van uw Facebook-account kunt u aanduiden welke advertenties aan u worden getoond op Facebook.

Facebook Pixel wordt alleen met uw toestemming ingesteld. Het gebruik van Facebook Pixel en de opslag van "conversiecookies" is dienovereenkomstig gebaseerd op art. 6, lid 1, punt a van de AVG.

 • LinkedIn Insight Tag

Wij maken gebruik van de dienst Insight Tag van LinkedIn Corp. als onderdeel van onze op gebruik gebaseerde online reclame. (LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085, VSA of LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland). Met behulp van deze technologie kunnen wij rapporten opstellen over de prestaties van onze advertenties, alsmede informatie over de interactie met de website. Daartoe is op deze website de LinkedIn Insight tag ingebed, die een verbinding met de LinkedIn-server tot stand brengt wanneer u deze website bezoekt. Wij verwerken uw gegevens om campagnes te evalueren en informatie te verzamelen over websitebezoekers die ons mogelijk hebben bereikt via onze campagnes op LinkedIn.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn, alsmede uw instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van LinkedIn onder de volgende link https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE. Meer informatie over de LinkedIn Insight Tag en de werking ervan, vindt u onder de volgende link https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/insight-tag.

De LinkedIn Insight Tag wordt alleen met uw toestemming ingesteld. Het gebruik van de tag is dienovereenkomstig gebaseerd op art. 6, lid 1, punt a van de AVG.

 

7. Informatie over het gebruik van cookies

 • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
  Op verschillende pagina's gebruiken we cookies om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken. De zogenaamde 'Cookies' zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke tekenreeks die een duidelijke identificatie van de browser mogelijk maakt bij het opnieuw bezoeken van onze website. Het proces van het archiveren van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie instellen' genoemd.
 • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
  Art. 6 par.1 lid f DSGVO (legitiem belang). Het is ons legitiem belang om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de bruikbaarheid te vergroten en een meer persoonlijke benadering van onze klanten mogelijk te maken. Identificatie van individuele sitebezoekers is alleen mogelijk met behulp van cookietechnologie als de bezoeker van de site ons eerder persoonlijke gegevens heeft verstrekt op basis van een afzonderlijke toestemming.
 • Doel van de gegevensverwerking
  De cookies worden door onze website gebruikt om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de bruikbaarheid te verbeteren. Bovendien stelt cookietechnologie ons in staat om individuele bezoekers te identificeren door gebruik te maken van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individuele, willekeurige ID, zodat we meer gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden.
 • Duur van opslag
  Onze cookies worden opgeslagen totdat ze worden verwijderd in uw browser of, in het geval van een sessiecookie, totdat de sessie is verlopen.
 • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
  U kunt uw browser zo instellen dat u het gebruik van cookies in het algemeen voorkomt, alleen om op de hoogte te worden gehouden, van geval tot geval over het aanvaarden van cookies: of cookies in principe te aanvaarden. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijv. om te herkennen dat uw pc ooit een verbinding met onze website heeft gehad (permanente cookies) of om onlangs bekeken aanbiedingen (sessiecookies) op te slaan. Wij gebruiken cookies om u een betere gebruikerservaring te bieden. Om onze gemaksfuncties te gebruiken, raden wij aan dat u cookies van onze website accepteert. Overigens zijn de bezwaar- en eliminatiemogelijkheden gebaseerd op de algemene bepalingen inzake recht op het aantekenen van bezwaar en annulering van gegevensbescherming die hieronder in dit privacybeleid worden beschreven.

8. Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen, zoals tijdens het inzamelen, opslaan en verwerken, zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van niet-versleutelde e-mailcommunicatie kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen naar onze IT-systemen, zodat we gecodeerde communicatie of post aanbevelen voor informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist.

9. Automatische e-mailarchivering

 • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
  We wijzen er nadrukkelijk op dat ons mailsysteem een geautomatiseerd archiveringsproces kent. Alle inkomende en uitgaande e-mails worden daardoor op controleerbare wijze digitaal gearchiveerd.
 • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
  Art. 6 par.1 lid f DSGVO (legitiem belang). Ons rechtmatig belang is in overeenstemming met de vereisten op het gebied van de wetgeving betreffende belastingen en handel (bijvoorbeeld §§ 146, 147 AO).
 • Doel van de gegevensverwerking
  Het doel van archivering is om te voldoen aan de vereisten op het gebied van de wetgeving betreffende belastingen en handel (bijvoorbeeld §§ 146, 147 AO).
 • Duur van opslag
  De opslag van onze e-mailcommunicatie vindt plaats tot het einde van de fiscale en commerciële bewaarplicht. De opslagperiode kan oplopen tot 10 jaar.
 • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
  Voor vragen over ons e-mailarchiveringssysteem kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. We wijzen er ook op dat we alleen toepassingsdocumenten in PDF-bestandsformaat beschouwen. Gezipte (WinZip, WinRAR, 7Zip, etc.) bestanden worden door onze beveiligingssystemen uitgefilterd en niet doorgezonden. Aan toepassingen in Word-bestandsindeling en andere bestandsindelingen, besteden we geen aandacht en verwijderen deze ongelezen. Merk op dat ongevraagde sollicitatiedocumenten die per e-mail worden verzonden, mogelijk door derden kunnen worden geopend voordat ze in onze IT-systemen aankomen. We gaan ervan uit dat we ongecodeerde, niet-versleutelde sollicitatiemails ook moeten beantwoorden. Als u dit niet wilt, kunt u ons een opmerking sturen in de e-mail van uw sollicitatie.

10. Intrekking van toestemming - gegevens- en wijzigingsverzoeken - verwijderen en blokkeren van gegevens

Na de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals het recht om uw gegevens op elk gewenst moment te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Uw gegevens worden op verzoek door ons verwijderd, indien dit niet in strijd is met de wettelijke voorschriften. U kunt te allen tijde de toestemming intrekken om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Informatie-, verwijderings- en correctieverzoeken betreffende uw gegevens en suggesties kunt u op elk gewenst moment verzenden naar het volgende adres:

Mann + Hummel GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg

E-mail: info@mann-hummel.com
Tel.: +49 (0) 7141 98-0
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

11. Recht op overdracht van gegevens

U heeft het recht dat wij u de u betreffende persoonlijke informatie die u hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat ter beschikking te stellen. U kunt ook vragen dat wij deze informatie meteen na uw eerste instructie aan een derde verstrekken, op voorwaarde dat de verwerking met toestemming van de klant wordt uitgevoerd volgens  Art. 6 par. 1 lid a DSGVO of Art. 9 par. 2 lid a DSGVO of een overeenkomst die op  Art. 6 par. 1 lid b DSGVO is gebaseerd en door ons verwerkt in het kader van een geautomatiseerde gegevensverwerking.    
Door gebruik te maken van dit recht op gegevensoverdracht, hebt u ook het recht uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke instantie naar de andere worden doorgestuurd, indien dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.
Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag gedelegeerd aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

12. Klachtrecht bij de toezichthoudende instantie in overeenstemming met Art. 77 par. 1 DSGVO

Als u het vermoeden heeft dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt op onze site, kunt u natuurlijk altijd een gerechtelijke verduidelijking van het probleem bewerkstelligen. Los daarvan heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit. Het heeft recht tot het indienen van een klacht in de EU-lidstaat van uw verblijfplaats, uw arbeidsplaats en / of de plaats van de vermeende inbreuk. U kunt op de bovenstaande locaties tot de toezichthoudende autoriteit wenden naar uw keus. De regelgevende instantie waarbij de klacht werd ingediend, zal u dan informeren over de status en resultaten van uw indiening, inclusief de mogelijkheid van een aangepast rechtsmiddel volgens Art. 78 DSGVO.

Opgesteld door:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de