Privacybeleid

Privacyverklaring

We danken u voor uw bezoek aan onze website airfiltration.mann-hummel.com/de en het belang dat u stelt in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens zijn informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze omvatten bijvoorbeeld de burgerlijke naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die kunnen worden gerelateerd aan een persoon.
Aangezien persoonlijke gegevens speciale rechtsbescherming genieten, worden ze alleen door ons verzameld voor zover dit noodzakelijk is voor de ter beschikking stelling van onze website en de levering van onze diensten. Hieronder beschrijven we welke persoonlijke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe we deze gebruiken.
Onze gegevensbeschermingspraktijken voldoen aan de wettelijke voorschriften, met name die van de federale gegevensbeschermingswet (BDSG), de Telemediawet (TMG) en de EU-verordening gegevensbescherming (DSGVO). Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, verwerken en opslaan, voor zover dit noodzakelijk is voor de functionele levering van deze website en onze inhoud en diensten, alsook voor de verwerking van vragen en, indien nodig, voor de verwerking van bestellingen / contracten, maar alleen voor zover dit rechtsmatig vereist is in overeenstemming met  Art. 6 par. 1 blz. 1 lid f DSGVO of een andere vergunning. Alleen indien u eerder uw toestemming afzonderlijk hebt gegeven, zullen uw gegevens ook worden gebruikt voor gedetailleerdere, toestemmingsspecifieke doeleinden, bijvoorbeeld voor het verzenden van advertentie-informatie per nieuwsbrief.

1. Verantwoordelijk zoals vermeld in Art. 4 nr. 7 DSGVO

De verantwoordelijke instantie in de zin van de DSGVO en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsvoorschriften, is:

Mann + Hummel GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg

E-mail: info@mann-hummel.com
Tel.: +49 (0) 7141 98-0
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

2. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens:

data-protection(at)mann-hummel.com

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg/ Deutschland

3. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie over het computersysteem van de contactzoekende computer. De volgende gegevens worden hier verzameld:

Omvang van de verwerking van de gegevens

(1) Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
(2) Het besturingssysteem van het ontvangende apparaat
(3) Het IP-adres van het ontvangende apparaat
(4) Datum en tijd van toegang
(5) Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website zijn geopend.
(6) Websites waarvan het systeem van de gebruiker onze website bereikte (Referrer Tracking)

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker vindt niet plaats, zodat er geen identificatie van individuele bezoekers van de site plaatsvindt.

 • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
  Art. 6 par.1 lid f DSGVO (legitiem belang). Ons legitieme belang is ervoor te zorgen dat het hieronder beschreven doel wordt bereikt.
 • Doel van de gegevensverwerking
  Het loggen gebeurt om de compatibiliteit van onze website voor alle bezoekers te behouden, voor het voorkomen van misbruik en het verhelpen van storingen. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van de computer op te slaan om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op fouten in de weergave, aanvallen op onze IT-systemen en / of fouten in de functionaliteit van onze website. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en over het algemeen de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.
 • Duur van opslag
  Het verwijderen van de bovengenoemde technische gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar niet later dan 3 maanden na inzamelen via onze website.
 • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
  De mogelijkheden tot aantekening van bezwaar en annulering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.     

4. Speciale kenmerken van onze website

Onze website biedt u verschillende functies, waarbij uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hieronder leggen we uit wat er met uw gegevens gebeurt:

 • Terugbelservice
  • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
   De u betreffende gegevens die in ons terugbelformulier zijn ingevoerd.
  • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
   Art. 6 par.1 lid a DSGVO (stilzwijgende toestemming)
  • Doel van de gegevensverwerking
   Voorziening en toepassing van de terugbelservice, uitvoering van het verzoek tot terugbellen.
  • Duur van opslag
   Het verwijderen van de gegevens vindt plaats zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerking van verzoek tot terugbellen.
  • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
   De mogelijkheden tot aantekening van bezwaar en annulering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.     
 • Contactformulier(en):
  • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
   De u betreffende gegevens ingevoerd in onze contactformulieren.
  • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
   Art. 6 par.1 lid a DSGVO (stilzwijgende toestemming)
  • Doel van de gegevensverwerking
   De via ons contactformulier of via onze contactformulieren opgenomen gegevens, worden alleen gebruikt voor de verwerking van het specifieke contactverzoek dat via het contactformulier wordt ontvangen.
  • Duur van opslag
   Na het verwerken van uw verzoek worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover er geen wettelijke opslagperioden bestaan.
  • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
   De mogelijkheden tot aantekening van bezwaar en annulering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake rechtsbescherming van gegevensbescherming en annulering, zoals hieronder beschreven in dit privacybeleid.     

5. Statistische evaluatie van bezoeken aan deze website - Webtracker

We verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens tijdens het bezoeken van deze website of individuele bestanden van de website: IP-adres, webpagina waaruit het bestand is ingezameld, naam van het bestand, datum en tijd van inzamelen, hoeveelheid overgedragen gegevens en melding over het succes van het inzamelen (het zogenaamde weblog). We gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden.
We gebruiken ook de volgende webtracker om de bezoeken aan deze website te evalueren:

 • Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing
  Op onze site gebruiken we de webtracking-service van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing). Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing gebruikt in het kader van webtracking cookies, die op uw computer worden opgeslagen en biedt een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag (de zogenaamde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de trackingservice van Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing om onze internetaanbod constant te optimaliseren en toegankelijker te maken. In het kader van het gebruik van onze website worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, verzonden naar servers van het bedrijf Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing en opgeslagen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS, verwerkt en opgeslagen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid a DSGVO. Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-US Privacy Shield-overeenkomst (vgl. https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het Google Googleadservices / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing Privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://policies.google.com/privacy. U kunt de inzameling en overdracht van persoonlijke gegevens (bijv. uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser uit te schakelen, een Script Blocker in uw browser te installeren (deze is bijvoorbeeld te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com ) of activeer de "Do Not Track" -instelling van uw browser.
 • Google Analytics
  • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
   Op onze site gebruiken we de webtracking-service van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Google-Analytics). Google Analytics gebruikt in het kader van webtracking cookies, die op uw computer worden opgeslagen en biedt een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag (de zogenaamde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de tracking-service van Google Analytics om onze website constant te optimaliseren en toegankelijker te maken. In het kader van het gebruik van onze website worden gegevens, in het bijzonder uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, verzonden naar servers van het bedrijf Google Ireland Limited en opgeslagen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS, verwerkt en opgeslagen.
   De EU-Commissie heeft bepaald dat een adequaat niveau van gegevensbescherming in de VS kan bestaan als het gegevensverwerkingsbedrijf zich heeft aangemeld bij de US-EU Privacy Shield-overeenkomst en dat de gegevensuitvoer naar de VS op deze manier is toegestaan. Door IP-anonimisering te activeren in de Google Analytics-trackingcode van deze website, wordt uw IP-adres voorafgaand aan verzending geanonimiseerd door Google Analytics. Deze website gebruikt een Google Analytics-trackingcode welke werd uitgebreid met gat._anonymizeIp (); om alleen een anonieme verzameling IP-adressen toe te staan (zogenaamde IP-masking).
  • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
   Art. 6 par.1 lid a DSGVO (Toestemming), hetzij wanneer u zich registreert bij Google (een Google-account openen en de privacymeldingen die hier worden geïmplementeerd accepteren) of, als u zich niet bij Google hebt geregistreerd, door uitdrukkelijk akkoord te gaan met het openen van onze pagina.
  • Doel van de gegevensverwerking
   Naar onze opdracht zal Google deze informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google Ireland Limited.
  • Duur van opslag
   Google slaat zo lang als nodig is de gegevens die relevant zijn voor het aanbieden van webtracking op om aan de gevraagde webservice te voldoen. Het verzamelen en opslaan van gegevens vindt op anonieme wijze plaats. Voor zover er een persoonlijke referentie zou moeten zijn, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover ze niet onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen. In elk geval vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de opslagverplichting.
  • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
   U kunt de inzameling en overdracht van persoonlijke gegevens overbrengen naar Google (bijv. Uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser uit te schakelen, een Script Blocker in uw browser te installeren (deze is bijvoorbeeld te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com) of door de "Do Not Track" -instelling van uw browser te activeren. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google via de onderstaande link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) om de beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Het beveiligings- en privacybeleid van Google Analytics is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

6. Integratie van externe webdiensten en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website gebruiken we actieve Java Script-inhoud van externe providers, zogenaamde webservices. Door onze website te bezoeken, kunnen deze externe providers persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website ontvangen. Dit kan betrekking hebben op de verwerking van gegevens buiten de EU. U kunt dit voorkomen door een Java Script-blokker zoals bijv. de browser plug-in 'NoScript' (www.noscript.net ) te installeren of door Java Script in uw browser uit te schakelen. Dit kan leiden tot functionele beperkingen betreffende websites die u bezoekt.
We gebruiken de volgende externe webservices:

 • Doubleclick

Onze website biedt een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Doubleclick). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens verzenden naar Doubleclick. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. Doubleclick is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (vgl. https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het Privacybeleid van Doubleclick voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Doubleclick voorkomen door de implementatie van Script Code in uw browser uit te schakelen of een Script Blocker in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • Gatorleads

Onze website biedt een webservice van CommuniGator Ltd., The Old Byre, Peper Harow, GU86BQ Godalming(hierna: Gatorleads). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Gatorleads. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het privacybeleid van Gatorleads op https://www.communigator.co.uk/privacy-policy/ voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens. U kunt het inzamelen en verwerken van uw gegevens door Gatorleads voorkomen door de uitvoering van Script Code in uw browser uit te schakelen of een Script-Blocker in uw browser te installeren (deze is te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • Google

Onze website biedt een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Google). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens aan Google overdragen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. Google is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (vgl. https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van de Script-Code in uw browser uit te schakelen of een Script-Blocker in uw browser te installeren (deze is bijvoorbeeld te vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • Google Video

Onze website biedt een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Google Video). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens overdragen aan Google Video. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. Google Video is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-US Privacy Shield-overeenkomst (vgl. https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het privacybeleid van Google Video voor meer informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens: https://policies.google.com/privacy. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google Video voorkomen door de uitvoering van de Script Code in uw browser uit te schakelen of door een Script Blocker in uw browser te installeren www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • Proofprint

Onze website biedt een webservice van Proofpoint, Inc., 892 Ross Drive, 94089 Sunnyvale (hierna: Proofprint). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan Proofprint. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. Proofprint is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (vgl. https://www.privacyshield.gov/list). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Raadpleeg het privacybeleid van Proofprint voor meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens: https://www.proofpoint.com/us/privacy-policy . U kunt voorkomen dat Proofprint uw gegevens verzamelt en verwerkt door de uitvoering van Script Code in uw browser uit te schakelen of een Script Blocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld bij www.noscript.net of www.ghostery.com).

 • Youtube

Onze website biedt een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna: Youtube). We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar YouTube overbrengen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO. Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. YouTube is gecertificeerd in overeenstemming met de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst  (vgl. https://www.privacyshield.gov/list ). De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Meer informatie over de afhandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in het YouTube-privacybeleid: https://policies.google.com/privacy. U kunt het inzamelen en verwerken van uw gegevens door YouTube voorkomen door de uitvoering van Script Code in uw browser uit te schakelen of een Script Blocker in uw browser te installeren (deze kunt u bijvoorbeeld vinden bij www.noscript.net of www.ghostery.com ).

 • website-check.de

Op onze website wordt een webservice van het bedrijf Website Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE (hierna: website-check.de) aangeboden. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens doorgeven aan website-check.de. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 par.1 lid f DSGVO (legitiem belang). Het legitieme belang bestaat uit een foutloos functioneren van de website. De verwijdering van de gegevens vindt plaats zodra aan het doel van de inzameling is voldaan. Verdere informatie over de verwerking van de overgedragen gegevens is te vinden in het privacybeleid van website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . U kunt het inzamelen en verwerken van uw gegevens door website-check.de voorkomen door de uitvoering van Script Code in uw browser uit te schakelen of een Script Blocker in uw browser te installeren (dit kunt u bijvoorbeeld vinden bij www.noscript.net of www.ghostery.com ).

7. Informatie over het gebruik van cookies

 • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
  Op verschillende pagina's gebruiken we cookies om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken. De zogenaamde 'Cookies' zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke tekenreeks die een duidelijke identificatie van de browser mogelijk maakt bij het opnieuw bezoeken van onze website. Het proces van het archiveren van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie instellen' genoemd.
 • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
  Art. 6 par.1 lid f DSGVO (legitiem belang). Het is ons legitiem belang om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de bruikbaarheid te vergroten en een meer persoonlijke benadering van onze klanten mogelijk te maken. Identificatie van individuele sitebezoekers is alleen mogelijk met behulp van cookietechnologie als de bezoeker van de site ons eerder persoonlijke gegevens heeft verstrekt op basis van een afzonderlijke toestemming.
 • Doel van de gegevensverwerking
  De cookies worden door onze website gebruikt om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de bruikbaarheid te verbeteren. Bovendien stelt cookietechnologie ons in staat om individuele bezoekers te identificeren door gebruik te maken van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individuele, willekeurige ID, zodat we meer gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden.
 • Duur van opslag
  Onze cookies worden opgeslagen totdat ze worden verwijderd in uw browser of, in het geval van een sessiecookie, totdat de sessie is verlopen.
 • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
  U kunt uw browser zo instellen dat u het gebruik van cookies in het algemeen voorkomt, alleen om op de hoogte te worden gehouden, van geval tot geval over het aanvaarden van cookies: of cookies in principe te aanvaarden. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijv. om te herkennen dat uw pc ooit een verbinding met onze website heeft gehad (permanente cookies) of om onlangs bekeken aanbiedingen (sessiecookies) op te slaan. Wij gebruiken cookies om u een betere gebruikerservaring te bieden. Om onze gemaksfuncties te gebruiken, raden wij aan dat u cookies van onze website accepteert. Overigens zijn de bezwaar- en eliminatiemogelijkheden gebaseerd op de algemene bepalingen inzake recht op het aantekenen van bezwaar en annulering van gegevensbescherming die hieronder in dit privacybeleid worden beschreven.

8. Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd door technische en organisatorische maatregelen, zoals tijdens het inzamelen, opslaan en verwerken, zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van niet-versleutelde e-mailcommunicatie kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen naar onze IT-systemen, zodat we gecodeerde communicatie of post aanbevelen voor informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist.

9. Automatische e-mailarchivering

 • Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens
  We wijzen er nadrukkelijk op dat ons mailsysteem een geautomatiseerd archiveringsproces kent. Alle inkomende en uitgaande e-mails worden daardoor op controleerbare wijze digitaal gearchiveerd.
 • De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is
  Art. 6 par.1 lid f DSGVO (legitiem belang). Ons rechtmatig belang is in overeenstemming met de vereisten op het gebied van de wetgeving betreffende belastingen en handel (bijvoorbeeld §§ 146, 147 AO).
 • Doel van de gegevensverwerking
  Het doel van archivering is om te voldoen aan de vereisten op het gebied van de wetgeving betreffende belastingen en handel (bijvoorbeeld §§ 146, 147 AO).
 • Duur van opslag
  De opslag van onze e-mailcommunicatie vindt plaats tot het einde van de fiscale en commerciële bewaarplicht. De opslagperiode kan oplopen tot 10 jaar.
 • Mogelijkheid tot aantekening van bezwaar en annulering
  Voor vragen over ons e-mailarchiveringssysteem kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming. We wijzen er ook op dat we alleen toepassingsdocumenten in PDF-bestandsformaat beschouwen. Gezipte (WinZip, WinRAR, 7Zip, etc.) bestanden worden door onze beveiligingssystemen uitgefilterd en niet doorgezonden. Aan toepassingen in Word-bestandsindeling en andere bestandsindelingen, besteden we geen aandacht en verwijderen deze ongelezen. Merk op dat ongevraagde sollicitatiedocumenten die per e-mail worden verzonden, mogelijk door derden kunnen worden geopend voordat ze in onze IT-systemen aankomen. We gaan ervan uit dat we ongecodeerde, niet-versleutelde sollicitatiemails ook moeten beantwoorden. Als u dit niet wilt, kunt u ons een opmerking sturen in de e-mail van uw sollicitatie.

10. Intrekking van toestemming - gegevens- en wijzigingsverzoeken - verwijderen en blokkeren van gegevens

Na de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens, evenals het recht om uw gegevens op elk gewenst moment te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Uw gegevens worden op verzoek door ons verwijderd, indien dit niet in strijd is met de wettelijke voorschriften. U kunt te allen tijde de toestemming intrekken om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Informatie-, verwijderings- en correctieverzoeken betreffende uw gegevens en suggesties kunt u op elk gewenst moment verzenden naar het volgende adres:

Mann + Hummel GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg

E-mail: info@mann-hummel.com
Tel.: +49 (0) 7141 98-0
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

11. Recht op overdracht van gegevens

U heeft het recht dat wij u de u betreffende persoonlijke informatie die u hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat ter beschikking te stellen. U kunt ook vragen dat wij deze informatie meteen na uw eerste instructie aan een derde verstrekken, op voorwaarde dat de verwerking met toestemming van de klant wordt uitgevoerd volgens  Art. 6 par. 1 lid a DSGVO of Art. 9 par. 2 lid a DSGVO of een overeenkomst die op  Art. 6 par. 1 lid b DSGVO is gebaseerd en door ons verwerkt in het kader van een geautomatiseerde gegevensverwerking.    
Door gebruik te maken van dit recht op gegevensoverdracht, hebt u ook het recht uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke instantie naar de andere worden doorgestuurd, indien dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.
Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag gedelegeerd aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

12. Klachtrecht bij de toezichthoudende instantie in overeenstemming met Art. 77 par. 1 DSGVO

Als u het vermoeden heeft dat uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt op onze site, kunt u natuurlijk altijd een gerechtelijke verduidelijking van het probleem bewerkstelligen. Los daarvan heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit. Het heeft recht tot het indienen van een klacht in de EU-lidstaat van uw verblijfplaats, uw arbeidsplaats en / of de plaats van de vermeende inbreuk. U kunt op de bovenstaande locaties tot de toezichthoudende autoriteit wenden naar uw keus. De regelgevende instantie waarbij de klacht werd ingediend, zal u dan informeren over de status en resultaten van uw indiening, inclusief de mogelijkheid van een aangepast rechtsmiddel volgens Art. 78 DSGVO.

Opgesteld door:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de

6. The inclusion of external web services and processing of data outside the EU

On our website we use active JavaScript content from external providers, commonly referred to as web services. When you visit our website, these external providers may receive personal information about your visit to our website. This may involve the processing of data outside the EU. You can prevent this by installing a JavaScript blocker, such as the browser plug-in 'NoScript' (www.noscript.net ) or by deactivating Java Script in your browser. This can lead to functional limitations on the websites that you visit.
We use the following external web services:

 • Doubleclick

On our website we use a web service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (henceforth: Doubleclick). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Doubleclick. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. Doubleclick has certified itself under the EU-US Privacy Shield Agreement (cf https://www.privacyshield.gov/list ). The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Doubleclick: https://policies.google.com/privacy. You can prevent the collection and processing of personal data by Doubleclick by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • Gatorleads

On our website a web service of CommuniGator Ltd, The Old Byre, Peper Harow, GU86BQ Godalming (henceforth: Gatorleads). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Gatorleads. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Gatorleads: https://www.communigator.co.uk/privacy-policy/ . You can prevent the collection and processing of personal data by Gatorleads by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • Google

On our website we use a web service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (henceforth: Google). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Google. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. Google has certified itself under the EU-US Privacy Shield Agreement (cf https://www.privacyshield.gov/list ). The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Google: https://policies.google.com/privacy. You can prevent the collection and processing of personal data by Google by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • Google Video

On our website we use a web service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (henceforth: Google Video). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Google Video. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. Google Video has certified itself under the EU-US Privacy Shield Agreement (cf https://www.privacyshield.gov/list ). The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Google Video: https://policies.google.com/privacy. You can prevent the collection and processing of personal data by Google Video by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • Proofprint

On our website we use a web service provided by Proofpoint, Inc. 892 Ross Drive, 94089 Sunnyvale (henceforth: Proofprint). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Proofprint. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. Proofprint has certified itself under the EU-US Privacy Shield Agreement (cf https://www.privacyshield.gov/list ). The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Proofprint: https://www.proofpoint.com/us/privacy-policy . You can prevent the collection and processing of personal data by Proofprint by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • Youtube

On our website we use a web service provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (henceforth: Youtube). We use this data to ensure the best possible functionality of our website. In this regard, your browser may transmit personal data to Youtube. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. Youtube has certified itself under the EU-US Privacy Shield Agreement (cf https://www.privacyshield.gov/list ). The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of Youtube: https://policies.google.com/privacy. You can prevent the collection and processing of personal data by Youtube by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

 • website-check.de

On our website we use a web service provided by Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE (henceforth: website-check.de). We use this data to ensure that our website functions in the best possible manner. In this regard, your browser may transmit personal data to website-check.de. The legal basis for the processing of data is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The legitimate interest consists of the error-free functioning of the website. The data will be deleted as soon as the purpose of its collection has been fulfilled. Further information on the handling of the transmitted data can be found in the data protection statement of website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/ . You can prevent the collection and processing of personal data by website-check.de and the processing of said data by deactivating the execution of script code in your browser or by installing a script blocker in your browser (you can find one, for example, at www.noscript.net or www.ghostery.com ).

7. Information about the use of cookies

 • Legal basis for the processing of personal data
  We use cookies on various webpages in order to enable the use of certain functions on our website. Cookies are small text files that your browser can store on your computer. These text files contain a distinct string of characters that uniquely identify your browser when you return to our website. The process of storing a cookie file is also called setting a cookie.
 • Legal basis for the processing of personal data
  Art. 6 para.1 lit. f DSGVO (legitimate interest). Our legitimate interest is to maintain the full functionality of our website, to increase its usability and to enable a more unique customer approach. Identification of individual website visitors is only possible with the help of cookie technology if the webpage visitor has previously provided us with corresponding personal data subject to separate consent.
 • The purpose of our data processing
  The cookies are set by our website in order to maintain the full functionality of our website and to improve its usability. Furthermore, cookie technology enables us to recognise individual visitors using pseudonyms, e.g. a distinct, arbitrary ID, so that we are able to offer services more tailored to a visitor’s needs.
 • The length of time that data is stored
  Our cookies are stored in your browser until they are deleted or, if it is a session cookie, until the session has expired.
 • The possibility of deletion and objecting to the use of data
  You can configure your browser in such a way that you generally prevent cookies being set, are kept informed about them and can decide on a case to case basis whether you would like to accept these cookies or not: or accept cookies as a rule. Cookies can be used for a wide variety of purposes, e.g. to recognise that your PC has already had a connection to our website (permanent cookies) or to store recently viewed offers (session cookies). We use cookies in order to provide you with an improved user experience. In order to make the most of our convenient functions, we recommend that you accept cookies for our website. The options surrounding the objection to the use of and deletion of data are based on the general regulations described below in this data protection statement pertaining to deletion and objections under data protection law.

8. Data security and Data Protection, communication by email

Your personal data is protected by technical and organisational measures during collection, storage and processing in such a way that it is not accessible to third parties. In the case of unencrypted communication by email, we cannot guarantee complete data security in regards to the transmission route to our IT systems. For this reason, we recommend using encrypted communication or using the postal service for information that requires a high level of confidentiality.

9. Automatic email archiving

 • Legal basis for the processing of personal data
  We draw your explicit attention to the fact that our mail system has an automated archival procedure. All incoming and outgoing emails are archived digitally in a tamper-proof manner.
 • Legal basis for the processing of personal data
  Art. 6 para.1 lit. f DSGVO (legitimate interest). Our legitimate interest is compliance with tax and commercial law requirements (e.g. paragraphs 146, 147 AO).
 • The purpose of our data processing
  Our legitimate interest is compliance with tax and commercial law requirements (e.g. paragraphs 146, 147 AO).
 • The length of time that data is stored
  Our email communication is stored until the tax and commercial related storage obligations have been fulfilled. The storage period may be up to 10 years.
 • The possibility of deletion and objecting to the use of data
  If you have any questions regarding our mail archiving system, please contact our data protection officer. In addition, we would like to draw attention to the fact that we only consider application documents in the PDF file format. Zipped (WinZip, WinRAR, 7Zip, etc.) files are filtered out by our security systems and left undelivered. We do not consider applications in the Word file format or other file formats. We leave them unread and delete them. Please note that unencrypted application-related documents sent by email may be opened by third parties before they arrive in our IT systems. We make the assumption that we may also answer unencrypted application emails without encryption. If you do not wish this, please notify us of this fact in your application email.

10. Revocation of Consent - Information on Data and Change Requests - Deletion & Blocking Data

According to the Federal Data Protection Act you have the right to information regarding your stored data as well as, if necessary, a right to the correction, blocking or deletion of said data. Your data will be deleted if this is not contrary to legal regulations. You may revoke your permission to use your personal data at any time. Requests for information about you data, as well as the deletion or correction of it, not to mention any suggestions can be sent to the following address at any time:

Mann + Hummel GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg

Email: info@mann-hummel.com
Tel.: +49 (0) 7141 98-0
Fax: +49 (0) 7141 98-2545

11. Rights Regarding Data Portability

You have the right for us to provide you with all personal data that you have transmitted to us in a structured, conventional and machine-readable format. You can also request that we immediately transmit the data to a third party upon your first instruction, provided that the desired processing is based on consent pursuant to Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO or Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO or on a contract pursuant to Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO and that the processing is carried out by us within the framework of automated data processing.
In exercising this right of data portability, you also have the right to have personal data that concerns you transferred directly from one data officer to another data officer, insofar as this is technically feasible. The freedoms and rights of other persons must not be affected by this.
The right to portability shall not apply to the processing of personal data necessary for the performance of a task in the public interest or in the exercise of official authority conferred on the data officer.

12. Right of appeal to the supervisory authority pursuant to Art. 77 para. 1 DSGVO

If you suspect that your data is being processed illegally on our site, you can of course request a judicial clarification of the problem at any time. Irrespective of this fact, you have the option of contacting a supervisory authority. You have the right of appeal in the EU Member State where you principally reside in, your place of work and/or the place of the alleged infringement, i.e. you can choose which supervisory authority you request a hearing at any of the above-mentioned places. The supervisory authority to whom the complaint has been lodged will then inform you of the status and results of your complaint, including the possibility of a judicial remedy under Article  78 DSGVO.

Created by:
© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de
© Website-Check GmbH – www.website-check.de