Preventieve brandbeveiliging

EN 13501 De nieuwste norm voor preventieve brandbeveiliging

Luchtfilters zijn misschien niet de bron van een brand, maar - als droog textiel dat vaak met stof is geladen - kunnen zij  wel als versneller fungeren van een brand die elders is begonnen. Daarom moeten, op Europees niveau, filters voor airconditioningsystemen in gebouwen worden getest volgens EN 13501 en voldoen aan klasse E (normaal ontvlambare bouwmaterialen).

Wat is EN 13501 precies?

  • De testmethode wordt uitgevoerd volgens ISO 11925-2 voor klasse E.
  • Het beoordeelt de ontvlambaarheid van een bouwproduct bij blootstelling aan een kleine vlam gedurende 15 seconden
  • Het test het druipgedrag en de rookontwikkeling
  • Het biedt meer veiligheid voor de mensen in het gebouw.

Alleen luchtfilters die aan deze norm voldoen en die de vuurbelasting van een gebouw niet verhogen, mogen in airconditioningsystemen in gebouwen worden geïnstalleerd. Aangezien rook de eerste bedreiging vormt voor de mensen, biedt EN 13501 meer veiligheid voor de bewoners van een gebouw.

Zorg voor veiligheid met luchtfilters van MANN+HUMMEL

De luchtfilters van MANN+HUMMEL voldoen volledig aan EN 13501 klasse E. Dat betekent dat noch de afzonderlijke componenten, noch onze complete filters de brandbelasting van een gebouw verhogen - zoals bewezen in externe brandbeveiligingstests volgens ISO 11925-2.

Maar deze veiligheid gaat niet ten koste van het milieu. Al onze metaalvrije filters zijn volledig verbrandbaar, zodat er minder afval op de stortplaats terechtkomt en energie uit de verwijdering kan worden teruggewonnen.

Natuurlijk gaat veiligheid niet alleen over brandbeveiliging - vooral wanneer het gaat om een vitale hulpbron als lucht. Daarom moeten luchtfilters voldoen aan talrijke normen die betrekking hebben op verschillende aspecten van gezondheid en veiligheid.

 

Wij garanderen maximale productveiligheid volgens alle relevante normen

  • Ventilatieapparatuur: EN 13053, EN 16789-3, VDI 3803-1, Eurovent 4/23, DIN 1946-4
  • Kwaliteit, efficiëntie, technologie: ISO 16890, EN 1822 / ISO 29463, VDI 3803-4
  • Energie-efficiëntie: Eurovent 4/21
  • Hygiëne / stofwisseling: VDI 6022, VDI 3803-4, DIN 1946-4, EG 1935/2004, ISO 846, EU 10/2011, ADI-vrij
  • Brandbeveiliging: EN 15423, EN 13501, DIN 53438
  • Brandveiligheid railvoertuigen: EN 45545-2

Industrienormen: brandpreventie in gebouwen

EN 15423                 Ventilatie van gebouwen - brandbeveiliging van ventilatiesystemen
VDI 3803-4             Klimaateisen voor luchtfiltersystemen (klasse E volgens EN 13501)
EN 13501             Classificatie van bouwproducten volgens het gedrag bij brand (luchtfilters moeten worden getest volgens EN 13501, klasse E)
EN ISO 11925-2                      Test het brandgedrag van bouwproducten, ontvlambaarheid en ontvlambaarheid