ISO 16890 in 3 minuten

Weinig tijd? In ons artikel leest u in drie minuten alle kritische informatie over de nieuwe ISO 16890-filternorm.

De belangrijkste feiten over de nieuwe luchtfilterstandaard

Begin volgend jaar treedt een nieuwe standaard voor het testen en indelen van HVAC-luchtfilters in werking. ISO 16890 lost veel bezorgdheden op rondom de huidige EN 779-standaard en is bedoeld om een nauwkeuriger beeld te geven van de prestaties van een filter in levensechte situaties.

Wij waren vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van ISO 16890. Hier volgt een kort verslag van wat u kunt verwachten.

Wat is de nieuwe standaard?

ISO 16890 biedt een gestandaardiseerde werkwijze voor de indeling van luchtfilters voor ventilatie. Met andere woorden, het is een nieuwe methode voor het groeperen van HVAC-filters volgens hun prestaties.

Wat is er mis met EN 779?

EN 779 heeft veel gedaan om de kwaliteitsnormen in de sector te verbeteren en heeft gezorgd voor een eenduidige filterkeuze. In de afgelopen 20 jaar is onze kennis van de lucht om ons heen echter enorm gegroeid, en de beperkingen van de oude standaard liggen voor de hand.

De belangrijkste beperking is het feit dat EN 779 filterprestaties alleen test voor één deeltjesgrootte: 0,4 µm. Fijnstof (PM) is niet uniform wat grootte of vorm. Betreft Tijdens tests een filter blootstellen aan één bepaalde deeltjesgrootte weerspiegelt dus niet de omstandigheden waarmee een werkende filter wordt geconfronteerd.

Waarin verschilt ISO 16890 van EN 779?

De nieuwe ISO 16890-standaard is anders omdat deze het vermogen van een filter om verschillende deeltjesgrootten te vangen meet in de gevarenzone, wanneer deeltjes te klein zijn voor het ingebouwde afweersysteem van ons lichaam om ons ertegen te beschermen.

Tests volgens de ISO 16890-standaard stellen een filter bloot aan deeltjes van 0,3 µm tot en met 10 µm. Dit betekent dat filters worden getest in omstandigheden die soortgelijk zijn aan levensechte situaties. Op die manier verkrijgt men een product dat naar behoren presteert.

Welke zijn de nieuwe ISO 16890 filtercategorieën

OP basis van de tests worden filters geclassificeerd volgens hun efficiëntie bij PM10, PM2,5 en PM1, d.w.z. fijnstof met een diameter kleiner dan 10 µm, 2,5 µm en 1 µm respectievelijk.

Deze deeltjesgroottes vormen de basis van de vier ISO 16890 categorieën: ePM1, ePM2,5, ePM10 en Grof. De ‘e’ in de categorienaam staat eenvoudigweg voor efficiëntie en het cijfer geeft de PM-grootte aan. Om in aanmerking te komen voor een categorie moet een filter 50% efficiënt zijn voor een bepaalde PM-grootte. Een filter uit de categorie ePM1 hield minstens de helft tegen van de PM1 tijdens de test. Filters die geen 50% efficiëntie behalen voor PM10 belanden in de categorie Grof.

ISO 16890 efficiëntie van de filtercategorie 
Grof< 50% van PM10
ePM10≥ 50% van PM10
ePM2.5≥ 50% van PM2.5
ePM1≥ 50% van PM1

Na de tests wordt de efficiëntiescore van de filters afgerond naar de dichtste 5%. Filters worden dus bijvoorbeeld beschreven als ePM10 70% en ePM2,5 95%. Dit betekent eenvoudigweg dat de eerste filter 70% efficiëntie biedt tegen PM10 en het tweede product 95% efficiëntie biedt tegen PM2,5.

Wanneer gaat ISO 16890 van start?

ISO 16890 wordt naar verwachting begin 2017 geïntroduceerd. De meeste landen zullen een overgangsperiode van 18 maanden hebben waarin EN 779 geldig zal blijven naast de nieuwe standaard. Zo krijgen eindgebruikers, distributeurs en fabrikanten de tijd om zich aan het nieuwe systeem aan te passen.

Zal ik nog steeds een F7 kunnen kopen?

Nadat alle overgangsperiodes zijn afgelopen: nee. ISO 16890 maakt gebruik van andere categorieën dan de G- en F-klassen die werden gebruikt onder EN 779. Aangezien EN 779 slechts een fractie controleert van de prestatiegegevens die ISO 16890 gebruikt, is het moeilijk om de oude filterklassen en nieuwe categorieën direct te vergelijken. Rechtstreekse omzettingen negeren ook tal van de voordelen van ISO 16890.

Vervangt ISO 16890 alle andere luchtfilterstandaards?

Nee, niet helemaal. ISO 16890 is alleen voor algemene ventilatietoepassingen. De nieuwe standaard heeft dus geen gevolgen voor de hogere efficiëntiefilters die zijn geclassificeerd volgens EN 1822 (zoals EPA-, HEPA- en ULPA-filters).

ISO 16890 is momenteel ook alleen van toepassing op landen die de EN 779-standaard gebruiken. Regio's die andere stelsels gebruiken (zoals ASHRAE), voeren voorlopig nog geen wijzigingen door. Er zijn gesprekken aan de gang om ISO 16890 ook op deze markten te introduceren om zo een wereldwijde standaard te creëren.

Als u meer te weten wilt komen over ISO 16890 en wat het voor u betekent, kunt u onze gids voor klanten lezen of contact opnemen met een van onze ISO-deskundigen.