Hvad leder du efter?
Vælg område, land og dit sprog

Luftrensere med HEPA-filter til virusfri luft

"Jeg anbefaler brugen af MANN+HUMMEL luftrenser som et fornuftigt supplement til de almindelige hygiejneforanstaltninger og normal ventilation, for at reducere koncentrationen af aerosoler og dermed risikoen for infektion i lægepraksissen.."

Dr. med. Jürgen Herbers, almenpraktiserende læge

HEPA-filter

Kun sikker med EN 1822-suffiks

  • HEPA betyder High Efficient Particle Air Filter (højt effektivt partikelfilter).
  • Der findes to HEPA-filterklasser. H13-filtre med en effektivitet på 99,95 % og H14-filtre med en effektivitet på 99,995 %.

MEN:

  • Udtrykket HEPA er ikke et varemærke og giver ikke nogen indikation af filterets kvalitet eller effektivitet
  • Kun HEPA-filtre, der er testet og certificeret i henhold til EN 1822-standarden, filtrerer virus og bakterier på pålidelig vis
  • Standarden sikrer, at hvert filter testes individuelt efter fremstillingen i henhold til strenge retningslinjer

Få mere at vide

Bevist effektivitet

"I et scenarie fra det virkelige liv med elever, kan vi vise, [...] at partikelkoncentrationen reduceres markant, når der anvendes en antiviral indendørs luftrenser i den periode, hvor ventilation ikke er mulig.."

Prof. Dr. Achim Dittler, Karlsruhe Institut for Teknologi

KIT bekræfter effektiviteten

Flere studier fra Karlsruhe Institute of Technology (KIT) bekræftede, at vores luftrensere OurAir TK 850 (forgænger for OurAir SQ 1750) og OurAir SQ 2500 reducerer antallet af partikler i rummet markant og derfor bidrager til at reducere risikoen for infektion.

OurAir online shop

OurAir online shop

    Available in Germany

Send en anmodning

Send en anmodning

    

Læs mere om, hvordan vores luftrenser i rummet beskytter dig

Hvis fordelene ved antivirale luftfiltreringssystemer er nye for dig, har vi svaret på nogle almindelige spørgsmål, så du kan se, hvordan du kan begynde at gøre luften omkring dig mere frisk:

Når vinteren nærmer sig, kommer vi til at være mere indendørs. Det betyder, at det er af afgørende betydning, at du kan holde din luft virusfri og hjælpe med at bekæmpe COVID-19 på dit kontor, i dit fitnesscenter, din restaurant eller din skole. Men hvordan kan du være sikker på, at din luftrenser vil forbedre luftkvaliteten og beskytte dine kollegaer og kunder? 

Du behøver ikke bare tage os på ordet. Karlsruhe Institute of Technology gennemførte for nylig en undersøgelse af luftrenser-effektivitet, både i kontrollerede omgivelser og i et klasseværelse i det virkelige liv. Studierne bekræftede, at OurAir SQ 500OurAir SQ 1750 og OurAir SQ 2500 rumluftrenserne reducerer antallet af partikler i rummet markant og derfor bidrager til at reducere risikoen for infektion.

Uanset hvilket rum, du har, vil et HEPA*-filter levere renere luft.

*i henhold til ISO 29463 og EN 1822.

Ja, det er de! Ud over at opfange aerosoler med virus, fanger vores luftrensere også bakterier, frie allergener og andre mikroorganismer, som nogle gange er de hyppigste årsager til, at man ikke kommer på arbejde: influenza, forkølelse og allergigener.

Dr. Jürgen Herbers, alm. praktiserende læge i Pleidelsheim, er af samme opfattelse: "Desværre vil der stadig være så mange andre patogener i post-coronatiden, at vi mener, der vil være hårdt brug for effektiv luftfiltrering også bagefter".

Derfor vil vores luftrensere med HEPA-filter for eksempel også bidrage til færre sygdomsforløb i fremtiden.

Ja luftrensere er også nyttige, efter der er blevet udviklet en tilgængelig vaccine. 

Selvfølgelig håber vi alle, at de første vacciner vil blive godkendt nu. Men det er kun en af de første formelle forhindringer, der skal overstås. Vaccinerne skal også produceres, distribueres og så endelig nå ud til folk. Efterspørgslen er meget høj globalt, så det vil tage ret lang tid at opnå en flokimmunitet på 60-70% ved vaccination. I følge eksperter forventes corona-infektioner at fortsætte frem til 2022, og netop derfor er HEPA-filtrering så vigtig. 

Men mobile, stationære eller bærbare luftrensere er ikke kun en løsning lige nu og her, men vil også sikre en sund indendørs luftkvalitet efter coronapandemien og således være i stand til markant at reducere infektions-/forkølelses-relateret sygefravær fra skoler og kontorer. For eksempel filtrerer luftfiltre også frie allergener væk fra luften og forhindrer allergirelaterede symptomer i pollensæsonen. Købet af luftrensere med coronafiltre giver mening for alle institutioner, der ønsker at hjælpe med at inddæmme pandemien og beskytte sine medarbejderes sundhed. Dette gælder især i skoler og daginstitutioner, men også hos offentlige myndigheder og andre steder, hvor tilstedeværelse på arbejdspladsen og (begrænset) offentlig transport er en absolut nødvendighed (borgerservice, politimyndigheder, skoler, jobcentre, klinikker og hospitaler, plejehjem og mange flere). Selv under "normale forhold" er luftfiltre nyttige, fordi de hjælper med at filtrere forurenende stoffer og patogener væk fra luften og således forbedre den indendørs luftkvalitet. forurenende stoffer og patogener fra luften og dermed forbedre indeklimaet.

HEPA*- (High Efficiency Particulate Air) filtre er partikelfiltre, der fjerner flere end 99% af de mindste partikler såsom støv, mideæg, pollen, røg, bakterier og aerosoler fra luften. Det ekstremt fine filtermedium udskiller effektivt de mindste partikelurenheder fra luftstrømmen og sikrer en meget ren luft. Selv de mindste, opslæmmede partikler (< 0.1 µm) bliver pålideligt udskilt, og således sikres frisk ren luft. Da HEPA*-filtre er så effektive til at udrydde selv de mindste skadelige mikroorganismer, bruges de i luftrensere i sundhedssektoren, for eksempel på operationsstuer og i laboratorier

HEPA*-filtre med virusbeskyttelse opdeles i filterklasserne H10 til H14 i henhold til den europæiske standard EN 1822. Hvis et filter er kategoriseret til at yde ved 99.95%, ligger det i filterklasse H13, og ved 99.995% ligger det i filterklasse H14. Når det bruges i forbindelse med et præfilter med aktiveret kul i en luftrenser, er de særdeles effektive over for luftbårne aerosol-dråber. 

Hvis du ønsker beskyttelse mod luftbårne vira og vil reducere risikoen for din virksomhed, er en luftrenser en enkel, sikker og videnskabeligt dokumenteret løsning. Hos MANN+HUMMEL har vi styr på ren luft. 

* i henhold til ISO 29463 og EN 1822

Hos MANN+HUMMEL har vi udviklet nye måder til at adskille det nyttige fra det skadelige. Vi har 22.000 filtereksperter - mere end 1.000 er i vores R&D-afdeling - som arbejder sammen om at gøre vores verden til et renere sted. Mens aircondition-enheder traditionelt enten bare opvarmer eller afkøler et rum, forbedrer vores luftrensere aktivt den indendørs luftkvalitet ved at indfange uønskede partikler og fjerne dem fra luftcirkulationen

Et HEPA*- (High Energy Particulate Air) filter er en mekanisk filtertype. Luften passerer gennem et enormt homogent lag af fine fibre. Den store fiberoverflade giver et betydeligt tiltrækningsområde, hvor partikler og forurenende stoffer kan blive fanget - selv helt ned til størrelser under 0.1 μm [SK1] – og tager dem ud af luftcirkulationen. Vores selvstændige enheder og HEPA* H14-filtre arbejder stille og diskret med at fjerne partikler fra luftstrømmen. Luften er ren, sund og fri for enhver partikelforurening og kan sendes tilbage ind i din bygning. 

*i henhold til ISO 29463 og EN 1822  

Hvad gør en luftrenser? Vi ved, at  covid-19 kan spredes gennem luftbårne aerosoler, og at indendørs luft sandsynligvis indeholder større mængder af inficerede aerosoler. Disse små dråber sendes ud i miljøet, når man trækker vejret og taler, før de spredes i hele rummet. Ved at reducere koncentrationen af vira i luften, hvor effektiv ventilation ikke er mulig, spiller coronafiltre som anti-virale luftrensere til hele rummet en central rolle i forbedringen af den indendørs luftkvalitet

Så, hvis du spekulerer på, hvordan en luftrenser virker, består vores luftfiltreringssystem af enten en alt-i-en luftrenser eller en opgradering af dit HVAC-system med HEPA*-filtre.

Så når du først har monteret det nye filter i dit HVAC-system (HEPA* H13 er tilstrækkeligt og vil levere 99.95% virus-fri luft) eller har sat et HEPA-filtreringssystem som OurAir SQ 500OurAir SQ 1750 og OurAir SQ 2500, i stikkontakten, vil 99.995% af vira, bakterier og andre mikroorganismer blive trukket ud af luften.

*i henhold til ISO 29463 og EN 1822 

WHO angiver, at niveauer i luften af forskellige størrelser partikelmasse (PM), der trænger ind i åndedrætsorganerne, ikke må være højere end 10߂g/m³ for PM2.5 og på eller under 20߂g/m³ for PM10

I henhold til luftkvalitetsindekset (AQI) udgør PM2.5-niveauer mellem 0-50 en lille eller ingen helbredsrisiko; 51-100 kan være en risiko for et mindre antal følsomme mennesker; 101-150 er usund luft for følsomme grupper, og alt over 150 er usundt, op til farligt. Det indendørs luftfilter i en HEPA*-rumluftrenser i god kvalitet vil holde din bygnings luftkvalitet på et sikkert niveau

Hvis du ønsker beskyttelse mod luftbårne vira og vil reducere risikoen for din virksomhed, er en luftrenser en enkel, sikker og videnskabeligt dokumenteret løsning. Hos MANN+HUMMEL har vi styr på ren luft. 

* i henhold til ISO 29463 og EN 1822

kadelige partikler og gasser i luften har en skadelig virkning på menneskers helbred. Og i tider med udbrud af luftbårne vira er der et stadig større fokus på kvaliteten af den luft, vi indånder. Virologer er enige om, at COVID-19 primært spredes ved åndedræt, mens overførsel ved berøring af overflader eller kontakt med dråber er mindre almindeligt. Renere luft indeholder færre aerosoler, der bærer disse inficerende partikler. Hvis du er bekymret for den nuværende luftkvalitet på din arbejdsplads, har vi designet et anti-viralt rumluft-filtreringssystem med HEPA-filtre, der hjælper med at holde dig rask. 

Vores rumluft-filterløsninger vil give dig ro i sindet, fordi du ved, at du har gjort alt, hvad der er muligt for at sikre de mennesker, der er i din bygning. En MANN+HUMMEL super effektiv luftrenser vil fjerne 99.995% af vira, bakterier og andre Klasse 14-mikroorganismer og fuldstændigt udskifte den indendørs luft op til fem gange i timen. Det betyder, at driften kan køre videre uden problemer, så din virksomhed kan fortsætte med at fungere og trives. Hvis du ønsker virusfri, ren luft i dine lokaler, er vores produkter løsningen. 

Her kan du se, hvorfor du roligt kan trække vejret: 

  • OurAir SQ 500 rumluftrenseren til små rum er egnet til lokaler på op til 40m² og sikrer virusfri luft til mindre kommercielle områder.
  • OurAir SQ 1750 -rums luftrenseren rumluftrenseren til lokaler på op til 70m2 rumluftrenseren til lokaler på op til 140m² har et HEPA H14-filter og renser luften med en maksimal luftgennemstrømningshastighed på 1750 m³/h. 
  • OurAir SQ 2500 har et HEPA H14*-filter og er egnet til lokaler på op til 200m². Det har en maksimal luftgennemstrømningshastighed på 2500 m³/h.
  • HEPA* Opgraderingen til HVAC-filtrering består af filterindsatser, der passer til dit eksisterende rumluft-filtreringssystem, uden ekstra driftsomkostninger. 

Afhængigt af dit rums størrelse og dit budget kan du vælge en alt-i-en luftrenserenhed, som du kan placere ved siden af andre enheder, eller et erstatnings-luftfilter til dit varme- eller kølesystem. Begge løsninger holder reelt dit rum virusfrit – bare ‘Plug & Play’ for straks at få renere, sundere luft.

* i henhold til ISO 29463 og EN 1822

Har du stadig spørgsmål?

OurAir-teamet hjælper dig gerne – kontakt os!