Offentliga luftlösningar

Offentliga luftlösningar

Våra filtreringslösningar ger bättre luftkvalitet i städer

Utmaningen

Förorenad luft i städer världen över där många invånare far illa från att andas in höga koncentrationer av föroreningar som finns i den omgivande luften. Källorna, som trafik och fabriker, orsakar höga koncentrationer av partiklar och kvävedioxid (NO2). I Tyskland och andra länder är överskridandet av gränsvärdena ett ämne som diskuteras flitigt. I områden eller platser med hög trafik där utsläppen är höga och luftutbytet lågt är invånarna betydligt mer utsatta och hälsoeffekterna är direkt skadliga. 

Detta gäller till exempel högtrafikerade gator och tunnelbanestationer. Personer med andningssjukdomar, äldre och barn ska inte utsättas för höga koncentrationer av partiklar eller kvävedioxid. Det är helt avgörande för livskvaliteten att man har ren luft i sin omgivning. På platser där människor studerar, jobbar, shoppar eller spenderar sin fritid är det viktigt att man har ren luft.

Den europeiska miljömyndigheten EEA poängterar också risken för detta i luftkvalitetsrapporten från 2018: 

Våra lösningar för bättre luftkvalitet i städer

Så här funkar det:

Filterkuber erbjuder ren luft
på platser med hög förorening

Den modulära filterkuben från MANN+HUMMEL hjälper till att förbättra luftkvaliteten på platser med hög förorening – som trafikkorsningar eller högtrafikerade vägar. Filterkuber hjälper också till att effektivt reducera luftföroreningar i känsliga områden som skolgårdar, lekplatser och matmarknader. Filterkub-teknik kan också integreras i befintlig infrastruktur på t.ex. busshållplatser eller reklampelare (se filtergaller och filterruta). 

De decentraliserade filterkuberna kan binda över 80 procent av kvävedioxid (NO2), ozon (O3) och fint damm som finns i omgivningsluften som filtreras. Kärnan i tekniken är det nyutvecklade kombifiltret som innehåller ett lager med filter som fångar upp partiklar. Tack vare den stora ytan på det porösa aktiverade kolmaterialet absorberas NO2 och O3 väldigt effektivt med lågt tryckfall och energiförbrukning.

 Beroende på vilka krav man har kan ett modulärt system användas där flera filterkuber installeras ovanpå varandra för att bilda en filterpelare. En filterpelare med tre filterkuber kan rena 14 500 m³ luft varje timme. Filterkuberna är utrustade med en intelligent mekatronisk systemarkitektur. Sensorer samlar in data om luft, väder och föroreningsnivåer och överföra dessa data till molnet. På så sätt kontrollerar filtersystemet sig själv beroende på drift- och miljöbegränsningar och sparar energi eftersom fläkten endast körs vid behov.
 

Vetenskapligt bevisad effektivitet hos filterkuberna

Filterkubernas effektivitet bevisades vetenskapligt 2018, och effektiviteten för filterkuberna från MANN+HUMMEL bekräftades i en samstudie med KIT (Karlsruhe Institute of Technology). Effektiviteten för installationen av filterpelare på stora områden har bevisats i långsiktiga tester på Neckartor i Stuttgart, Tyskland. Den högtrafikerade huvudleden var under en lång period den mest förorenade platsen i hela Tyskland sett till fint damm och skadliga gaser. Man kan hitta mer information om proceduren och testets utformning i slutrapporten  från pilotprojektet som togs fram tillsammans med transportverket i Baden-Württemberg. 

Jämfört med andra åtgärder i städers kontrollplaner för luftförorening har installationen av ett filterkubnätverk varit mer framgångsrikt än genomsnittet. Åtgärder som övergång till elbilar, främjande av cykeltrafik och kollektivtrafik, mjukvaruuppdateringar och trafikhantering har alla en väldigt låg påverkan när det kommer till att minska mängden kvävedioxid. Det enda som kan jämföra sig med filterkubernas effektivitet vore om man förbjöd bilkörning, men detta skulle markant begränsa leveranser och pendeltrafik, samt hålla konsumenter borta från stadskärnorna. Eftersom filterkuber renar luften utan att påverka trafikflödet är de ekonomiska samtidigt som de skyddar invånare och besökare.

 

Exempel på installation av Filter Cube

När man ska installera filterkuber undersöker man först omgivningen där de ska installeras, vilket typiskt sett är en plats med hög förorening. Oavsett om det är en öppen yta eller en trafikerad väg, en innergård i ett affärsdistrikt eller en relativt liten tunnelbanestation, så gör våra experter beräkningar för området och tar fram olika potentiella åtgärder. De kontrollerar var det finns mest fint damm och NO2 och hur föroreningarna rör sig genom luften. Därefter avgör de hur många filterkuber som behövs och var de ska installeras i respektive område. Med hjälp av en simulering fastställs planeringen internt och kontrolleras därefter av en oberoende ingenjörsbyrå.

En filterkub behöver 1 m² utrymme och tillgång till elektricitet. Beroende på platsen och kundens krav kan en grund och dataanslutning inkluderas. Efter förberedelserna med infrastrukturen är färdiga kan systeminstallationen sättas igång. Tack vare den intelligenta systemarkitekturen kontrollerar filterkuben sig själv efter rådande drift- och omgivningsförhållanden. Operatören kan dock också styra enheten på distans och få tillgång till systemet vid behov.

 

Tekniskt datablad          Effektivitetsbevis          Broschyr för filterkub

Referensprojekt

Stuttgart Neckartor

Stuttgart Neckartor

Tyskland: Installation av filterkub vid Neckartor, Stuttgart. Öppet atmosfäriskt filtreringsfält på 250 m lång väg med 23 filterkub II och kub III.

Nöjesparken Everland Resort

Nöjesparken Everland Resort

Sydkorea: 8 filterkuber vid ingången till nöjesparken för att förbättra kundservice

Busshållplats i Indaiatuba

Busshållplats i Indaiatuba

Brasilien: Filterkuber vid busshållplats i Parca Dom Pedro

Heilbronn Weinsberger Strasse

Heilbronn Weinsberger Strasse

Tyskland: installation av 24 filterkuber III och 2 filterkuber I för att skydda boende och besökare och undvika förbud av dieselfordon.

Shanghai vid MANN+HUMMEL-anläggning

Shanghai vid MANN+HUMMEL-anläggning

Kina: Studieprojekt vid MANN+HUMMEL:s anläggning i Shanghai på Xingqing Road, industriområdet Jiading.

Stuttgart Hohenheimer Strasse

Stuttgart Hohenheimer Strasse

Tyskland: installation av 20 filterkuber II och III på högtrafikerad väg i Stuttgarts centrum.

Lägenhetskomplex i Gajaeul

Lägenhetskomplex i Gajaeul

Sydkorea: Installation av 2 filterkuber för att skydda boende från skadligt fint damm, särskilt lekande barn.

Stuttgart Pragstrasse

Stuttgart Pragstrasse

Tyskland: installation av 10 filterkuber III för att ta bort luftburen förorening vid den högtrafikerade vägen.

Bleyle-komplexet i Ludwigsburg

Bleyle-komplexet i Ludwigsburg

Tyskland: En skola, förskola, vårdcentral och olika företag. Företaget WOLFF & MEULLER vill skydda människor mot fint damm med hjälp av 3 filterkuber II.

Bengaluru vid Cubbon Park

Bengaluru vid Cubbon Park

Indien: Studieprojekt vid Cubbon Park i Bengaluru, Karnataka.

Stadshamn i Ludwigsburg

Stadshamn i Ludwigsburg

Tyskland: studieprojekt i Ludwigsburg. Filterkub-teknik installerad i en container vid högtrafikerad väg.

Ludwigsburg vid MANN+HUMMEL-anläggning

Ludwigsburg vid MANN+HUMMEL-anläggning

Tyskland: studieprojekt vid MANN+HUMMEL:s huvudkontor.

Indaiatuba vid MANN+HUMMEL:s anläggning

Indaiatuba vid MANN+HUMMEL:s anläggning

Brasilien: Filterkuber vid MANN+HUMMEL:s anläggning i Indaiatuba

Vad media säger

Ett nytt dammsugarfilter

Ett nytt dammsugarfilter

I Stuttgart introduceras dammsugare som kan ta bort kvävedioxid från luften

Fordon är en filtrerad Chevy Bolt ev

Fordon är en filtrerad Chevy Bolt ev

Det finns vissa transportrelaterade föroreningar man helt enkelt inte kan stoppa.

Nu finns det en ”damm-ätare” i Cubbon Park

Nu finns det en ”damm-ätare” i Cubbon Park

Cubbon Park har nu en ”damm-ätare” som suger in omgivningsluften och släpper ut ren luft.

Dold krigare bekämpar finpartiklar

Dold krigare bekämpar finpartiklar

Tysklands MANN+HUMMEL jobbar på en teknik som filtrerar ut skadligt damm.

MANN+HUMMEL presenterar teknik som reducerar NO2

MANN+HUMMEL presenterar teknik som reducerar NO2

Idag, på högkvarteret i Ludwigsburg, presenterade MANN+HUMMEL en teknik som reducerar kvävedioxid (NO2).

MANN+HUMMEL presenterar teknik som reducerar NO2

MANN+HUMMEL presenterar teknik som reducerar NO2

Idag, på högkvarteret i Ludwigsburg, presenterade MANN+HUMMEL en teknik som reducerar kvävedioxid (NO2).

Kontaktpersoner

Thomas Michalak
Sales & Business Development Manager | Public Air Solutions