Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

    

DIN EN ISO 16890 - Den nya standarden för klassificering av luftfilter

I början på 2017 lanserades ISO 16890 som den nya globala standarden för luftfiltrering i HVAC-system (värme, ventilation och luftkonditionering).

ISO 16890 kommer att ersätta klassificeringen EN 779, vilket innebär att vi säger adjö till de välkända F7-klasserna, och även de övriga G-, M- och F-klasserna. Detta kommer att i grunden förändra hur HVAC-filter specificeras och köps in. Men vad är egentligen ISO 16890? Varför har ISO 16890 lanserats? Vad innebär ISO 16890 för dig? Det kan du ta reda på nedan.

ISO 16890 - enkel förklaring

Vår nya video förklarar varför ISO 16890 introducerades, varför den är viktig och hur den kategoriserar filter efter deras prestanda i den verkliga världen.

Viktiga fakta om DIN EN ISO 16890

ISO 16890 tillhandahåller en standardiserad process för klassificering av luftfilter som används i allmän ventilation – den är med andra ord en ny metod för gruppering av HVAC-filter utifrån deras prestanda.

EN 779 har gjort mycket för att förbättra kvalitetsstandarden inom industrin och har utgjort en enhetlig metod för att välja filter. Vår kunskap om luften som omger oss har dock vuxit enormt under de 20 åren sedan den lanserades och dess begränsningar är uppenbara.

Den största begränsningen är det faktum att EN 779 endast testar ett filters prestanda mot en enda partikelstorlek – 0,4 µm. Partiklarna (PM) är inte enhetliga i storlek eller form. Att exponera ett filter för en partikelstorlek vid testning speglar därför inte de förhållanden som det möter i drift.

Den nya ISO 16890-standarden skiljer sig från den tidigare eftersom den fokuserar på ett filters förmåga att fånga upp partiklar av olika storlek i farozonen – där partiklarna är för små för att våra kroppars inbyggda försvar ska kunna skydda oss mot dem.

Testning med ISO 16890 exponerar ett filter för partiklar från 0,3 µm och hela vägen upp till 10 µm. Detta innebär att filtren testas i förhållanden som liknar verkligheten i mycket större utsträckning och att du får en produkt som kan prestera som du förväntar dig.

Baserat på denna testning klassificeras filtren i enlighet med deras effekt på PM10, PM2,5 och PM1 – det vill säga partiklar med en diameter på mindre än 10 µm, 2,5 µm respektive 1 µm.

Dessa partikelstorlekar är också utgångspunkten för de fyra ISO 16890-grupperna: ePM1, ePM2,5, ePM10 och Grov. "e" i gruppnamnet står helt enkelt för effekten och numret motsvarar partikelstorleken. För att kvalificera sig i varje grupp måste ett filter ha en effekt på 50 % och den partikelstorleken. Ett filter klassificeras alltså som ePM1 som fångar upp minst hälften av PM1-föroreningen som det utsattes för under testning. Filtren som uppnår en effekt lägre än 50 % med PM10 faller inom gruppen Grov.

ISO 16890 Filtergrupp
Effektivitet
Grov
< 50 % av PM10
ePM10≥ 50 % av PM10
ePM2.5≥ 50 % av PM2,5
ePM1≥ 50 % av PM1

När filtren har testats tilldelas de en effektivitetsklass som avrundas till närmaste 5 %. Filtren beskrivs till exempel som ePM10 70 % och ePM2,5 95 %. Detta innebär helt enkelt att det första filtret har en 70 % effekt på PM10 och den andra produkten har en 95 % effekt på PM2,5.

ISO 16890 förväntas lanseras i början av 2017, men de flesta länder kommer att ha en övergångsperiod på 18 månader där EN 779 fortfarande är giltig vid sidan av den nya standarden. Detta för att ge slutanvändare, distributörer och tillverkare tid att anpassa sig till det nya systemet.

När en övergångsperiod är avslutad, nej. ISO 16890 använder en annan grupperingsmetod för klasserna G och F som vi känner till under EN 779. En direkt jämförelse mellan de gamla filterklasserna och de nya grupperna är inte okomplicerad eftersom EN 779 undersöker en bråkdel av den prestandadata som ISO 16890 gör. Att göra en identisk konvertering beaktar inte många av fördelarna som ISO 16890 medför.

Nej, inte helt. ISO 16890 är endast avsett för tillämpningar för allmän ventilation. De högre effektfiltren klassificeras därför i enlighet med EN 1822 – såsom EPA-, HEPA- och ULPA-filter – påverkas inte av den nya standarden.

ISO 16890 påverkar också enbart de länder som antar EN 779-standarden. Områden som använder andra system – såsom ASHRAE – kommer därför också att förbli oförändrade för tillfället. Diskussioner för att introducera ISO 16890 på dessa marknader pågår, med syftet att skapa en global standard i verklig mening.

Guide till ISO 16890

Ta en djupgående på den nya ISO-filtreringsstandarden.

LÄS MER

Klar för ISO 16890

Testtider

Testning av ett luftfilter enligt ISO 16890 är en mycket mer omfattande process än den EN 779-standard som ersätts. EN 779 utmanade ett filter med en partikelstorlek – 0,4 µm – som gjorde processen enkel men inte speglade vad som händer utanför laboratoriet i verkliga livet. Med ISO 16890 testas filtren mot 12 olika partikelstorleksgrupper från 0,3 µm upp till 10 µm.

Testning av ett filter utförs genom att utmana det mot en testaerosol och jämföra antalet partiklar som kommer in jämfört med antalet partiklar som passerar filtret på den rena luftsidan. Eftersom ISO 16890 introducerar ett större antal partikelstorlekar är testning inte längre endast en fråga om att räkna uppåtgående jämfört med nedåtgående luftström. Testutrustningen behöver nu sortera och analysera olika partikelstorlekar över 12 kanaler. Detta innebär att den senaste avancerade utrustningen är nödvändig, även om testerna är mycket mer realistiska.

En ytterligare fördel med detta är att den nya utrustningen är mycket mer exakt än de tidigare testutrustningarna enligt EN 779. Det ger oss därför också en mycket tydligare bild av ett filters prestanda.

Vi är redo

Vi har just kompletterat utrustningen för vår svenska forskningsanläggning med ett helt nytt laboratorium som är redo för ISO 16890. Det har en yta på 240 m² med fullständig luftkonditioneringskontroll för temperatur och luftfuktighet för att skapa den perfekta testmiljön. Laboratoriet inrymmer en helt ny testutrustning enligt ISO 16890 som kan utföra de mer utmanande testerna av den nya standarden. Vid sidan av detta finns en mängd annan testutrustning, inklusive sprängtrycksutrustning för att driva våra produkter till sina gränser (och bortom dem).

Senare i år kommer denna nya utrustning att sammanföras med en oljedimutrustning för testning av oljedimavskiljare som används i metallbearbetning. En vattensepareringsmaskin för att testa prestandan hos vårt sortiment med ventilationsgaller för marina miljöer kommer också att installeras under 2017.

Syftet med all denna investering är att analysera prestandan hos våra produkter i en så realistisk miljö som möjligt. På så sätt kan vi säkerställa att våra produkter är klara för användning i din lufthanteringsenhet.