Filterkuber

Filterkuber ger ren luft på platser med hög förorening

Filterkuber

- luftrenaren för utomhus- och semiöppna ytor

Många städer världen över lider av hög luftförorening. Källorna, som vägtrafik och industriella fabriker, orsakar höga koncentrationer av fint damm och kvävedioxid. Högtrafikerade vägar påverkas av höga utsläppsvärden, men föroreningen från fint damm på underjordiska tågstationer är också hög. 

Fint damm är skadligt för hälsan. Detta gäller särskilt de minsta partiklarna (PM2.5) som kan åka djupt ner i lungorna och orsaka sjukdomar. Kvävedioxid förvärrar allergier, skadar luftvägarna och kan bidra till hjärtsjukdomar. 

Med stationära filtersystem, som filterkuber, kan man reducera föroreningsnivåerna och bidra till en bättre hälsa för de som rör sig i deras närhet. Filter som installeras i filterpelare reducerar den lokala koncentrationen av fint damm och kvävedioxid. Vår teknik kan också integreras i reklampelare för busshållplatser eller tågstationer.

 

Fördelar inkluderar:

  • Binder över 80 procent av kvävedioxid (NO2) och fint damm
  • Har ett lågt tryckfall med låg mängd energi
  • Tre vidareutvecklade filterkuber kan rena 14 500 m³ luft varje timme
  • Integrerade sensorer mäter luft- och väderdata som överförs till molnet och analyseras

 

Mer information                                         

Kontaktperson

Thomas Michalak
Sales & Business Development Manager | Public Air Solutions