Nyheter

Vad är partiklar (PM)?

torsdag - 15 februari 2018

Varför skulle det påverka ditt val av filter?

Om du någon gång har tittat närmare på stenarna på en stenig strand, vet du att naturen inte är enhetlig. Småsten finns i en nästan oändlig rad storlekar, former och färger – alla påverkade av världen runt omkring dem. Om man förminskar detta till mikroskopiska dimensioner gäller detsamma för luften vi andas. Den är en cocktail av olika partiklar och gaser, både naturliga och skapade av människor.

 

 

Partiklar

En huvudingrediens i denna cocktail är partiklar (PM). En partikel är fast eller flytande materia som svävar i luften runt omkring oss och kategoriseras vanligen i enlighet med sin diameter. PM10 är en partikel under 10 µm, PM2,5 är under 2,5 µm tvärsöver och PM1 är – föga förvånande – mindre än 1 µm.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa partikelkategorier eftersom alla har en varierande nivå av påverkan på vår hälsa. Med hjälp av näshåren förhindras partiklar runt 100 µm tvärsöver från att tränga in i våra kroppar. Mindre partiklar tar sig emellertid längre in. PM10 fastnar i halsen, PM2,5 fastnar i lungorna och PM1 kan ta sig förbi allting för att tränga in i blodomloppet. Det är dessa små partiklar som verkligen kan ha negativa effekter på vår hälsa.

Listan över hälsobesvär förknippade med partiklar växer i princip ständigt. Partiklar har förknippats med olika lungsjukdomar och hjärtinfarkter och klassificeras som ett cancerogent ämne av klass 1. Inte att undra på att Världshälsoorganisationen rankar luftföroreningar som den största miljörisken för människors hälsa – står för sju miljoner dödsfall per år1.

Vad det här innebär för filtrering

Partiklarna i luften runt omkring oss är ett stort hot mot vår hälsa. Därför är luftfilter viktiga. Våra kroppar har ett inbyggt försvar mot partiklar som är större än PM10, men när det gäller partiklar som är mindre än så är det luftfiltren som ska skydda vår hälsa.

Partiklarna är långt ifrån enhetliga – både på lokal och bredare nivå. Detta innebär en utmaning när det gäller luftfiltrering. Den nuvarande standarden för testning av ett luftfilters prestanda använder bara en partikelstorlek – 0,4 µm. Som vi har sett speglar emellertid inte detta de verkliga förhållanden där filtret förväntas användas. Filtren måste bekämpa partiklar från 10 µm i diameter ända ner till submikronnivå. Användning av en enda partikelstorlek är jämförbar med att testa fiskeutrustning på lax och sedan förvänta sig att använda den till att fånga en blå marlin på 400 kg. Den kan förmodligen fånga den men är inte det mest effektiva sättet att göra det på.

Det är ett av huvudskälen till att vi snart har en ny standard för klassificering av luftfilter. ISO 16890 testar ett filters prestanda på ett antal olika partikelstorlekar – från 0,3 µm upp till 10 µm – för att ge en mer exakt indikation på hur det ska fungera när det har installerats i en lufthanteringsenhet. ISO 16890 kategoriserar sedan ett filter i enlighet med dess prestanda vid tre partikelstorlekar inom detta intervall – nämligen PM10, PM2,5 och PM1.

Det innebär, när det gäller val av filter, att det är lättare att välja en produkt som passar ditt tillämpningsområde. Om ditt luftintag måste bekämpa strandsand eller pollen kommer ett filter med en bra PM10-klass att fungera bäst. Om du däremot behöver avlägsna industrirök eller metalldamm från den inkommande luften ska du använda en produkt som har en hög PM2,5- eller PM1-klass.

ISO 16890 gör det helt enkelt lättare för dig att se hur ditt filter kommer att fungera i verkligheten. Det är alltså goda nyheter för dig och personerna i din byggnad.

1 Världshälsoorganisationen, Burden of disease from the joint effects of Household and Ambient Air Pollution för 2012, 2014. www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/FINAL_HAP_AAP_BoD_24March2014.pdf