Fallstudier

Fallstudier

Ventilation system arbetsbelastning i en bilfabrik minskade med 80%

Ett ineffektivt venilation system kan snabbt bli ett stort problem, speciellt på en stor anläggning som en bilfabrik. En ledande biltillverkare hade ett ventilation system som alltför ofta krävde service för att sedan ändå leverera dålig luftkvalitet. De kontaktade MANN+HUMMEL:s Intelligent Air Solutions-team för hjälp. När vi vara klara hade arbetsbelastningen på plats minskat dramatiskt och halten av PM2,5-luftföroreningar var nästan 70 % lägre än innan.

Läs vår fallstudie

Sänka energiförbrukningen för VVS med 63 %

Att minska energiförbrukningen är ett centralt mål för nästan alla företag, stora som små. Mail-centret i västra London hade en hög energiförbrukning för sitt ventilation system, så deras samarbetspartner för anläggningsförvaltning bad MANN+HUMMEL att undersöka saken. Med hjälp av vårt eco16-program analyserade vi driftsmiljön och bytte ut de gamla filtren mot våra egna lågenergifilter. Med det nya filtersystemet på plats sänktes energiförbrukningen för ventilation med 63 % utan att man behövde kompromissa om luftflödesvolymer.

Läs vår fallstudie

Luftfiltrering på en ledande flygplats

Som en av världens mest trafikerade flygplatser eftersträvar högsta möjliga standard. Dessvärre mötte dess ventilation luftbehandlingssystem inte denna standard, med hög energiförbrukning och regelbundna underhållskrav. MANN+HUMMEL:s team använde vårt patenterade eco16-program för att utforma ett nytt ventilation filtersystem för flygplatsens terminal 2-byggnad. Detta resulterade i en sänkning av energiförbrukningen för ventilation system med 28 % och en minskning av arbetsbelastningen på 85 %.

Läs vår fallstudie

Tar bort färg hos en ledande hjultillverkare

En ledande hjultillverkare har stora mängder färgutsläpp i utloppsmiljön på fabriken. Med vår hjälp har luftkvaliteten förbättrats markant och alla synliga färgavlagringar är borta från utloppsskorstenen.

Läs våra fallstudier

Beräkning av kostnaden för HVAC-Luftfilter

Hur beräknar man egentligen totalkostnaden för drift av ett HVAC-filter med tanke på alla olika faktorer som påverkar installation, energiförbrukning, underhåll och bortskaffning? Thomas Carlsson, R&D Director på MANN+HUMMEL:s svenska forskningsanläggning, undersöker.

Läs vårt vitbok

Elektrostatisk laddning och syntetiska filter

Mycket har skrivits om syntetiska luftfilter och deras elektrostatiska laddning – dessvärre är en stor del av detta material ensidigt eller rentav felaktigt. Vår vitbok förklarar vilken roll elektrostatisk laddning spelar under filtrering och skingrar några vanliga myter.

Läs vårt vitbok