Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

      

Vad är pm10 partiklar i luften

Varför bör det påverka ditt filterval?

Om du någonsin har tittat noga på stenarna på en stenstrand vet du att naturen inte är enhetlig. Stenar finns i en nästan oändlig mängd olika storlekar, former och färger - alla påverkade av världen omkring dem. Om man skalar ner detta till mikroskopiska dimensioner gäller samma sak för luften vi andas. Den är en cocktail av olika partiklar och gaser, både naturliga och konstgjorda.

Partiklar

En viktig ingrediens i denna cocktail är PM (även kallat partiklar). Partiklar är fasta eller flytande ämnen som svävar i luften omkring oss och kategoriseras vanligtvis efter sin diameter. PM10 är partiklar som är mindre än 10 µm, PM2.5 är mindre än 2,5 µm och PM1 är - föga överraskande - mindre än 1 µm.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan dessa PM-kategorier eftersom de alla har olika stor inverkan på vår hälsa. Partiklar med en diameter på omkring 100 µm hindras från att tränga in i våra kroppar av våra näshår. Men mindre partiklar går längre. PM10 fastnar i vår hals, PM2,5 fastnar i lungorna och PM1 kan ta sig förbi allt för att komma in i blodomloppet. Det är dessa mindre partiklar som verkligen kan ha en negativ inverkan på vår hälsa.

Och listan över hälsobesvär i samband med partiklar växer nästan oavbrutet. PM har kopplats samman med olika lungsjukdomar, hjärtinfarkter och klassificeras som cancerframkallande i klass 1. Det är inte så konstigt att Världshälsoorganisationen rankar luftföroreningar som den största miljörisken för människors hälsa - de står för sju miljoner dödsfall per år1.

 

Vad detta innebär för filtrering

Partiklar i luften runt omkring oss är ett stort hot mot vår hälsa. Därför är luftfilter viktiga. Våra kroppar har inbyggda försvarssystem som skyddar mot partiklar som är större än PM10, men när det gäller partiklar som är mindre än så är det luftfiltrens uppgift att skydda vår hälsa.

Men partiklar är långt ifrån enhetliga - både på lokal och bredare nivå. Och det innebär en utmaning när det gäller luftfiltrering. Den nuvarande standarden för att testa ett luftfilters prestanda använder endast en partikelstorlek - 0,4 µm. Men som vi har sett återspeglar detta inte de verkliga förhållanden under vilka filtret förväntas fungera. Filtren måste ta itu med partiklar som sträcker sig från 10 µm i diameter ända ner till submikronnivå. Att använda en partikelstorlek är detsamma som att testa fiskeutrustning på lax och sedan förvänta sig att använda den för att fånga en 400 kg tung blå marlin. Den kan kanske precis fånga den, men det kommer inte att vara det mest effektiva sättet att göra det.

Och det är ett av de viktigaste skälen till att en ny standard för klassificering av luftfilter snart kommer att finnas hos oss. ISO 16890 testar ett filters prestanda för ett antal olika partikelstorlekar - från 0,3 µm upp till 10 µm - för att ge en mer exakt indikation på hur det kommer att fungera när det väl är installerat i ett luftbehandlingsaggregat. ISO 16890 kategoriserar sedan ett filter enligt dess prestanda vid tre partikelstorlekar inom detta intervall - PM10, PM2.5 och PM1.

Det innebär att när det gäller att välja filter blir det lättare att välja en produkt som är lämplig för din tillämpning. Så om ditt luftintag måste hantera strandsand eller pollen kommer ett filter med en bra PM10-klassning att fungera bäst. Men om du behöver ta bort industridamm eller metalldamm från inkommande luft, leta efter en produkt med hög klassning för PM2,5 eller PM1.

ISO 16890 gör det enklare att se hur filtret kommer att fungera i verkligheten. Det är alltså goda nyheter för dig och människorna i din byggnad.

 

1 Världshälsoorganisationen, Burden of disease from the joint effects of Household and Ambient Air Pollution for 2012, 2014.