Vad letar du efter?
Välj region, land och språk

    

Hur fungerar en luftrenare

Den förorenade luften går in genom ena sidan av filtret och ren luft kommer ut på andra sidan. Hur luften faktiskt renas kan förklaras genom att redogöra för HVAC-filtreringens fyra grundläggande mekanismer.

Tröghetsimpaktion

Stora partiklar med hög densitet fångas vanligtvis upp på grund av partiklarnas tröghet. När luften filtreras genom filtermaterialet så färdas den runt fibrerna. Partikelns tröghet gör dock att partikeln separeras från luften och kolliderar med filtret.

Uppfångandemekanism

Uppfångandemekanismen fångar upp mellanstora partiklar. Dessa partiklar är för små för att ha något tröghetsmoment och följer med luftflödet i sin bana. Om partikeln kommer i kontakt med ett fiber så fastnar det i materialet och filtreras bort.

Diffusion

De minsta partiklarna fångas upp genom diffusion. De små partiklarna färdas genom filtret på ett irreguljärt sätt i likhet med gasmolekyler. Detta kallas en för en “Brownsk rörelse” och skiljer sig från luftflödets vanliga rörelser. Denna större rörelse ökar sannolikheten att partikeln kolliderar med fibrerna i filtret.

Elektrostatisk attraktion

Elektrostatisk attraktion förekommer främst i filter som innehåller ett syntetiskt material. Partiklarna följer luftflödets bana, men om de kommer för nära materialet dras de in av en elektrostatisk kraft, kolliderar med materialet och fastnar i filtret.

Hur fungerar ett luftfiltermedium?

Ivanka Poljak är medlem i MANN+HUMMEL R&D-communityn specialiserad på medieteknik och utveckling. Hon kommer att förklara oss mekanismerna för att förstå hur filtrering fungerar.