Vattenreservoarer

Sänk kostnaderna. Garantera säkerheten.

 

Utmaningen

Allteftersom städer blir större och mer tätbefolkade utsätts vattenreservoarer för högre nivåer av luftburna föroreningar. Förbränningsprodukter från transport- och förbränningsanläggningar, tungmetaller, bly, pollen, sporer och svamp med mera virvlar runt i luften precis utanför reservoaren.

När vattennivån i en reservoar sjunker sugs denna utomhusluft in i tanken tillsammans med alla tillhörande föroreningar. Dessa föroreningar täcker vattenytan och reservoarens inre väggar och kan potentiellt spridas genom vattenledningarna till slutanvändarna.

Samtidigt har terrorattentat belyst den potentiella risken för sabotage av lättillgängliga vattenreservoarer.

Vattenleverantörer står inför det viktiga ansvaret att säkerställa kontinuerlig vattenförsörjning i händelse av angrepp eller under perioder då höga nivåer av luftföroreningar förekommer. Men frågan är hur man skyddar vattentillförseln utan att öka energikostnaderna eller överbelasta pumpsystemet.

 

Lösningen

Luftfilter från MANN+HUMMEL tillhandahåller ett komplett skydd för vattentankar. Våra reservoarfilterhus är installerade på luftningsröret och tillhandahåller HEPA-filtrering för att avlägsna så små partiklar som mikronpartiklar. Vi använder regelbundet samma typ av filter vid civilförsvarsanläggningar och militära anläggningar som vid skydd mot radioaktiv förorening och kemiska och biologiska ämnen.

Tack vare vår decenniers långa erfarenhet av högeffektiv luftfiltrering har vi kunnat utforma vattenbehållarfilter med maximal livslängd och lågt tryckfall. Därför kan vi tillhandahålla det ultimata skyddet i en energieffektiv design som inte belastar annan utrustning.

Våra Lösningar

Hepa-uppgradering för HVAC-system

Hepa-uppgradering för HVAC-system

Förfilter

Förfilter

Finfilter

Finfilter

Högeffektiva filter

Högeffektiva filter

Molekylära filter

Molekylära filter

Luftfilterhus

Luftfilterhus

Kontakta oss

Du kan skicka oss ett direktmeddelande eller kontakta våra kontor nedan.

Kontakta oss