Nyheter

Få vad du vill ha från dina luftfilter (3)

onsdag - 01 augusti 2018

Ren luft

Vi tycker att alla våra filter är vackra. Vi förstår dock att du kanske inte känner likadant. Det är ganska osannolikt att du köper våra filter på grund av estetiska anledningar. Vare sig det är för att skydda annan utrustning, människor eller en process, så köper du våra filter därför att du är i behov av dem. Filter är ett nödvändigt inköp för att kunna skydda saker som är värdefulla för dig. De separerar det användbara från det skadliga.

Men tjänar dina filter verkligen det syfte som du köpte dem för? Och åstadkommer de detta på det mest kostnadseffektiva sättet?

Den sista delen i vår serie i tre delar fokuserar på vad det är du vill ha ut av våra luftfilter. Denna artikel utforskar varför du köper luftfilter från första början och hur du kan välja filter som presterar som du förväntar dig.

Varför ska man köpa HVAC-luftfilter?

Ett HVAC-luftfilter tjänar vanligtvis två syften; dels så skyddar det andra komponenter i lufttillförselsystemet från smuts och skada och dels så förser det människor i en byggnad med ren och frisk luft. Det kan finnas andra nischade tillämpningsområden, såsom att skydda artefakt på museum, men generellt är syftet med ett luftfilter i en kontorsbyggnad att skydda människors hälsa och/eller utrustning.

För att kunna göra det måste ett luftfilter fånga föroreningar från det inkommande luftflödet. Olika filter utför denna uppgift till olika bra beroende på storleken, formen och designen. I slutändan är det dock filtrets blockeringsförmåga som avgör hur mycket föroreningar det avlägsnar från luften. Ju fler och ju mindre partiklar ett filter kan fånga upp, desto mer effektivt är filtret.

När EN779 var den rådande standarden, så var filtreringsklassen F7 standard för HVAC-filter. Den nya standarden är ISO 16890, men det kan mycket väl vara så att du har ett F7-filter i din lufthanteringsenhet. Den är potentiellt ingenting fel med det. Men har du någonsin undersökt ditt filtreringssystem för att avgöra om det presterar som du hade hoppats att det skulle göra när du köpte ditt luftfilter? Om inte så är du inte inte ensam om det. Fler och fler företag har en ny strategi när det kommer till sina inköp av filter - en strategi som har som mål att åstadkomma den nödvändiga luftkvaliteten.

Resultatorienterad filtrering

Filter måste kunna prestera i alla möjliga miljöer - från kyliga och fuktiga städer till torra och heta lantliga miljöer. Typen av och storleken på föroreningar som ett filter behöver kunna hantera varierar från plats till plats, liksom fuktigheten, temperaturen, luftflödet och andra faktorer som påverkar filtrets prestanda. Faktum är att driftmiljö och föroreningstyp ofta kan varierar mellan närliggande byggnader. Det är därför som alla val av filter måste göras med det filtrets specifika användningsmiljö i åtanke för att säkerställa hög luftkvalitet och att det du försöker skydda inte utsätts för några typer av risker. En resultatorienterad strategi som tar hänsyn till konkreta bevis, din användningsmiljö och dina mål kan säkerställa att människorna och utrustningen i din byggnad skyddas - och kan dessutom kan spara dig pengar. Såhär fungerar det.

Bestäm dig för ett resultat

Den vanligaste anledningen till att installera HVAC-filter är att skydda människor och komponenter. Vi människor är den mest sårbara och värdefulla av dessa två typer av tillgångar, så om luften är säker för människor är den säker för resten av HVAC-systemet. Så det resultat du vill att ditt filtreringssystem ska åstadkomma är att luften som människorna i din byggnad andas in är säker och av hög kvalitet. Som tur är har Världshälsoorganisationen specificerat exakt vad en säker nivå innebär: 20 mg/m³ gällande PM10 (partiklar som är mindre än 10 µm i diameter), och 10 mg/m³ gällande PM2.5 (partiklar som är mindre än 2.5 µm).

Ta reda på vad du har att göra med

Nu när vi vet vilket resultat vi är ute efter så måste vi fastställa nivåerna på de inkommande föroreningarna. De flesta länderna i världen publicerar nu föroreningsnivåer för alla sina regioner - ofta med detaljerade historiska uppgifter och ibland i realtid. Så att ta reda på nivåerna av PM10 och PM2,5 i ditt lokala område kanske bara kräver en snabb internetsökning.

Gör lite matte

Med hjälp av uppgifter om föroreningar i ditt närområde kan du kalkylera hur effektivt ditt filter behöver vara att åstadkomma säker luftkvalitet i din byggnad.

Om exempelvis PM-koncentrationerna utanför ditt kontor är 48 μg/m³ för PM10 och 33 μg/m³ för PM2,5, så behöver du ett filtreringssystem som kan reducera mängden PM10 med 58% och PM2,5 med 69%. Detta är likvärdigt med ett ISO 16890-filters minimiverkningsgrad, nämligen 60% ePM10 och 70% ePM2,5.

Ge dig själv en säkerhetsbuffert eller gör en mätning

De publicerad luftföroreningsnivåerna är såklart inte exakt representativa för luftkvaliteten i din specifika byggnad. Föroreningsnivåer är långt ifrån statiska och lokala föroreningar som orsakas av byggnationer eller industriell aktivitet kanske inte registreras i publicerad regional data. Vi rekommenderar därför du ger dig själv en säkerhetsbuffert genom att välja ett filter som är 10% - 20% mer effektivt än vad som är nödvändigt enligt dina beräkningar. Detta kommer se till att du har tillräckligt skydd under perioder då föroreningsnivåerna stiger och kommer minska riskerna närliggande källor till föroreningar utgör.

Eller så kan du be din filtreringspartner mäta luftföroreningarna i din byggnad. Vi undersöker regelbundet våra kunders arbetsplatser som en del av vårt eco16-program. Vi mäter de inkommande nivåerna och typerna av föroreningar, och skapar en anpassad filterlösning som garanterar säker luftkvalitet till det lägsta möjliga priset. Läs mer om eco16 här.

Var försiktig med att välja filter som är mer avancerade än nödvändigt

Vid det här laget kanske du frågar dig själv varför du inte bara skulle välja det mest effektiva filtret som finns tillgängligt. Svaret på det har att göra med kostnad. Effektivare filter tenderar också att vara dyrare att köpa och kommer - eftersom de är tillverkade för att fånga upp mindre partiklar - fyllas med damm mycket snabbare än filter i lägra klasser, vilket förkortar filtrets driftlivslängd.

Den största kostnadsökningen som uppstår när ett för avancerat filter tas i bruk har dock att göra med energiförbrukning. Ett filter som är av en för hög filterklass kommer att strypa luftflödet vilket leder till att hela HVAC-systemets energiförbrukning ökar. Du kan läsa mer om hur du minimerar dina filterkostnader i del två av denna serie.